IN VERBAND MET MAATREGELEN BETREFFENDE HET CORONAVIRUS
ALLES ONDER VOORBEHOUD

Agenda Sint Antonius van Padua Parochie (alles onder voorbehoud)

mei 2020

datum/tijd evenement

31 mei - zondag

Sneek Hele dag Hoogfeest van Pinksteren - I.v.m. Corona geen openbare viering

Sint Martinuskerk aan de Singel, Sneek

We steken een kaarsje op voor:

Het tijdelijk en geestelijk welzijn van alle parochianen,
voor onze Nederlandse missionarissen,
missionaire werksters en werkers,

voor het bruidspaar Taron van het Bolscher en Angela Paiva Azevedo,

Leo Potma,

voor onze kinderen en kleinkinderen,

Pater Henk Brouwer,

Louise Wierdsma-de Bruin,

Eelke Bootsma, Catharina Bootsma-Landman, Sien
Kazimier-Bootsma, Ate Bootsma,

Ruurd Silvius en Anna Silvius-Zijlstra,

Marijke Mulder-Nota, Erik Jan Mulder,

Aukje de Ruiter-Elsinga,

Rob Remeus,

Trees Adema,

Lenie Dooper-van der Pol,

Janke Bouwhuis-Feenstra31 mei - zondag

Heeg 09:30 - 10:30 kerk is geopend van 09:30 tot 10:30

Sint Josephkerk – Heeg, Heeg

Misintenties:
voor Bernard de Jong en overleden familie;
voor Jitte en Tietsje Flapper – Jellesma;
voor Jelle en Marie Jellesma – Jongstra.

De kerk is ieder zondag wel geopend van 9.30 uur – 10.30 uur voor uw eigen gebed of om een kaars op te steken e.d.

De misintenties worden meegenomen door Pastoor Van der Weide en Pastor Foekema in de preek van de week. Deze verschijnt iedere zondag om 12.00 uur op de website www.sintantoniusparochie.nl

Hierop staat ook het laatste nieuws en de actuele ontwikkelingen.

Daarnaast is de parochie nu ook actief op facebook @sintantoniusparochie


jun 2020

datum/tijd evenement

01 jun - maandag

Sneek Hele dag 2e Pinksterdag - I.v.m. Corona geen openbare viering

Sint Martinuskerk aan de Singel, Sneek

We steken een kaarsje op:

Onze Jongeren die anders vandaag
op stap waren gegaan,

ter ere van Maria,

Janke Kuipers02 jun - dinsdag

Sneek Hele dag I.v.m. Corona geen openbare viering

Sint Martinuskerk aan de Singel, Sneek

We steken een kaarsje aan voor:

Een bijzondere intentie,

uit dankbaarheid03 jun - woensdag

Sneek Hele dag I.v.m. Corona geen openbare viering

Sint Martinuskerk aan de Singel, Sneek

We steken een kaarsje aan voor :

Fimme Folmer,

Arnold en Folkert-Terveer,

Annie Werkman-Pennekamp,

Frans en Ike Oud- Kiewiet04 jun - donderdag

Sneek Hele dag I.v.m. Corona geen openbare viering

Sint Martinuskerk aan de Singel, Sneek

We steken een kaarsje aan voor:

alle priesters, roepingen tot het priesterschap en het religieuze leven,

Johannes Martinus, Truus en Wico Luinstra,

Vader Boet en moeder Paula Matitawaer-Benninger en zoon Rudolf05 jun - vrijdag

Sneek Hele dag 1e vrijdag van de maand - I.v.m. Corona geen openbare viering

Sint Martinuskerk aan de Singel, Sneek

We steken een kaarsje aan:

ter ere van het H. Hart van Jezus,
voor ons bisdom,

de bewoners van het Bonifatiushuis,

alle leerlingen en leerkrachten van de Bonifatiussschool,

Nicolaas Bonifatius Boekema en echtgenote06 jun - zaterdag

Sneek Hele dag I.v.m. Corona geen openbare viering

Sint Martinuskerk aan de Singel, Sneek

We steken een kaarsje aan voor:

Marjo Pool-Bruinsma,

Pier Ruiter,

Yvonne van Schagen-Paddenburg,

Jan en Corry Bouma- van Gool07 jun - zondag

Sneek 09:30 Hoogfeest H. Drievuldigheid - geen openbare viering, maar Live stream eucharistieviering (Zie facebook pagina)

