Skip to content

Agenda Sint Antonius van Padua Parochie

sep 2022

datum/tijdevenement

30 sep - vrijdag

Sneek 19:00 Woord- en Communieviering

Sint Martinuskerk aan de Singel, Sneek

okt 2022

datum/tijdevenement

01 okt - zaterdag

Sneek 19:00 Woord- en Communieviering

Bonifatiushuis, in de kapel, Sneek


01 okt - zaterdag

Heeg 19:30 - 20:30 Woord- en Communieviering, Werkgroep Blauwhuis

Sint Josephkerk – Heeg, Heeg

voor overleden familie Fokke Flapper02 okt - zondag

09:30 - 10:30 Oecumenische viering te Scharnegoutum met: Ds. Lieke Weima en pastor Lucas Foekema

Zondagmorgen is er bij ons in de St.Martinuskerk te Reahûs geen viering maar wel in de Martenskerk te Scharnegoutum.
Het is een Oecumenische viering. Een viering voor jong en oud.
De vorige keer was de oecumenische uitwisseling bij ons in de kerk in Reahûs en wel op aswoensdag.
Nu zijn wij te gast in de PKN kerk in Scharnegoutum.
De viering staat in het teken van Sint Franciscus.
Immers het is bijna 4 oktober/dierendag.
In de viering zal een speciale gast langskomen die zal vertellen wie Fransciscus was.
De kinderen mogen natuurlijk hun knuffels meenemen.
Franciscus leefde in een onzekere tijd, de late middeleeuwen.
Hij durfde keuzes te maken die het christendom een nieuwe richting wezen. Een hele beweging van
minderbroeders ging in zijn voetspoor verder.
Zij noemden zich minderbroeder want je staat als mens nooit boven de ander. Je mag elkaars
broeder en zuster zijn. En zoals Franciscus dat zag, ook van broeder zon en zuster maan, van de vogels in de hemel en de dieren in het veld.

De viering begint om half 10.
De voorgangers zijn Ds. Lieke Weima en pastor Lucas Foekema.
Na de viering is er een kopje koffie, thee of fris om nog even na te praten.
Iedereen is van harte welkom.02 okt - zondag

Blauwhuis 09:30 - 10:30 Woord en Communieviering met Kinder Woord Dienst

aanmelden Vituskerk Blauwhuis Sint Vituskerk – Blauwhuis, Blauwhuis

Met liturgie groep Blauwhuis

M.m.v. het Ceacilliakoor

Tijdens de viering is er een Kinder Woord Dienst in de pastorie, door werkgroep Kind en Kerk02 okt - zondag

Sneek 10:00 Eucharistieviering

Antonius Ziekenhuis, kerkzaal, Sneek

Celebrant: pastoor A. de Vries02 okt - zondag

Sneek 11:00 Woord- en Communieviering

Sint Martinuskerk aan de Singel, Sneek

M.m.v. koor Intermezzo o.l.v. F. Haaze

Onder voorbehoud zullen zij voor ons o.m. zingen:

  • Antonius van Paduamis van F. Haaze
  • Het Zonnelied van D. Alaleone
  • Diverse liederen uit de bundel GVL


03 okt - maandag

Sneek 09:15 Woord- en Communieviering

Bonifatiushuis, in de kapel, Sneek


04 okt - dinsdag

Sneek 08:45 Woord- en Communieviering - Dierendag

Sint Martinuskerk aan de Singel, Sneek


04 okt - dinsdag

Sneek 09:15 Koffieochtend

Sint Martinushuis, Sneek

Dinsdag 4 oktober is er na de H. Mis weer koffie drinken in het Sint Martinushuis.
We kunnen onder het genot van een kopje koffie/thee weer even bijpraten.
Komt U ook, wij zijn er ook.

