Antonius Sneek_Voorpagina_PNG 200

Agenda Sint Antonius van Padua Parochie

mei 2019

datum/tijd evenement

maandag - 27 mei

Sneek 09:15 Eucharistieviering

Bonifatiushuis, kapel, Sneek


dinsdag - 28 mei

Sneek 08:45 Eucharistieviering

Sint Martinuskerk aan de Singel, Sneek


dinsdag - 28 mei

Sneek 16:00 Rozenkransgebed

Sint Martinuskerk aan de Singel, Sneek


woensdag - 29 mei

Sneek 09:15 Eucharistieviering

Bonifatiushuis, kapel, Sneek


woensdag - 29 mei

Sneek 15:00 Woord- en Communieviering

Skûlplak It, – woonzorgcentrum, Sneek

Voorganger: dhr. J. Mulderwoensdag - 29 mei

Sneek 19:30 Concert Koorschool St. Bavo Haarlem

Sint Martinuskerk aan de Singel, Sneek

Koorschool St. Bavo uit Haarlem treedt samen met de Young Angels op in de St. Martinuskerk

Het Schoolkoor van de Koorschool St. Bavo uit Haarlem verzorgt op woensdag 29 mei a,s, om 19.30 uur een concert in de St. Martinuskerk aan de Singel in Sneek. De toegang is vrij met na afloop een deurcollecte.

NB hierdoor komt de jaarlijkse viering op de RK Begraafplaats te vervallen

Ook verzorgen zij de volgende dag op Hemelvaartsdag (donderdag 30 mei) met hun zang de Eucharistieviering in deze kerk. Deze viering begint om 10.00 uur.

De Koorschool St. Bavo is een “normale basisschool” die valt onder Stichting Muziekinstituut van de Kathedraal St. Bavo in Haarlem. Op deze school wordt naast de reguliere vakken muziekonderwijs aangeboden op hoog niveau. Er wordt koormuziek gezongen uit de 15e tot de 20e eeuw. Op deze unieke basisschool krijgen de kinderen dagelijks zang- en muziekles van hoge kwaliteit. Na het opleidingsjaar in groep 5 worden de kinderen opgenomen in het Kathedrale Koor. Als de kinderen groep 8 verlaten zijn het geschoolde koorzangers die een veelzijdig repertoire kunnen uitvoeren. Veelal blijven ze dan nog een aantal jaren lid van het Kathedrale Koor. Het Muziekinstituut staat met deze muzikale opleiding in de traditie van de vele Engelse koorscholen en kathedrale koren. Nederland heeft twee koorscholen: in Utrecht en in Haarlem. Koorschool St. Bavo is de oudste.

Het is daarom des te meer uniek dat dit koor speciaal naar Sneek komt.donderdag - 30 mei

Sneek 10:00 Eucharistieviering - Hoogfeest van 's Heren Hemelvaart

Sint Martinuskerk aan de Singel, Sneek

Gezamenlijke viering locaties Blauwhuis, Heeg, Roodhuis en Sneek
m.m.v. de Kathedrale Koorschool Sint Bavo uit Haarlemdonderdag - 30 mei

Sneek 10:00 - 11:00 Hemelvaartsdag: Gezamenlijke viering in Sneek

Sint Martinuskerk aan de Singel, Sneek

Gezamenlijke viering met alle locaties van onze parochie in de Martinuskerk in Sneek.vrijdag - 31 mei

Sneek 19:00 Eucharistieviering

Sint Martinuskerk aan de Singel, Sneek

jun 2019

datum/tijd evenement

zaterdag - 01 jun

Sneek 19:00 Woord- en Communieviering

Bonifatiushuis, kapel, Sneek


zaterdag - 01 jun

Roodhuis 19:30 Eucharistieviering Pastoor van der Weide

Sint Martinuskerk – Roodhuis, Roodhuis


zondag - 02 jun

Heeg 09:30 Eucharistieviering

Sint Josephkerk, Heeg

Pastoor P. van der Weidezondag - 02 jun

Blauwhuis 09:30 - 10:30 Woord- en Communieviering met Kinder Woord Dienst

Sint Vituskerk, Blauwhuis

Met pastor Foekema en het Ceacilliakoor.