Sint Martinuskerk aan de Singel, Sneek

We steken een kaarsje aan voor:

het tijdelijk en geestelijk welzijn van alle parochianen,

voor het bruidspaar Taron van het Bolscher en Angela Paiva-Azevedo,

Siepie van der Hoek- Foekema,

Pater Henk Brouwer,

Louise Wierdsma-de Bruin,

overleden ouders Haaze Heering,

Tinus en Janny van der Weide- Stornebrinjk,

Frans en Betsy Verbeek-Voorbraak,

Joop en Tineke Roorda,

Pastoor Arie Ros, Pater Gregorius van der Ven,

Jacques Bos,

Fea van der Meulen- von der Heide,

pater Rieks Andela,

Wim en Tecla van der Heijden-Hoekstra,

Janny Dijkstra-Poiesz,

Cornelis Frederikus en Ely Damwijk,

de zieken van de parochie,

Jan Theo Boekema,

Trees Adema,

Janke Bouwhuis-Feenstra07 jun - zondag

Heeg 09:30 - 10:30 kerk is geopend van 09:30 tot 10:30

Sint Josephkerk – Heeg, Heeg

Misintenties:
voor Rein, Sophia en Geesje Hettinga;
voor Rein van der Wey.

De kerk is ieder zondag wel geopend van 9.30 uur – 10.30 uur voor uw eigen gebed of om een kaars op te steken e.d.

De misintenties worden meegenomen door Pastoor Van der Weide en Pastor Foekema in de preek van de week. Deze verschijnt iedere zondag om 12.00 uur op de website www.sintantoniusparochie.nl

Hierop staat ook het laatste nieuws en de actuele ontwikkelingen.

Daarnaast is de parochie nu ook actief op facebook @sintantoniusparochie08 jun - maandag

Sneek Hele dag I.v.m. Corona geen openbare viering

Sint Martinuskerk aan de Singel, Sneek

We steken een kaarsje aan voor:

Maria Johanna Wilhelmina Theresia Mensink,

Lies Esser-Kruijs,

Lize Hooghiemstra,

Joke Langendijk-Verhoeven,

Albert Venhoven09 jun - dinsdag

Sneek Hele dag I.v.m. Corona geen openbare viering

Sint Martinuskerk aan de Singel, Sneek

We steken een kaarsje aan voor:

Pastoor Henk Dierkes en Zus Mien,

Jehannes Jozef en Anna Maria Bouwhuis-Huizinga10 jun - woensdag

Sneek Hele dag I.v.m. Corona geen openbare viering

Sint Martinuskerk aan de Singel, Sneek

We steken een kaarsje aan:

bij de herdenking van het 25 jarig priesterfeest van Pastoor van der Weide,                                                                voor Tinus en Janny van der Weide- Stornebrink,

Frans en Betsy Verbeek-Voorbraak,

pater Wiebe van der Weide, pastoor Arie Ros,

Mien Dierkes,

Theo van der Hoek,

Annie Meijer-de Vries,

Andries en Jetske Brouwer-Melchers,

zuster Gudule Jansen, pastor Peter Bosma,

Trees Adema,

Peter en Gretha Op de Kamp11 jun - donderdag

Sneek Hele dag I.v.m. Corona geen openbare viering

Sint Martinuskerk aan de Singel, Sneek

We steken een kaarsje aan voor:

Kloosterzuster Caecilia Drabbe,

overleden ouders en familie Gerritsma en Roosenstein12 jun - vrijdag

Sneek Hele dag I.v.m. Corona geen openbare viering

Sint Martinuskerk aan de Singel, Sneek

We steken een kaarsje aan voor:

Jan en Regina v.d. Berg – Hoekstra,

Jaap de Backker14 jun - zondag

Heeg 09:30 Ivm. Corona - geen openbare viering, maar Live stream eucharistieviering (Zie facebook pagina)

Sint Josephkerk – Heeg, Heeg


21 jun - zondag

Sneek 10:00 TV-uitzending - Eucharistieviering

Sint Martinuskerk aan de Singel, Sneek

12e Zondag door het jaar

Als gevolg van het Corona virus zal de viering plaatsvinden zonder publiek28 jun - zondag

Blauwhuis 09:30 Ivm. Corona - geen openbare viering, maar Live stream eucharistieviering (Zie facebook pagina)

Sint Vituskerk – Blauwhuis, Blauwhuis

aug 2020

datum/tijd evenement

02 aug - zondag

Sneek 10:00 TV-uitzending - Eucharistieviering

Sint Martinuskerk aan de Singel, Sneek

Zondag in de Sneekweek

m.m.v. de koren Intermezzo en Sint Caecilia o.l.v. F. Haaze


nov 2020

datum/tijd evenement

01 nov - zondag

Sneek 11:00 TV-uitzending - Eucharistieviering

Sint Martinuskerk aan de Singel, Sneek

Eurovisie uitzending – Allerheiligen viering

m.m.v. de koren Intermezzo en Sint Caecilia o.l.v. F. Haaze

 


Antonius Sneek_Voorpagina_PNG 200