Betty en Lenie04 okt - dinsdag

Sneek 16:00 Rozenkransgebed

Sint Martinuskerk aan de Singel, Sneek


05 okt - woensdag

Sneek 09:15 Woord- en Communieviering

Bonifatiushuis, in de kapel, Sneek


05 okt - woensdag

Sneek 13:30 - 14:30 Leerhuis

Pastorie Sint Martinuskerk aan de Singel, Sneek

LEERHUIS OP DE WOENSDAGMIDDAG

Bronnen van Bezieling:

Leerhuis Sint Antonius van Padua parochie

Elke eerste woensdagmiddag van de maand is er in het Martinushuis in Sneek van 13.30 – 14.30 uur leerhuis rond de Schrift. Pastoor Peter van der Weide verzorgt deze bijeenkomsten. Aan de hand van de lezingen van afgelopen zondag of van de komende zondag gaan we met elkaar in gesprek.
Hoe leest u een Bijbelverhaal? Wat staat er nu precies? En al sprekend met elkaar ontstaat er zo Geloofscommunicatie.
De eerstvolgende datum is 4 mei 13.30 – 14.30u.
U bent meer dan welkom.

Plaats Sneek, Pastorie, of (bij meer dan 10 deelnemers) in het Martinushuis via de kerk en de van Harinxmakade
Inleider Pastoor P. van der Weide06 okt - donderdag

Sneek 08:45 Woord- en Communieviering

Sint Martinuskerk aan de Singel, Sneek


06 okt - donderdag

Sneek 16:00 Rozenkransgebed

Sint Martinuskerk aan de Singel, Sneek


07 okt - vrijdag

Sneek 19:00 Woord- en Communieviering - 1e Vrijdag van de maand

Sint Martinuskerk aan de Singel, Sneek


08 okt - zaterdag

Sneek 10:00 Eucharistieviering

Ielânen, woonzorgcentrum Sneek Ielânen, woonzorgcentrum, Sneek


08 okt - zaterdag

Blauwhuis 19:30 - 20:30 Woord en Communieviering

aanmelden Vituskerk Blauwhuis Sint Vituskerk – Blauwhuis, Blauwhuis

Met pastor Foekema

M.m.v. het Ceacilliakoor

 09 okt - zondag

Roodhuis 09:00 - 10:30 Viering van de eucharistie door Pastoor van der Weide

Sint Martinuskerk – Roodhuis, Roodhuis


09 okt - zondag

Heeg 09:30 - 10:30 Eucharistieviering, Pastoor P. v.d. Weide

Sint Josephkerk – Heeg, Heeg

voor Rein en Lucia van der Wey-de Vries;                                                                 
voor Arjen van der Pol en de jongens;                                                               
uit Dankbaarheid09 okt - zondag

Sneek 10:00 PKN Viering

Antonius Ziekenhuis, kerkzaal, Sneek

Voorganger: Joke Verboom, pastoraal medewerker van de Baptistengemeente Sneek09 okt - zondag

Sneek 11:00 Eucharistieviering

Sint Martinuskerk aan de Singel, Sneek

Vandaag is het Lourdeszondag

M.m.v. het Sint Caeciliakoor o.l.v. F. Haaze

Onder voorbehoud zullen zij voor ons o.m. zingen:

  • Te Lourdes op de Bergen
  • De Bernadette mis van Daniël Clement (Darros)


10 okt - maandag

Sneek 09:15 Eucharistieviering

Bonifatiushuis, in de kapel, Sneek


11 okt - dinsdag

Sneek 08:45 Eucharistieviering

Sint Martinuskerk aan de Singel, Sneek


11 okt - dinsdag

Sneek 16:00 Rozenkransgebed

Sint Martinuskerk aan de Singel, Sneek


12 okt - woensdag

Sneek 09:15 Eucharistieviering

Bonifatiushuis, in de kapel, Sneek


13 okt - donderdag

Sneek 08:45 Eucharistieviering

Sint Martinuskerk aan de Singel, Sneek


13 okt - donderdag

Sneek 16:00 Rozenkransgebed

Sint Martinuskerk aan de Singel, Sneek


14 okt - vrijdag

Sneek 08:45 Eucharistieviering - 150 jaar Kerkwijding St. Martinuskerk Sneek

Sint Martinuskerk aan de Singel, Sneek


14 okt - vrijdag

Sneek 19:30 Feestelijke avond 150 jaar Kerkwijding

Sint Martinuskerk aan de Singel, Sneek

Sint Martinuskerk Sneek 150 jaar

De Benedictijnse monnik Thomas Quartier osb en Classispredikant Wim Beekman
zijn uitgenodigd om te spreken in het kader 150 jaar kerkwijding in het perspectief van de toekomst van onze Sint Martinuskerk in Sneek.