Tijdens de viering is er een Kinder Woord Dienst, begeleid door de Werkgroep Kind en Kerk.zondag - 02 jun

Sneek 09:45 PKN Viering

Wumkeshûs, Dr. – woonzorgcentrum, Sneek

Voorganger: dhr. D.O. Verbeek, Ternaardzondag - 02 jun

Sneek 10:00 Eucharistieviering

Antonius Ziekenhuis, kerkzaal, Sneek

Voorganger: pastoor J. Huismanzondag - 02 jun

Sneek 11:00 Eucharistieviering

Sint Martinuskerk aan de Singel, Sneek

m.m.v. het Caeciliakoor o.l.v. F. Haaze

Onder voorbehoud zal worden gezongen:

  • Paus Johannesmis van Jan Vermulst
  • Das Gebet des Herrn van Franz Schubert


zondag - 02 jun

Sneek 11:00 PKN Viering

Ielânen, woonzorgcentrum Sneek Ielânen, woonzorgcentrum, Sneek

Voorganger: drs. K.J. ten Nijenhuismaandag - 03 jun

Sneek 09:15 Eucharistieviering

Bonifatiushuis, kapel, Sneek


dinsdag - 04 jun

Sneek 08:45 Eucharistieviering

Sint Martinuskerk aan de Singel, Sneek


dinsdag - 04 jun

Sneek 15:00 PKN Viering - Heilig Avondmaal

Noorderhoek, woonzorgcentrum, Sneek

Voorganger: ds. E.J. Heftingdinsdag - 04 jun

Sneek 15:00 PKN Viering - Heilig Avondmaal

Parkflat, woonzorgcentrum, Sneek

Voorganger: ds. J.W. Nieboerwoensdag - 05 jun

Sneek 09:30 Bonifatiusviering - Eucharistie

Bonifatiushuis, kapel, Sneek

m.m.v. de Bonifatiuscantorij

N.B. Let op gewijzigde aanvang!woensdag - 05 jun

Sneek 13:30 Bronnen van Bezieling - Leerhuis

Pastorie Sint Martinuskerk aan de Singel, Sneek

Inleider: Pastoor P. van der Weidewoensdag - 05 jun

Sneek 13:30 Leerhuis

Pastorie Sint Martinuskerk aan de Singel, Sneek


donderdag - 06 jun

Sneek 08:45 Eucharistieviering

Sint Martinuskerk aan de Singel, Sneek


vrijdag - 07 jun

Sneek 19:00 Eucharistieviering - 1e vrijdag van de maand

Sint Martinuskerk aan de Singel, Sneek


zaterdag - 08 jun

Sneek 10:00 Eucharistieviering - Huwelijksmis / doopfeest

Sint Martinuskerk aan de Singel, Sneek

Huwelijksmis van Anton en Kimberly Brenninckmeyer – Whyte en H. Doopsel van hun kinderen Carl, Jolie en Ethenzaterdag - 08 jun

Sneek 10:00 Woord- en Communieviering

Ielânen, woonzorgcentrum Sneek Ielânen, woonzorgcentrum, Sneek


zaterdag - 08 jun

Blauwhuis 19:30 - 20:30 Eucharistieviering Pinksteren

Sint Vituskerk, Blauwhuis

Met pastoor van der Weide en het Ceacilliakoor.

Deurcollecte voor de Nederlandse Missionarissen.zaterdag - 08 jun

Heeg 19:30 Woord- en Communieviering, Pastor L. Foekema

Sint Josephkerk, Heeg


zondag - 09 jun

Roodhuis 00:00 woord-en communieviering met Pastor Foekema

Sint Martinuskerk – Roodhuis, Roodhuis

Tevens deurcollecte voor de Nederlandse missionarissenzondag - 09 jun

Sneek 10:00 Hoogfeest van Pinksteren PKN - Viering

Antonius Ziekenhuis, kerkzaal, Sneek


zondag - 09 jun

Sneek 11:00 Hoogfeest van Pinksteren - Eucharistieviering

Sint Martinuskerk aan de Singel, Sneek

m.m.v. alle koren

Onder voorbehoud zullen zij onder meer zingen:

