Agenda Sint Antonius van Padua Parochie

feb 2020

datum/tijd evenement

vrijdag - 28 feb

Sneek 19:00 Eucharistieviering

Sint Martinuskerk aan de Singel, Sneek


zaterdag - 29 feb

Sneek 10:00 Eucharistieviering

Ielânen, woonzorgcentrum Sneek Ielânen, woonzorgcentrum, Sneek


zaterdag - 29 feb

Roodhuis 19:30 - 20:30 Eerste weekend van de vastentijd Woord-en communieviering

Sint Martinuskerk – Roodhuis, Roodhuis

met Pastor Foekemazaterdag - 29 feb

Blauwhuis 19:30 - 20:30 Eucharistieviering

Sint Vituskerk, Blauwhuis

Voorganger pastoor van der Weide

Met medewerking van het Ceacilliakoor


mrt 2020

datum/tijd evenement

zondag - 01 mrt

Heeg 09:30 - 10:30 Woord- en Communieviering, Pastor L. Foekema

Sint Josephkerk, Heeg

Voor Bernard de Jong en overleden familie      
Uit Dankbaarheid       
Stichting‘Tabir’ vertelt over hun project “Mijn school, Mijn toekomst”

A C T I E    I N    D E    V A S T E N                      

De oecumene in Heeg krijgt er een nieuwe loot bij: we gaan de komende 40-dagentijd samenwerken op diaconaal gebied voor het project “Mijn school, Mijn toekomst” van de Stichting Tabir als “Actie in de Vasten”.

“Stichting Tabir wil graag wat betekenen voor kinderen in nood. Met een kleine bijdrage van €1,00 per kind per dag kunnen wij de kinderen voorzien van wat ze nodig hebben. De ouders doen zwaar werk en hebben een loon waarvan ze niet of nauwelijks rond kunnen komen waardoor kinderen ook niet naar school kunnen. De stichting Tabir heeft het doel om ongeveer 250 kinderen in deze situatie te voorzien van onderwijs en zo bij te dragen in hun ontwikkeling.Het geld gaat niet rechtstreeks naar het sponsor kind, maar komt ten goede aan het project als geheel. Van dit geld worden ook de docenten, huur, elektriciteit en water betaald. Voor de school hebben we nieuw meubilair en nieuwe generators nodig”.

Initiatienemer van de stichting is de familie Andrews, met name moeder Venus en zoon Sammy. Onlangs is Pyt Bouwhuis, Oppenhuizen, op hun verzoek toegetreden tot het bestuur en heeft veel pionierswerk verricht voor het verkrijgen van een officiële status. De stichting is nu ingeschreven bij de KvK, heeft het ANBI keurmerk en een eigen website (www.tabir.nl). Ongeveer 21 jaar geleden is de familie Andrews in toen zeer bedreigende omstandigheden  naar Nederland gevlucht omwille van hun christen zijn. Ze wonen momenteel in Makkum.

Het begrip ‘tabir’ staat voor het realiseren van dromen. In het bijzonder de droom voor het realiseren van een bestendige toekomst voor kwetsbare kinderen in het noordwesten van Pakistan. In mei-juni van dit jaar zijn twee medewerkers van de stichting naar Pakistan afgereisd, alwaar ze goede connecties hebben. Zij hebben met eigen ogen gezien dat onze hulp broodnodig is.

Op verzoek verzorgt de stichting een presentatie tijdens kerkelijke vieringen – voor Heeg is dit op zondag 1 maart 9.30 uur in de St. Josephkerk en op zondag 8 maart 9.30 uur in de Haghakerk – en verder in scholen en woonzorgceentra en voor verenigingen. 

