Agenda - 16 okt 2018

datum/tijd evenement

dinsdag - 16 okt

Sneek 08:45 Eucharistieviering

Sint Martinuskerk aan de Singel, Sneek


dinsdag - 16 okt

Sneek 16:00 Rozenkransgebed

Sint Martinuskerk aan de Singel, Sneek


dinsdag - 16 okt

Sneek 17:30 Inspiratiedag Armoede - 16 okt

C:\Users\Kees\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.MSO\7FCB327B.tmp Loodsboot Sneek, Sneek

Vooraankondiging:  Uitnodiging inspiratiebijeenkomst.

Meer dan genoeg.

Laudato Si’ en het basisinkomen.

C:\Users\Kees\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.MSO\7FCB327B.tmp De door de paus Franciscus geschreven encycliek Laudato Si’, over de zorg voor het gemeenschappelijke huis is wereldwijd door gelovigen en niet-gelovigen zeer positief ontvangen. Hierin roept hij op tot actie en dialoog. Dit is wat wij op deze avond ook gaan doen. We gaan Laudato Si’ naast het concept van het basisinkomen leggen en vanuit de dialoog onderzoeken of het basisinkomen past in de visie van Laudato Si’ en of het een antwoord kan zijn op de groeiende ongelijkheid in de wereld. Een spannende vraag en u bent van harte uitgenodigd om een bijdrage te leveren!

Organisatie: De arme kant van Fryslân en Solidair Friesland

Waar: De Loodsboot aan de van Harinxmakade te Sneek

Wanneer: Dinsdag 16 oktober vanaf 17.30 uur (voor een broodje wordt gezorgd)

Er zijn geen kosten aan deze avond verbonden.


Powered by Events Manager

Wij willen onze website graag verbeteren

Daarvoor verzoeken wij u ons toe te staan gebruik te maken van cookies. Deze cookies betreffen geanonimiseerde gegevens voor Google-Analytics. Indien u deze cookies afwijst kunt u toch onze gehele website bekijken zonder dat enige data aan een derde partij wordt verzonden.