  • (delen uit) de Missa Brevis in C KV 259 van Wolfgang Amadeus Mozart
  • het Heer ontferm U van Strategier
  • het Titus Brandsmalied van Chris Fictoor
  • het Halleluja van Händel, bewerking van Felicity Goodwin voor SAB


maandag - 10 jun

Sneek 09:30 Eucharistieviering - 2e Pinksterdag

Bonifatiushuis, kapel, Sneek

m.m.v. de Bonifatiuscantorij

N.B. Gewijzigde aanvangstijd!dinsdag - 11 jun

Sneek 08:45 Eucharistieviering

Sint Martinuskerk aan de Singel, Sneek


woensdag - 12 jun

Sneek 09:15 Eucharistieviering

Bonifatiushuis, kapel, Sneek


woensdag - 12 jun

Sneek 14:15 KBO – BINGOMIDDAG IN HET BONIFATIUSHUIS

Bonifatiushuis, Sneek

Op woensdagmiddag.
Voor leden van de KBO (Katholieke Bond voor Ouderen) afd. Sneek.
Coördinator: Tineke de Jagerdonderdag - 13 jun

Sneek 08:45 Eucharistieviering

Sint Martinuskerk aan de Singel, Sneek

Feestdag van de H. Antonius van Padua, patroon van onze parochievrijdag - 14 jun

Sneek 19:00 Eucharistieviering

Sint Martinuskerk aan de Singel, Sneek


zaterdag - 15 jun

Heeg 19:30 Eucharistieviering, Pastoor P. v.d. Weide

Sint Josephkerk, Heeg


zaterdag - 15 jun

Blauwhuis 19:30 - 20:30 Woord- en Communieviering Openluchtviering met Vrijwilligersavond

Sint Vituskerk, Blauwhuis

Met pastor Foekema en het Ceacilliakoor.

 zondag - 16 jun

10:00 Oecumenische Viering, Kromwâl bij Britswerd (Open lucht)

Bij slecht weer in de kerk van Reahûs

Het is alweer 2 jaar geleden dat we samen met Katholieken, Doopsgezinden en mensen van de PKN gemeente Easterein op Kromwâl een soort hagenpreek hielden. Ook dit jaar wilden we graag weer bij elkaar komen. Centraal staat dit jaar het verhaal van Nicodemus (Johannes 3,1-16). Een verhaal over hoe wij als mensen als het ware met nieuwe ogen in het leven kunnen staan. Een prachtige lezing om te lezen in het open veld.

Voorgangers zijn ds. Flora Visser namens de Doopsgezinden en pastor Lucas Foekema namens de Katholieke kerk. De Protestantse gemeente zal vertegenwoordigd worden door Anneke Elgersma en Durkje van der Eems aangezien Ds. Riemer Praamsma inmiddels afscheid heeft genomen van Easterein.
De dienst is voor groot en klein en wordt muzikaal ondersteund door het zangkoor: Scheppingsgave en door het korps: Greidebrass. De dienst begint om 10.00 uur op Kromwâl, vlakbij Britswerd. Parkeerruimte is daar beperkt: komt u zoveel mogelijk op de fiets of met meerdere mensen in één auto. Door een enkele spat regen laten we ons niet verjagen, maar als het weer echt tegenvalt houden we de dienst in de Martinuskerk te Reahus.
U bent van harte welkom!zaterdag - 22 jun

Blauwhuis 19:30 - 20:30 Woord- en Communieviering

Sint Vituskerk, Blauwhuis

Met pastor Foekema en het Ceacilliakoor.zondag - 30 jun

Blauwhuis 09:30 - 10:30 Woord- en Communieviering

Sint Vituskerk, Blauwhuis

Met pastor Foekema en het Ceacilliakoor.


jul 2019

datum/tijd evenement

woensdag - 03 jul

Sneek 13:30 Bronnen van Bezieling - Leerhuis

Pastorie Sint Martinuskerk aan de Singel, Sneek

Inleider: Pastoor P. van der Weidezondag - 07 jul

Blauwhuis 09:30 - 10:30 Woord- en Communieviering

Sint Vituskerk, Blauwhuis

Met pastor Foekema en het Ceacilliakoor.zaterdag - 13 jul

Blauwhuis 19:30 - 20:30 Woord- en Communieviering

Sint Vituskerk, Blauwhuis

Met Geeske en Tonny en het Ceacilliakoor.