Voor verdere informatie en  illustratie treft u bij dit ‘Tijelûk’ een flyer aan en een enveloppe voor een donatie. Deze enveloppe kunt u, liefst goed gevuld natuurlijk, gedurende de 40-dagentijd inleveren in een daarvoor bestemde doos in de kerk die u bezoekt. Ook op de balie van Talma State  staat voor dit bijzonder goede doel een doos. Van harte aanbevolen!

 zondag - 01 mrt

Sneek 10:00 Eucharistieviering

Antonius Ziekenhuis, kerkzaal, Sneek


zondag - 01 mrt

Sneek 11:00 Eucharistieviering

Sint Martinuskerk aan de Singel, Sneek

M.m.v. de Mannenschola o.l..v. F. Haazemaandag - 02 mrt

Sneek 09:15 Eucharistieviering

Bonifatiushuis, kapel, Sneek


dinsdag - 03 mrt

Sneek 08:45 Eucharistieviering

Sint Martinuskerk aan de Singel, Sneek


dinsdag - 03 mrt

Sneek 09:15 Koffieochtend

Sint Martinushuis, Sneek

Na de H. Mis staat er kop koffie/thee voor u klaar.

Betty en Leniewoensdag - 04 mrt

Sneek 09:15 Eucharistieviering

Bonifatiushuis, kapel, Sneek


woensdag - 04 mrt

Sneek 13:30 Leerhuis

Pastorie Sint Martinuskerk aan de Singel, Sneek


donderdag - 05 mrt

Sneek 08:45 Eucharistieviering

Sint Martinuskerk aan de Singel, Sneek


vrijdag - 06 mrt

Sneek 19:00 Eucharistieviering - 1e vrijdag van de maand

Sint Martinuskerk aan de Singel, Sneek


vrijdag - 06 mrt

Roodhuis 19:45 - 22:00 Theatervoorstelling: ‘Francesco, het verhaal over een middeleeuwer’

Sint Martinuskerk – Roodhuis, Roodhuis

door Peter Vermaat in R.K. Kerk Roodhuis.

Op vrijdagavond 6 maart 2020 speelt Peter Vermaat zijn voorstelling: Francesco, het verhaal over een middeleeuwer.
Franciscus van Assisi (1181 – 1226) is voor velen een bekende naam. Maar wat dreef hem? In een twee uur durende voorstelling (met pauze) brengt Peter Vermaat zijn verhaal tot leven. Francesco leefde in de middeleeuwen, een wonderlijke wereld, met zijn stedenoorlogen en kruistochten, zijn strijd tussen paus en keizer. Hij was een dromer van ridder-idealen en van Vrouwe Armoede. Was hij een dwaas, een revolutionair, of niets van dat al…? Zoveel mogelijk trouw aan de historie vertelt Peter Vermaat over Francesco, een door en door middeleeuws mens die ons zowel fascineert als afschrikt. Peter Vermaat is dichter-verteller, poppenspeler theatermaker. In deze voorstelling visualiseert hij zijn verhaal met karakteristieke poppen en objecten. (Zie ook: www.petervermaat.nl)
De voorstelling is voor de jongerengroepen in onze parochie en voor iedereen die maar aan wil schuiven om dit bijzondere optreden mee te maken. Voor de jongeren is het gratis. Voor volwassenen is er een collecte.

Waar: St. Martinuskerk, Slypsterwei 3, Roodhuis
Wanneer: Vrijdag 6 maart 2020
Aanvang: De voorstelling begint om kwart voor 8.
U bent van harte welkom!zaterdag - 07 mrt

Sneek 19:00 Eucharistieviering

Bonifatiushuis, kapel, Sneek


zaterdag - 07 mrt

Heeg 19:30 - 20:30 Woord- en Communieviering, Pastor L. Foekema, Ionaviering

Sint Josephkerk, Heeg

voor Akke Miedema – Van der Zee       
voor Rein van der Wey
 deurcollecte: wereldgebedsdag Zimbabwe

De viering van zaterdag 7 maart 2019 staat in het teken van Iona.

In deze viering zal het koor voornamelijk Iona liederen zingen, waarvan sommigen met Friese teksten. Ook de viering zelf zal aangepast zijn en meer in de traditie van Iona staan. U bent van harte uitgenodigd voor deze viering.

