Skip to content

Agenda Sint Antonius van Padua Parochie

feb 2023

datum/tijdevenement

04 feb - zaterdag

Sneek 19:00 Woord- en Communieviering

Bonifatiushuis, in de kapel, Sneek


04 feb - zaterdag

Blauwhuis 19:30 - 20:30 Eucharistieviering

aanmelden Vituskerk Blauwhuis Sint Vituskerk – Blauwhuis, Blauwhuis

Voorganger pastoor van der Weide

m.m.v. het Ceacilliakoor04 feb - zaterdag

Heeg 19:30 - 20:30 Woord- en Communieviering, Pastor L. Foekema 

Sint Josephkerk – Heeg, Heeg

voor Rein en Lucia van der Wey – de Vries;                                                           
voor overleden familie Fokke Flapper05 feb - zondag

Reahûs 09:30 - 10:30 Woord- en communieviering met Pastor Foekema

Skoalle Reahûs, Reahûs


05 feb - zondag

Sneek 11:00 Eucharistieviering

Sint Martinuskerk aan de Singel, Sneek

M.m.v. koor Intermezzo o.l.v. F. Haaze

Onder voorbehoud zullen zij voor ons o.m. zingen:

  • Christus Koningmis
  • Diverse liederen uit GVL


05 feb - zondag

Sneek 11:00 PKN Viering

Ielânen, woonzorgcentrum Sneek Ielânen, woonzorgcentrum, Sneek

Voorganger: dhr. C.T. Grijpstra06 feb - maandag

Sneek 09:15 Eucharistieviering

Bonifatiushuis, in de kapel, Sneek


07 feb - dinsdag

Sneek 08:45 Eucharistieviering

Sint Martinuskerk aan de Singel, Sneek


07 feb - dinsdag

Sneek 09:15 Koffieochtend

Sint Martinushuis, Sneek

KOFFIEOCHTEND
Dinsdag 7 februari is er na de H.Mis van 8.45 uur een koffieochtend.
Wilt u even bijpraten of luisteren, u bent van harte welkom in het Martinushuis.                                                          De koffie staat klaar!!!!!
Betty en Lenie.07 feb - dinsdag

Sneek 15:00 PKN Viering

Noorderhoek, woonzorgcentrum, Sneek

Voorganger: dhr. Piet Speelman08 feb - woensdag

Sneek 09:15 Eucharistieviering

Bonifatiushuis, in de kapel, Sneek


09 feb - donderdag

Sneek 08:45 Eucharistieviering

Sint Martinuskerk aan de Singel, Sneek


09 feb - donderdag

Sneek 15:00 PKN Viering - Heilig Avondmaal

Frittemahof, woonzorgcentrum, Sneek

Voorganger: ds. Fedde Welbedacht10 feb - vrijdag

Sneek 19:00 Eucharistieviering

Sint Martinuskerk aan de Singel, Sneek


11 feb - zaterdag

Sneek 10:00 Eucharistieviering

Ielânen, woonzorgcentrum Sneek Ielânen, woonzorgcentrum, Sneek


11 feb - zaterdag

Reahûs 19:30 - 20:30 Viering van de eucharistie met pastoor van der Weide

Skoalle Reahûs, Reahûs


12 feb - zondag

Heeg 09:30 - 10:30 Eucharistieviering, Pastoor P. v.d. Weide

Sint Josephkerk – Heeg, Heeg

voor Rein, Sophia, Baukje en Geesje Hettinga;     12 feb - zondag

Blauwhuis 09:30 - 10:30 Woord en Communieviering met Kinder Woord Dienst

aanmelden Vituskerk Blauwhuis Sint Vituskerk – Blauwhuis, Blauwhuis

Voorganger pastor Foekema

m.m.v. het Ceacilliakoor12 feb - zondag

Sneek 11:00 Eucharistieviering

Eucharistieviering Sint Martinuskerk aan de Singel, Sneek

Op zondag 12 februari zullen de liturgische gezangen tijdens de hoogmis van 11
uur worden verzorgd door het koor Capella Sine Vinculis o.l.v. Bea van de Kaaij
uit Weert.