 vrijdag - 19 jul

Sneek 19:30 Concert Martin Mans en Urker Mans Formatie

Sint Martinuskerk aan de Singel, Sneek

MET KORTING NAAR DE URKER MANS FORMATIE

Op vrijdag 19 juli 2019 treedt de Urker MANS Formatie op in de St. Martinuskerk-aan-de-Singel in Sneek. De zangers, die in traditionele Urker dracht zingen, zijn een graag geziene gast de provincie. Vele malen voerden zij Friesland mee met hun aansprekende repertoire dat grofweg uit drie genres bestaat: geestelijke liederen, klassieke meesterwerken en populair repertoire. Inmiddels heeft UMF, die aan haar achtste zomerseizoen bezig is, een uitgebreid repertoire opgebouwd en op cd vastgelegd. Een verzamel-cd met de titel OP REIS is uitgebracht met veelgevraagde hoogtepunten. De titel verwijst onder andere naar haar concertreizen in Canada. Martin Mans is sinds het ontstaan van de groep haar dirigent. Met gedrevenheid en passie vormt hij een geheel van de stemmen en geeft daarnaast iedere zanger gelegenheid een solo ten gehore te brengen. De vaste begeleider is het multitalent Mark Brandwijk die zowel orgel als vleugel speelt. Zijn kwaliteit komt ten goede aan de zang maar voert ook bij zijn instrumentale solo’s de boventoon. Twee zangers bespelen bovendien een instrument waardoor het programma nog meer dynamiek krijgt. Het gaat om een taragot (Roemeense blaasinstrument) en een altviool. Enkele titels in het programma zijn: De Haven van Rust, Liefde, Landerkennung van Grieg en Sanctus van Gounod.

Datum             : vrijdag 19 juli 2019

Aanvang          : 19.30 uur.

Locatie            : Sint Martinuskerk-aan-de-Singel, Singel 62, Sneek

Toegang          : € 18,50.

Reserveren     : www.martinmans.nl of op de reserveerlijn: 06 – 25 39 19 03.

Voorverkoop van kaarten bij: Primera Sneek, Singel 10, Sneek.

 

Lezerskorting:

Lezers van het kerkblad krijgen op vertoon van dit artikel aan de kassa een korting van € 5,= en betalen € 13,50 in plaats van € 18,50. (max. 2 pers./bon). Voor online bestellingen geldt de actiecode: RK197.zondag - 21 jul

Blauwhuis 09:30 - 10:30 Woord- en Communieviering

Sint Vituskerk, Blauwhuis

Met pastor Foekema en het Ceacilliakoor.zaterdag - 27 jul

Blauwhuis 19:30 - 20:30 Eucharistieviering

Sint Vituskerk, Blauwhuis

Met pastoor van der Weide en het Ceacilliakoor.


aug 2019

datum/tijd evenement

zondag - 04 aug

Blauwhuis 09:30 - 10:30 Woord- en Communieviering

Sint Vituskerk, Blauwhuis

Met pastor Foekema en het Ceacilliakoor.zondag - 11 aug

Blauwhuis 09:30 - 10:30 Eucharistieviering

Sint Vituskerk, Blauwhuis

Met pastoor van der Weide en het Ceacilliakoor.donderdag - 15 aug

Blauwhuis 19:30 - 20:30 Eucharistieviering Maria ten Hemelopneming

Sint Vituskerk, Blauwhuis

Met pastoor van der Weide en het Ceacilliakoor.

 zaterdag - 17 aug

Blauwhuis 19:30 - 20:30 Woord- en Communieviering

Sint Vituskerk, Blauwhuis

Met Johan en Geeske en het Ceacilliakoor.

 zondag - 25 aug

Blauwhuis 09:30 - 10:30 Eucharistieviering

Sint Vituskerk, Blauwhuis

Met pastoor van der Weide en het Ceacilliakoor.zaterdag - 31 aug

Blauwhuis 19:30 - 20:30 Woord- en Communieviering

Sint Vituskerk, Blauwhuis

Met pastor Foekema en het Ceacilliakoor.