Iona (Gaelisch: Ì Chaluim Chille), 

Iona, vroeger ook wel bekend als Hy, is een eiland aan de westkust van Schotland. Het behoort tot de Binnen-Hebriden. Het eiland telt ongeveer 175 inwoners. In 565 stichtte Columba er een klooster (Iona Abbey) dat bijzonder grote in-vloed op deze noordelijke streken van Europa had. Columba, was een Ierse heilige. Hij was van koninklijken bloede. In zijn jeugd was het chris-tendom nog het geloof van een kleine groep edelen. Na het bloedbad van 561 besloot hij Ierland te verlaten en in 565 kwam hij aan op het eiland Iona. Daar stichtte hij een klooster (Iona Abbey) dat de kern zou worden van een heel netwerk van kloosters, abdijen en bisdommen in de hele Kel-tische wereld.

Vele van deze kloosters namen de leefregel van Columba aan. Er is echter geen geschreven spoor van overgebleven. Later werd een poging gedaan deze kloosterregel te reconstrueren in de geest van het Keltische christendom.

Vanuit Iona verspreidde zich een netwerk van kloosters en bisdommen dat zich uitstrekte over heel Schotland en Ierland en zelfs tot in het Saksische gebied van Northumbria. Oswiu van Nort-humbria bekeerde zich in het klooster van Iona tot het christendom. Het eiland werd een heilige plaats waar verschillende koningen van Schotland, Ierland en Noorwegen werden begraven. In 806 werd de gehele populatie van het eiland uitgemoord door de Vikingen. Nog enkele aanvallen volgden en het klooster raakte in verval. Margaretha van Schotland herstelde het weer. In de 13e eeuw is het een benedictijner klooster geworden. In 1938 stichtte ds. George MacLeod op het eiland de Iona Community, een oecumenische ge-meenschap die naar nieuwe wegen zoekt om het evangelie in deze tijd vorm te geven.

Het doel van de gemeenschap is: “om het gemeenschappelijke leven te herbouwen, door te wer-ken aan sociale en politieke verandering, te streven naar vernieuwing van de kerk met nadruk op de oecumene, en nieuwe inclusievere benaderingen van eredienst te verkennen en dat alles ge-baseerd op een geïntegreerd begrip van spiritualiteit.”

Hun gemeenschappelijke regels zijn:

· Dagelijkse gebed en Bijbellezen

· Wederzijdse rekenschap voor het gebruik van geld en tijd

· Geregelde onderlinge ontmoetingen

· Actie voor en bezinning op gerechtigheid, vrede en de heelheid van de schepping

De gemeenschap telt 250 leden, 1500 geassocieerde leden en 1400 vrienden. Deze gemeenschap wordt wel beschouwd als Angelsaksische versie van Communauté de Taizé en vormt de drijvende kracht achter de huidige interesse voor het Keltische christendom.

Peter Wezenberg

 zondag - 08 mrt

Roodhuis 09:30 - 10:30 Tweede zondag van de vastentijd Viering van de Eucharistie

