Agenda - 24 aug 2019

datum/tijd evenement

zaterdag - 24 aug

Sneek 19:00 Eucharistieviering

Bonifatiushuis, kapel, Sneek

m.m.v. de Bonifatiuscantorijzaterdag - 24 aug

19:30 - 20:30 Woord- en Communieviering, Werkgroep Heeg

voor Jitte en Tietsje Flapper – Jellesma;      
voor Jelle en Marie Jellesma – Jongstra;
voor Bernardus en Jacoba Zijlstra – De Jong     
deurcollecte: MIVA

Centraal in de MIVA campagne van dit jaar staat Kameroen (14 keer zo groot als Nederland). Een land, waarin de Engelstalige bevolking in het westen wordt onderdrukt door de Franstalige meerderheid. Een land ook met een – met name in het Engelssprekende deel – slechte infrastructuur. Echter juist dan is er hulp geboden voor mensen, die zich ondanks alle moeilijkheden, blijven inzetten voor hun behoeftige medemensen. Inspirerende mensen zoals zuster CLEMENTINE. Toen ze in 2002 in Bangang (Kameroen) aankwam werd ze geraakt door wachtende kinderen langs de weg  in de hoop ingehuurd te worden voor werk op de farms. Wezen van aidsslachtoffers. Zuster CLEMENTINE trekt zich het lot van deze wezen aan, vooral dat van de meisjes. Ze zet zich voor hen in middels het aanleren van (hand)vaardigheden in en vanuit een sober klooster.

  `IK DOE HET VOOR EEN GLIMLACH VAN DIE MEISJES`

Daarnaast bezoekt ze kansarme gezinnen en spoort ze kinderen op die zorg nodig hebben. Door de uitgestrektheid en onbergzaamheid van haar werkgebied is een auto onmisbaar. Gelukkig zijn er in Kameroen meer mensen als zuster Clementine. Voor hen zijn er in 2019   6 auto´s nodig. Van harte aanbevolen!

PS  Mede dankzij uw bijdagen in 2018 heeft MIVA in diverse landen pioniers kunnen helpen met 32 auto´s, 15 busjes, 32 motoren en een groot aantal computers. De impact hiervan is enorm: velen krijgen toegang tot onderwijs en gezondheidszorg.


Powered by Events Manager

Wij willen onze website graag verbeteren

Daarvoor verzoeken wij u ons toe te staan gebruik te maken van cookies. Deze cookies betreffen geanonimiseerde gegevens voor Google-Analytics. Indien u deze cookies afwijst kunt u toch onze gehele website bekijken zonder dat enige data aan een derde partij wordt verzonden.