Deurcollecte voor MIVA.


sep 2019

datum/tijd evenement

zondag - 08 sep

Blauwhuis 09:30 - 10:30 Eucharistieviering met Kinder Woord Dienst

Sint Vituskerk, Blauwhuis

Met pastoor van der Weide en het Ceacilliakoor.

Tijdens de viering is er een Kinder Woord Dienst, begeleid door de Werkgroep Kind en Kerk.woensdag - 11 sep

Sneek 14:15 KBO – BINGOMIDDAG IN HET BONIFATIUSHUIS

Bonifatiushuis, Sneek

Op woensdagmiddag.
Voor leden van de KBO (Katholieke Bond voor Ouderen) afd. Sneek.
Coördinator: Tineke de Jagerzondag - 15 sep

09:30 - 10:30 Openluchtviering in Greonterp

Met pastoor van der Weide, pastor Foekema en het Ceacilliakoor.

 donderdag - 19 sep

Sneek 14:00 KBO – KAARTEN/KLAVERJASSEN IN HET BONIFATIUSHUIS

Bonifatiushuis, Sneek

Op donderdagmiddag.
Voor leden van de KBO (Katholieke Bond voor Ouderen) afd. Sneek.
Coördinator: mevr. L. Reinsmazondag - 22 sep

Blauwhuis 11:00 - 12:00 Vormselviering en afsluiting jubileum jaar

Sint Vituskerk, Blauwhuis

Met Bisschop van der Hout, pastoor van der Weide en het Ceacilliakoor.

 donderdag - 26 sep

Sneek 14:00 KBO – KAARTEN/KLAVERJASSEN IN HET BONIFATIUSHUIS

Bonifatiushuis, Sneek

Op donderdagmiddag.
Voor leden van de KBO (Katholieke Bond voor Ouderen) afd. Sneek.
Coördinator: mevr. L. Reinsmazaterdag - 28 sep

Blauwhuis 19:30 - 20:30 Woord- en Communieviering

Sint Vituskerk, Blauwhuis

Met pastor Foekema en het Ceacilliakoor.


okt 2019

datum/tijd evenement

donderdag - 03 okt

Sneek 14:00 KBO – KAARTEN/KLAVERJASSEN IN HET BONIFATIUSHUIS

Bonifatiushuis, Sneek

Op donderdagmiddag.
Voor leden van de KBO (Katholieke Bond voor Ouderen) afd. Sneek.
Coördinator: mevr. L. Reinsmazondag - 06 okt

Blauwhuis 09:30 - 10:30 Woord- en Communieviering met Kinder Woord Dienst

Sint Vituskerk, Blauwhuis

Met Natasje en … en het Ceacilliakoor.

Tijdens de viering is er een Kinder Woord Dienst, begeleid door de Werkgroep Kind en Kerk.woensdag - 09 okt

Sneek 14:15 KBO – BINGOMIDDAG IN HET BONIFATIUSHUIS

Bonifatiushuis, Sneek

Op woensdagmiddag.
Voor leden van de KBO (Katholieke Bond voor Ouderen) afd. Sneek.
Coördinator: Tineke de Jagerdonderdag - 10 okt

Sneek 14:00 KBO – KAARTEN/KLAVERJASSEN IN HET BONIFATIUSHUIS

Bonifatiushuis, Sneek

Op donderdagmiddag.
Voor leden van de KBO (Katholieke Bond voor Ouderen) afd. Sneek.
Coördinator: mevr. L. Reinsmazaterdag - 12 okt

Blauwhuis 19:30 - 20:30 Eucharistieviering

Sint Vituskerk, Blauwhuis

Met pastoor van der Weide en het Ceacilliakoor.donderdag - 17 okt

Sneek 14:00 KBO – KAARTEN/KLAVERJASSEN IN HET BONIFATIUSHUIS

Bonifatiushuis, Sneek

Op donderdagmiddag.
Voor leden van de KBO (Katholieke Bond voor Ouderen) afd. Sneek.
Coördinator: mevr. L. Reinsmazondag - 20 okt

Blauwhuis 09:30 - 10:30 Gezinsviering Wereldmissiedag

Sint Vituskerk, Blauwhuis

Met pastor Foekema en Gelegenheidskoor.