Sint Martinuskerk – Roodhuis, Roodhuis

met Pastoor van der Weidezondag - 08 mrt

Blauwhuis 09:30 - 10:30 Woord- en Communieviering

Sint Vituskerk, Blauwhuis

Voorganger pastor Foekema

Met medewerking van het Ceacilliakoorzondag - 08 mrt

Sneek 10:00 PKN Viering

Antonius Ziekenhuis, kerkzaal, Sneek

Voorganger: ds. M. van Blankenzondag - 08 mrt

Sneek 11:00 Eucharistieviering

Sint Martinuskerk aan de Singel, Sneek

M.m.v. the Young Angels o.l.v. K. Zwerver-Bosmamaandag - 09 mrt

Sneek 09:15 Eucharistieviering

Bonifatiushuis, kapel, Sneek


dinsdag - 10 mrt

Sneek 08:45 Eucharistieviering

Sint Martinuskerk aan de Singel, Sneek


woensdag - 11 mrt

Sneek 09:15 Eucharistieviering

Bonifatiushuis, kapel, Sneek


donderdag - 12 mrt

Sneek 08:45 Eucharistieviering

Sint Martinuskerk aan de Singel, Sneek


donderdag - 12 mrt

19:30 - 20:30 Oecumenisch avond over Michelangelovrijdag - 13 mrt

Sneek 19:00 Eucharistieviering

Sint Martinuskerk aan de Singel, Sneek


zaterdag - 14 mrt

Sneek 10:00 Eucharistieviering

Ielânen, woonzorgcentrum Sneek Ielânen, woonzorgcentrum, Sneek


zaterdag - 14 mrt

Blauwhuis 19:30 - 20:30 Eucharistieviering

Sint Vituskerk, Blauwhuis

Voorganger pastoor van der Weide

Met medewerking van het Ceacilliakoorzaterdag - 14 mrt

Heeg 19:30 - 20:30 Woord- en Communieviering, Pastor L. Foekema

Sint Josephkerk, Heeg

voor Rein, Sophia en Geesje Hettinga      
voor Bernardus en Jacoba Zijlstra – De Jongzondag - 15 mrt

Roodhuis 09:30 - 10:30 Derde zondag in de vastentijd Woord en communieviering

Sint Martinuskerk – Roodhuis, Roodhuis

met Pastor Foekema met speciale aandacht voor het project van de Stichting Tabir ( vastenactie)

Zie ook https://www.sintantoniusparochie.nl/actie-in-de-vasten/zondag - 15 mrt

Sneek 10:00 PKN Viering

Antonius Ziekenhuis, kerkzaal, Sneek

Voorganger: ds. E. van Halsemazondag - 15 mrt

Sneek 10:00 TV-uitzending - Eucharistieviering

Sint Martinuskerk aan de Singel, Sneek

3e zondag van de 40-dagentijd

m.m.v. de Sneker Cantorij o.l.v. interim-dirigent Gerard van Beijeren Bergen en Henegouwenmaandag - 16 mrt

Sneek 09:15 Eucharistieviering

Bonifatiushuis, kapel, Sneek


dinsdag - 17 mrt

Sneek 08:45 Eucharistieviering

Sint Martinuskerk aan de Singel, Sneek


woensdag - 18 mrt

Sneek 09:15 Eucharistieviering

Bonifatiushuis, kapel, Sneek


donderdag - 19 mrt

Sneek 08:45 Eucharistieviering - Hoogfeest van Sint Jozef

Sint Martinuskerk aan de Singel, Sneek


vrijdag - 20 mrt

Sneek 19:00 Eucharistieviering

Sint Martinuskerk aan de Singel, Sneek


zaterdag - 21 mrt

Heeg 19:30 - 20:30 Eucharistieviering, Pastoor P. v.d. Weide

Sint Josephkerk, Heeg

 voor Jitte en Tietsje Flapper – Jellesma      
voor Jelle en Marie Jellesma – Jongstrazondag - 22 mrt

Roodhuis 09:30 Viering van de Eucharistie

Sint Martinuskerk – Roodhuis, Roodhuis

met Pastoor van der Weidezondag - 22 mrt

Blauwhuis 09:30 - 10:30 Woord- en Communieviering

Sint Vituskerk, Blauwhuis

Voorganger pastor Foekema

Met medewerking van het Ceacilliakoorzondag - 22 mrt

Heeg 19:30 - 20:30 Vesperviering in de Hagha kerk

Heeg – Haghakerk, Heeg

Zondag 22 maart is de laatste vesper van dit seizoen, dit keer naar aanleiding van het gedicht van Bonhoeffer met de titel ‘geluk en ongeluk’. Pastor Foekema zal voorgaan in deze vesper, die om 19.30 uur in de Haghakerk is. Van harte uitgenodigd.zondag - 29 mrt

Blauwhuis 09:30 - 10:30 Eucharistieviering

Sint Vituskerk, Blauwhuis

Voorganger pastoor van der Weide

Met medewerking van het Ceacilliakoorzondag - 29 mrt

Heeg 09:30 - 11:00 Woord- en Communieviering, Pastor L. Foekema (Viering met muziek van Willy Zijlstra en band)