Ze wilden ook graag eens  hun prachtige gezang in de traditie van de
Engelse koorscholen laten horen.
Nu, dat kan. We hopen dat u ook komt om er samen met hen een mooie viering
van te maken. Dus: Net stinne mar derhinne!

Pastoor Peter van der Weide13 feb - maandag

Sneek 09:15 Eucharistieviering

Bonifatiushuis, in de kapel, Sneek


14 feb - dinsdag

Sneek 08:45 Eucharistieviering

Sint Martinuskerk aan de Singel, Sneek


15 feb - woensdag

Sneek 09:15 Eucharistieviering

Bonifatiushuis, in de kapel, Sneek


16 feb - donderdag

Sneek 08:45 Eucharistieviering

Sint Martinuskerk aan de Singel, Sneek


17 feb - vrijdag

Sneek 19:00 Eucharistieviering

Sint Martinuskerk aan de Singel, Sneek


18 feb - zaterdag

Blauwhuis 19:30 - 20:30 Carnavalsviering/jubileum 55 jaar c.v. de Fyfkes

aanmelden Vituskerk Blauwhuis Sint Vituskerk – Blauwhuis, Blauwhuis

Voorganger pastoor van der Weide

m.m.v. het Ceacilliakoor en het gelegenheidskoor18 feb - zaterdag

Heeg 19:30 - 20:30 Woord- en Communieviering, Werkgroep Heeg

Sint Josephkerk – Heeg, Heeg

voor Bernardus en Jacoba Zijlstra-de Jong.19 feb - zondag

Reahûs 09:30 - 10:30 PM: Woord- en communieviering

Skoalle Reahûs, Reahûs


19 feb - zondag

Heeg 16:00 - 17:30 Taizeviering

Sint Josephkerk – Heeg, Heeg

Op 19 februari willen we graag een viering houden in de stijl van Taize. We hebben eerder zo’n viering gehouden in onze kerk en dat was toen prachtig. Graag willen we ook dit keer de kerk daar speciaal voor inrichten met kaarsen en ikonen om dan met elkaar de prachtige liederen van Taize te zingen in een eenvoudige vesperliturgie. Naast het zingen van de Taizéliederen is er ruimte voor stilte, persoonlijk gebed en schriftlezing. 

Taizé is een Oecumenische kloostergemeenschap in het zuiden van Frankrijk, waar jaarlijks vele duizenden mensen, vooral jongeren, uit heel Europa samenkomen. Drie maal per dag komen de broeders met alle bezoekers bijeen voor het gemeenschappelijk gebed in de Verzoeningskerk, met veel zingen en een lange tijd van stilte. De liederen van Taizé zijn eenvoudig en gemakkelijk meerstemmig te zingen. Sommige Taizéliederen zijn heel bekend geworden, zoals bijvoorbeeld Ubi caritas, of Als alles duister is.

U bent van harte welkom.
Pastor Foekema22 feb - woensdag

Blauwhuis 11:00 - 12:00 Aswoensdag i.s.m. Gregoriusschool

aanmelden Vituskerk Blauwhuis Sint Vituskerk – Blauwhuis, Blauwhuis

Voorganger pastor Foekema

 22 feb - woensdag

Heeg 19:30 - 20:30 Aswoensdag

Sint Josephkerk – Heeg, Heeg


26 feb - zondag

Blauwhuis 09:30 - 10:30 Woord en Communieviering

aanmelden Vituskerk Blauwhuis Sint Vituskerk – Blauwhuis, Blauwhuis

Voorganger pastor Foekema

m.m.v. het Ceacilliakoor


mrt 2023

datum/tijdevenement

05 mrt - zondag

Blauwhuis 09:30 - 10:30 Woord en Communieviering met Kinder Woord Dienst

aanmelden Vituskerk Blauwhuis Sint Vituskerk – Blauwhuis, Blauwhuis

Voorganger pastoor van der Weide

m.m.v. het Ceacilliakoor11 mrt - zaterdag

Blauwhuis 19:30 - 20:30 Woord en Communieviering en vrijwilligersfeest

aanmelden Vituskerk Blauwhuis Sint Vituskerk – Blauwhuis, Blauwhuis

Voorganger pastor Foekema

m.m.v. het Ceacilliakoor16 mrt - donderdag

Sneek 19:30 Matthäus Passion St Martinuskerk Sneek

Sint Martinuskerk aan de Singel, Sneek

Luthers Bach Ensemble brengt nieuwe concertreeks met haar bekroonde Matthäus Passion