Deurcollecte voor Wereldmissiedag.donderdag - 24 okt

Sneek 14:00 KBO – KAARTEN/KLAVERJASSEN IN HET BONIFATIUSHUIS

Bonifatiushuis, Sneek

Op donderdagmiddag.
Voor leden van de KBO (Katholieke Bond voor Ouderen) afd. Sneek.
Coördinator: mevr. L. Reinsmazaterdag - 26 okt

Blauwhuis 19:30 - 20:30 Eucharistieviering

Sint Vituskerk, Blauwhuis

Met pastoor van der Weide en het Ceacilliakoor.donderdag - 31 okt

Sneek 14:00 KBO – KAARTEN/KLAVERJASSEN IN HET BONIFATIUSHUIS

Bonifatiushuis, Sneek

Op donderdagmiddag.
Voor leden van de KBO (Katholieke Bond voor Ouderen) afd. Sneek.
Coördinator: mevr. L. Reinsma


nov 2019

datum/tijd evenement

zaterdag - 02 nov

Blauwhuis 19:30 - 20:30 Allerzielen/Allerheiligen

Sint Vituskerk, Blauwhuis

Met pastor Foekema en het Ceacilliakoor.donderdag - 07 nov

Sneek 14:00 KBO – KAARTEN/KLAVERJASSEN IN HET BONIFATIUSHUIS

Bonifatiushuis, Sneek

Op donderdagmiddag.
Voor leden van de KBO (Katholieke Bond voor Ouderen) afd. Sneek.
Coördinator: mevr. L. Reinsmawoensdag - 13 nov

Sneek 14:15 KBO – BINGOMIDDAG IN HET BONIFATIUSHUIS

Bonifatiushuis, Sneek

Op woensdagmiddag.
Voor leden van de KBO (Katholieke Bond voor Ouderen) afd. Sneek.
Coördinator: Tineke de Jagerdonderdag - 14 nov

Sneek 14:00 KBO – KAARTEN/KLAVERJASSEN IN HET BONIFATIUSHUIS

Bonifatiushuis, Sneek

Op donderdagmiddag.
Voor leden van de KBO (Katholieke Bond voor Ouderen) afd. Sneek.
Coördinator: mevr. L. Reinsmadonderdag - 21 nov

Sneek 14:00 KBO – KAARTEN/KLAVERJASSEN IN HET BONIFATIUSHUIS

Bonifatiushuis, Sneek

Op donderdagmiddag.
Voor leden van de KBO (Katholieke Bond voor Ouderen) afd. Sneek.
Coördinator: mevr. L. Reinsmadonderdag - 28 nov

Sneek 14:00 KBO – KAARTEN/KLAVERJASSEN IN HET BONIFATIUSHUIS

Bonifatiushuis, Sneek

Op donderdagmiddag.
Voor leden van de KBO (Katholieke Bond voor Ouderen) afd. Sneek.
Coördinator: mevr. L. Reinsma


dec 2019

datum/tijd evenement

donderdag - 05 dec

Sneek 14:00 KBO – KAARTEN/KLAVERJASSEN IN HET BONIFATIUSHUIS

Bonifatiushuis, Sneek

Op donderdagmiddag.
Voor leden van de KBO (Katholieke Bond voor Ouderen) afd. Sneek.
Coördinator: mevr. L. Reinsmawoensdag - 11 dec

Sneek 14:15 KBO – BINGOMIDDAG IN HET BONIFATIUSHUIS

Bonifatiushuis, Sneek

Op woensdagmiddag.
Voor leden van de KBO (Katholieke Bond voor Ouderen) afd. Sneek.
Coördinator: Tineke de Jagerdonderdag - 12 dec

Sneek 14:00 KBO – KAARTEN/KLAVERJASSEN IN HET BONIFATIUSHUIS

Bonifatiushuis, Sneek

Op donderdagmiddag.
Voor leden van de KBO (Katholieke Bond voor Ouderen) afd. Sneek.
Coördinator: mevr. L. Reinsma


Wij willen onze website graag verbeteren

Daarvoor verzoeken wij u ons toe te staan gebruik te maken van cookies. Deze cookies betreffen geanonimiseerde gegevens voor Google-Analytics. Indien u deze cookies afwijst kunt u toch onze gehele website bekijken zonder dat enige data aan een derde partij wordt verzonden.