Sint Josephkerk, Heeg

voor Rennie Rijpma – Van der Heide       
voor overleden familie Fokke Flapper

Viering met muziek van Willy Zijlstra en band.  De groep is heel erg hard aan het oefenen om op deze zondag iets heel moois te laten horen. Ze zullen nummers zingen van bijvoorbeeld Boudewijn de Groot, maar ook “Iedereen is van de wereld” van The Scene. “Hallelujah” het bekende lied van Leonard Cohen ook gecoverd door Lisa Lois en “You Say” van Lauren Daigle. Het zijn liederen met prachtige teksten. We zijn heel benieuwd. U bent van harte welkom op zondag de 29e.


apr 2020

datum/tijd evenement

zondag - 05 apr

Blauwhuis 09:30 - 10:30 Gezinsviering Palmpasen

Sint Vituskerk, Blauwhuis

Voorganger pastor Foekema

Met medewerking van het Gelegenheidskoor

Deurcollecte voor Tabir (valt niet onder Vastenactie)donderdag - 09 apr

Sneek 09:30 - 10:30 Gezamenlijke Witte Donderdagviering in Sneek

Sint Martinuskerk aan de Singel, Sneek

Voorgangers pastoor van der Weide en pastor Foekema

 vrijdag - 10 apr

Blauwhuis 15:00 - 16:00 Goede Vrijdag viering

Sint Vituskerk, Blauwhuis

Voorganger pastor Foekema

Met medewerking van het Ceacilliakoor

 zaterdag - 11 apr

Blauwhuis 19:30 - 20:30 Paaswake

Sint Vituskerk, Blauwhuis

Voorganger pastor Foekema

Met medewerking van het Ceacilliakoor

Deurcollecte voor Tabir (valt niet onder Vastenactie)maandag - 13 apr

Blauwhuis 09:30 - 10:30 Gezinsviering 2e paasdag

Sint Vituskerk, Blauwhuis

Voorganger pastoor van der Weide

Met medewerking van het Gelegenheidskoor

 zaterdag - 25 apr - zondag - 03 mei

Hele dag BISDOMREIS 2020 naar ASSISI

Van zaterdag 25 april t/m zondag 3 mei 2020 gaat ons Bisdom een busreis naar Assisi maken.
In verband hiermee is een voorlichting geweest Sneek in het Martinushuis voor alle 4 locaties.
Er is bijgepraat over deze busreis die gaat via Limburg a/d Lahn, via Zwitserland, Milaan naar Assisi.
De terugreis gaan we via Ravenna, Ulm, Stuttgart, Keulen naar huis.
De komende maanden zal in het parochieblad en op deze website steeds artikelen verschijnen over het leven van Franciscus, klik hier.
Dit leven is afgebeeld in de San Francescobasiliek waar we ook een viering hebben.


U wordt van harte uitgenodigd.


mei 2020

datum/tijd evenement

zondag - 24 mei

Hele dag Passiespelen in Tegelen

Busreis naar de Passiespelen in Tegelen.
Zie verder het KBO-Nieuwsbulletin


jun 2020

datum/tijd evenement

zondag - 21 jun

Sneek 10:00 TV-uitzending - Eucharistieviering

Sint Martinuskerk aan de Singel, Sneek

12e zondag door het jaar

m.m.v. de Vrouwen- en de Mannenschola o.l.v. F.Haaze


aug 2020

datum/tijd evenement

zondag - 02 aug

Sneek 10:00 TV-uitzending - Eucharistieviering

Sint Martinuskerk aan de Singel, Sneek

Zondag in de Sneekweek

m.m.v. de koren Intermezzo en Sint Caecilia o.l.v. F. Haaze


nov 2020

datum/tijd evenement

zondag - 01 nov

Sneek 11:00 TV-uitzending - Eucharistieviering

Sint Martinuskerk aan de Singel, Sneek

Eurovisie uitzending – Allerheiligen viering

m.m.v. de koren Intermezzo en Sint Caecilia o.l.v. F. Haaze

 


Antonius Sneek_Voorpagina_PNG 200