Agenda - 16 dec 2018

datum/tijd evenement

zondag - 16 dec

Hele dag Advent 2018 - 3e zondag

Vier zondagen van de Advent
De Advent omvat ongeveer vier weken. De Advent begint op zondag vier weken voor Kerstmis, dus de zondag tussen 26 november en 4 december. De zondagen van deze tijd heten 1e, 2e, 3e, 4e zondag van de Advent. De Advent telt altijd vier zondagen, terwijl het totaal aantal weekdagen kan variëren van 22 tot 27.
Zie ook: >>zondag - 16 dec

Roodhuis 09:30 Eucharistieviering - speciale viering tgv Adventproject - 3e zondag

Sint Martinuskerk – Roodhuis, Roodhuis

3e zondag van de advent
Speciale viering t.g.v het Adventproject
Eucharistieviering met Pastoor van der Weide

Tijdens deze viering wordt aan deze actie speciale aandacht besteed
en in week 51 wordt het envelopje bij u opgehaald.

De opbrengst van de actie is bestemd voor :
OPLEIDING, OPVANG EN HET VERSTREKKEN VAN MICROKREDIETEN VOOR ARME VROUWEN IN BURKINA FASO
Deze vrouwen leven in armoede, hebben last van seksueel geweld en uitbuiting. De Zusters van de congregatie van Liefde van de Goede Herder bieden opvang en scholing o.a aan alleenstaande moeders en kinderen. Het beschikbaar stellen van een Microkrediet is daar een onderdeel van. Dit is in onze parochie de gezamenlijke adventsactie van dit jaar. 
Voor meer informatie klik hier >>zondag - 16 dec

Sneek 09:45 PKN Viering

Wumkeshûs, Dr. – woonzorgcentrum, Sneek

Voorganger: dhr. P. Luhoff, Nijlandzondag - 16 dec

Sneek 10:00 PKN Viering

Antonius Ziekenhuis, kerkzaal, Sneek

Voorganger: W. Bandstrazondag - 16 dec

Sneek 10:00 PKN Viering

Antonius Ziekenhuis, kerkzaal, Sneek

Voorganger: ds. W. Bandstrazondag - 16 dec

Sneek 11:00 Eucharistieviering - 3e Adventszondag Gaudete

Sint Martinuskerk aan de Singel, Sneek

m.m.v. The Young Angels o.l.v. Karin Zwerverzondag - 16 dec

Sneek 11:00 PKN Viering

Ielânen, woonzorgcentrum Sneek Ielânen, woonzorgcentrum, Sneek

Voorganger: mw. S. Sterkzondag - 16 dec

Blauwhuis 15:00 - 18:00 Kerstconcert Fanfare Blauwhuis

Sint Vituskerk, Blauwhuis

Jaarlijks Kerstconcert door de Fanfare van Blauwhuis, met medewerking van Piter Wilkens!


Powered by Events Manager

Wij willen onze website graag verbeteren

Daarvoor verzoeken wij u ons toe te staan gebruik te maken van cookies. Deze cookies betreffen geanonimiseerde gegevens voor Google-Analytics. Indien u deze cookies afwijst kunt u toch onze gehele website bekijken zonder dat enige data aan een derde partij wordt verzonden.