Donderdag 16 maart brengt het Luthers Bach Ensemble een uitvoeringen van haar voor Nederland unieke semiscenische Matthäus Passion. Uitgeroepen tot ‘Beste Klassieke Muziekuitvoering 2022’ en eerder dat jaar al bekroond met vijf sterren door diverse kranten.

In de semi-scenische Matthäus van het Luthers Bach Ensemble hebben solisten en koor dagelijkse kleding aan en zingen ze alles uit het hoofd. Het maakt dat de interactie tussen de zangers onderling en met het publiek groter wordt. Gebaren en bewegingen onderstrepen het drama van de passie. Het Luthers Bach Ensemble is het enige muziekgezelschap in Nederland dat de Matthäus op deze manier uitvoert.

De regie voor deze productie ligt net als vorig jaar in handen van Marc Pantus. ‘Mijn doel is om met respect voor de muzikale en literaire kwaliteiten van de Matthäus, het stuk te ontdoen van haar aureool. We moeten ervoor zorgen dat het stuk voor ons, in ónze tijd, iets te betekenen heeft.’

Het is een unicum dat het Luthers Bach Ensemble een uitvoering een jaar later nogmaals in de programmering opneemt. Artistiek leider Tymen Jan Bronda: ‘We kregen zóveel bijzondere reacties uit het publiek en van de pers dat we er niet omheen konden om voor een reprise te gaan. Dit jaar brengen we de Matthäus de laatste keer met Marc Pantus als regisseur in de semi-scenische setting’.19 mrt - zondag

Blauwhuis 09:30 - 10:30 Eucharistieviering

aanmelden Vituskerk Blauwhuis Sint Vituskerk – Blauwhuis, Blauwhuis

Voorganger pastoor van der Weide

m.m.v. het Ceacilliakoor25 mrt - zaterdag

Blauwhuis 19:30 - 20:30 Woord en Communieviering

aanmelden Vituskerk Blauwhuis Sint Vituskerk – Blauwhuis, Blauwhuis

Voorganger pastor Foekema

m.m.v. het Ceacilliakoor


apr 2023

datum/tijdevenement

02 apr - zondag

Blauwhuis 09:30 - 10:30 Palmzondag Eucharistieviering, met creche (onder voorbehoud)

aanmelden Vituskerk Blauwhuis Sint Vituskerk – Blauwhuis, Blauwhuis

Voorganger pastoor van der Weide

m.m.v. het Ceacilliakoor06 apr - donderdag

Sneek 19:30 - 20:30 Gezamenlijke Witte Donderdag Viering in Sneek

Sint Martinuskerk aan de Singel, Sneek

Gezamenlijke viering voor alle locaties07 apr - vrijdag

Blauwhuis 19:30 - 20:30 Kruisweg

aanmelden Vituskerk Blauwhuis Sint Vituskerk – Blauwhuis, Blauwhuis

Voorganger pastor Foekema

 08 apr - zaterdag

Blauwhuis 21:30 - 22:30 Paaswake

aanmelden Vituskerk Blauwhuis Sint Vituskerk – Blauwhuis, Blauwhuis

Voorganger pastor Foekema

m.m.v. het Gelegenheidskoor09 apr - zondag - 10 apr - maandag

Hele dag Pasen 9+10 april 2023

Pasen 9+10 april 2023

10 apr - maandag

Blauwhuis 09:30 - 10:30 Gezinsviering Woord- en Communieviering met crèche

aanmelden Vituskerk Blauwhuis Sint Vituskerk – Blauwhuis, Blauwhuis

Voorganger pastor Foekema

m.m.v. het Ceacilliakoor