Agenda - 10 jun 2018

datum/tijd evenement

zondag - 10 jun

Heeg 09:30 - 10:30 Eucharistieviering, Pastoor P. v.d. Weide

Sint Josephkerk, Heeg

voor Rein, Sophia en Geesje Hettinga;
Uit dankbaarheid.zondag - 10 jun

Sneek 09:45 PKN Viering

Wumkeshûs, Dr. – woonzorgcentrum, Sneek

Voorganger: dhr. P. Luhoff, Nijlandzondag - 10 jun

Sneek 10:00 PKN Viering

Antonius Ziekenhuis, kerkzaal, Sneek

Voorganger:  dhr. B. Visserzondag - 10 jun

Sneek 11:00 PKN Viering

Ielânen, woonzorgcentrum Sneek Ielânen, woonzorgcentrum, Sneek

Viering met Heilig Avondmaal

Voorganger: ds. A. Wiebengazondag - 10 jun

Sneek 11:00 Terugkom-Eucharistieviering 1e Communicanten

Sint Martinuskerk aan de Singel, Sneek

De vrijwilligers uit Intermezzo en St. Caeciliakoor zingen.
Het programma is (onder voorbehoud):

  •  St. Antonius van Paduamis van Frits Haaze
  • Ave Verum van Edward Elgar.

De Young Angels zingen twee eigen liedjes.zondag - 10 jun

11:00 UITNODIGING VAN DE BISSCHOP, Bonifatiusdagen 2018 en 25-jarig priesterjubileum

UITNODIGING VAN DE BISSCHOP, Bonifatiusdagen 2018 en 25-jarig priesterjubileum

Bisschop Ron van den Hout viert op zondag 10 juni a.s. tijdens de jaarlijkse Bonifatiusdagen in Dokkum zijn 25-jarig priesterjubileum. Het thema van deze Bonifatiusdagen is ‘Geloof, Hoop en Liefde’: kernwoorden van elke christelijke geloofsgemeenschap. De Bonifatiusdagen zijn een meerdaags programma in samenwerking met protestantse zusterkerken in de stad. Zondag 10 juni is om 11.00 uur de eucharistieviering met de bisschop in de Dokkumer parochiekerk. Vanaf 12.30 uur is de traditionele Bonifatiusprocessie door de Dokkumer binnenstad naar het park van de Bonifatiuskapel. Aanwezigen krijgen daar een lunch aangeboden door het bisdom met muzikale omlijsting. Voor deelname aan de lunch graag aanmelden bij mevr. Bouwman i.v.m. de catering: . Om 15.00 uur volgt een oecumenische gebedsviering met de bisschop en voorgangers van alle betrokken kerken.

Brabantse volksdevotie

Net als voorgaande jaren is het programma door de Dokkumer Pax Christi parochie georganiseerd in samenwerking met protestantse zusterkerken: de PKN, Christelijk Gereformeerde Kerk en Remonstrants-Doopsgezinden. Vrijdag en zaterdag zijn er respectievelijk een gastlezing over hedendaags pelgrimeren in Fryslân, straattheater voor publiek en zaterdagavond muziek, workshops, een expositie van heiligenbeelden in een cultureel en spiritueel getint Bonifatius Festival. Voorafgegaan door een pelgrimsmaaltijd in restaurant De IJsherberg. Het jongerenweekend ‘The Messenger’’ van het Jongerenplatform bisdom Groningen-Leeuwarden bivakkeert twee dagen en nachten in het park bij de Bonifatiuskapel. Op protestants initiatief is in het kader van ‘Geloof, Hoop en Liefde’ een ontwerpwedstrijd georganiseerd voor ‘Mantels van Maria’, geïnspireerd door de Broederschap van onze Zoete Lieve Vrouwe van St. Jan in Den Bosch. De mantels staan tentoongesteld in de kapel. Ter verhoging van de feestvreugde voor het priesterjubileum van mgr. Van den Hout trekken vaandels en tromgeroffel van het St. Jorisgilde uit Diessen (NB) mee met de Processie op zondag. Brabantse volksdevotie geeft dit jaar een bijzondere kleur aan de Bonifatiusdagen in het nationaal heiligdom. U bent allen van harte welkom!

Programma Bonifatiusdagen 2018: zie www.paxchristi.frl.


Powered by Events Manager

Wij willen onze website graag verbeteren

Daarvoor verzoeken wij u ons toe te staan gebruik te maken van cookies. Deze cookies betreffen geanonimiseerde gegevens voor Google-Analytics. Indien u deze cookies afwijst kunt u toch onze gehele website bekijken zonder dat enige data aan een derde partij wordt verzonden.