Maak de avond al in de agenda vrij!
Het is de moeite waard!

Namens de Jubileumcommissie,
Sneek, Renate Dümmer
Blauwhuis, Sicco Rypma15 okt - zaterdag - 16 okt - zondag

Hele dag Géén viering in Heeg i.v.m. jubilea Blauwhuis en Sneek15 okt - zaterdag

Blauwhuis 19:00 - 20:00 Eucharistieviering Jubileum 150 jaar kerkwijding

aanmelden Vituskerk Blauwhuis Sint Vituskerk – Blauwhuis, Blauwhuis

Met pastoor van der Weide en pastor Foekema

M.m.v. het St Caeciliakoor, gelegenheidskoor en Fanfare.

Tijdens de viering worden de, in oorspronklijke staat teruggebrachte, Jozef- en Maria-altaren ingezegend.

Aansluitend receptie in café De Freonskip met presentatie van het Jubileum Magazine.23 okt - zondag

Heeg 09:30 - 10:30 Eucharistieviering, Pastoor P. v.d. Weide

Sint Josephkerk – Heeg, Heeg

voor Dolf en Ida Eilers-Tekstra;                                                                  
voor Bernard de Jong en overleden familie;                                                         
deurcollecte: Missio

Missio – wereldmissiemaand oktober
Op 23 oktober is het Missiezondag.

Elke christen is geroepen om te getuigen van Christus, aldus paus Franciscus. Dit jaar richt Missio de blik speciaal op Kibera, de grootste sloppenwijk van Nairobi. Op slechts zes procent van de oppervlakte van de metropool Nairobi leeft zo’n 60 procent van de stadsbevolking. Dagelijks stromen mensen vanuit het omliggende gebied de stad binnen in de hoop op werk en een betere toekomst.

Naar schatting een half miljoen mensen woont hier dicht opeen gepakt. Slechts een vijfde deel van de huizen heeft stroom; drinkwater moet bij waterstations gehaald worden. Hygiëne is een groot probleem.

De ellende en uitzichtloosheid in de slum zijn echter slechts een kant van de medaille. Er is nog een andere kant: saamhorigheid, elkaar helpen waar het nodig is. Elkaar helpen Linet Mboya is een van de bewoners van de slum. De alleenstaande moeder van drie kinderen zorgt ook nog voor zes pleegkinderen, die anders op straat zouden moeten leven.

Zuster Mary Wambui woont met haar gemeenschap van zusters al vele jaren in Kibera en heeft onder andere microkredietgroepen opgezet voor vrouwen. Pastoor Firmin Koffi leidt de Yarumal-missionarissen die hun opleidings- en vormingshuis in Kibera hebben. Voor hen en veel andere mensen is Kibera hun thuis.23 okt - zondag

Blauwhuis 09:30 - 10:30 Woord en Communieviering

aanmelden Vituskerk Blauwhuis Sint Vituskerk – Blauwhuis, Blauwhuis

Met pastor Foekema

M.m.v. het Ceacilliakoor

 29 okt - zaterdag

Heeg 19:30 - 20:30 Woord- en Communieviering, Pastor L. Foekema

Sint Josephkerk – Heeg, Heeg

voor Jitte en Tietsje Flapper-Jellesma;                                                             
voor Jelle en Marie Jellesma-Jongstra;                                                               
voor Bernardus en Jacoba Zijlstra-de Jong30 okt - zondag

Blauwhuis 09:30 - 10:30 Eucharistieviering

aanmelden Vituskerk Blauwhuis Sint Vituskerk – Blauwhuis, Blauwhuis

Met pastoor van der Weide

M.m.v. het Caecilliakoor


nov 2022

datum/tijdevenement

05 nov - zaterdag

Blauwhuis 19:30 - 20:30 Allerzielen

Pastorie Blauwhuis, Blauwhuis

Met pastor Foekema

M.m.v. het Caecilliakoor