Agenda - 22 jul 2018

datum/tijd evenement

zondag - 22 jul

Heeg 09:00 - 12:00 Woord- en Communieviering, Sanfirden, pastor L. Foekema

Sint Josephkerk, Heeg

voor Tietsje Flapper – Jellesma;
voor Jelle en Marie Jellesma – Jongstra.

Zondag 22 Juli  Een Pelgrimstocht en kerkviering in Sanfjirden. 

Op zondag 22 juli is er bij ons in de kerk geen viering.  Het is de bedoeling om met elkaar naar het het kerkje van Sanfjirden te gaan. 

Vorig jaar was er in juli een viering op de boerderij. Dat was prachtig. 

Dit jaar wilden we op visite in het prachtige romantische kerkje aan de Ringwiel. Het is een soort vakantie-pelgrimstocht. Dat is ook het thema van deze vakantieviering voor jong en oud. Denk er om: 

de viering in de kerk van Sânfurd begint om 10.00 uur. 

Maar ik wil U ook graag uitnodigen mee te fietsen in onze tocht er naar toe. 

We verzamelen dan om 9.00 uur bij onze kerk. Daar wordt een verhaal verteld  en dan fietsen we samen over de Burd naar Sânfurd. 

Voor wie niet gaat fietsen en vervoer nodig heeft, dat kan geregeld worden.        Geef U dan even op bij Marjo Wezenberg tel. 0515-444850    Na afloop van de viering is er ook een kopje koffie of fris en wat lekkers en is de mogelijkheid om samen weer terug te fietsen naar Heeg.  

Bij slecht weer, is de viering gewoon in de kerk in Heeg.   

Maar we hopen op een zonnige pelgrimstocht naar Sânfurd. 

Gaat U mee?

Pastor Lucas Foekema

 zondag - 22 jul

Roodhuis 09:30 Eucharistieviering

Sint Martinuskerk – Roodhuis, Roodhuis

met Pastoor van der Weidezondag - 22 jul

Sneek 09:45 PKN Viering

Wumkeshûs, Dr. – woonzorgcentrum, Sneek

Voorganger: dhr. J. Brandsma, Sneekzondag - 22 jul

Sneek 10:00 PKN Viering

Antonius Ziekenhuis, kerkzaal, Sneek

Voorganger:  mw. H. Dijkstrazondag - 22 jul

Sneek 10:45 PKN Viering

Loodsboot Sneek, Sneek

Voorganger: dhr. J. de Jongzondag - 22 jul

Sneek 11:00 Eucharistieviering

Sint Martinuskerk aan de Singel, Sneek

m.m.v. het Caeciliakoor o.l.v. Frits Haaze

Onder voorbehoud zal worden gezongen:

  • St. Canisius Messe op. 28 van Johann Kircher
  • Das Gebet des Herrn van Franz Schubert


zondag - 22 jul

Sneek 11:00 PKN Viering

Ielânen, woonzorgcentrum Sneek Ielânen, woonzorgcentrum, Sneek

Voorganger: ds. R. Praamsma


Powered by Events Manager

Wij willen onze website graag verbeteren

Daarvoor verzoeken wij u ons toe te staan gebruik te maken van cookies. Deze cookies betreffen geanonimiseerde gegevens voor Google-Analytics. Indien u deze cookies afwijst kunt u toch onze gehele website bekijken zonder dat enige data aan een derde partij wordt verzonden.