Agenda - 27 okt 2019

datum/tijd evenement

zondag - 27 okt

Heeg 09:30 - 10:30 Eucharistieviering, Pastoor P. v.d. Weide

Sint Josephkerk, Heeg

voor Rein van der Wey        
voor overleden  familie Fokke Flapperzondag - 27 okt

Sneek 09:45 PKN Viering

Wumkeshûs, Dr. – woonzorgcentrum, Sneek

Voorganger: dhr. J. Brandsma, Sneekzondag - 27 okt

Sneek 10:00 PKN Viering

Antonius Ziekenhuis, kerkzaal, Sneek

Voorganger: mw. J. Lijzengazondag - 27 okt

Sneek 10:45 PKN Viering

Loodsboot Sneek, Sneek

Voorganger: dhr. G.D. Piersmazondag - 27 okt

Sneek 11:00 Eucharistieviering

Sint Martinuskerk aan de Singel, Sneek

LET OP: begin van de wintertijd dus de klok 1 uur terugzetten

M.m.v. het Caeciliakoor o.l.v. F. Haaze

Onder voorbehoud zullen zij voor u zingen:

  • Missa in G van Giovanni Battiste Casali – Bäuerle
  • Alta Trinita beata, Italië 15e eeuw, componist onbekend


zondag - 27 okt

Sneek 11:00 PKN Viering

Ielânen, woonzorgcentrum Sneek Ielânen, woonzorgcentrum, Sneek

Voorganger: mw. T. Huizingazondag - 27 okt

Heeg 19:00 - 20:30 Oecumenische Vesper in de St. Josephkerk

Sint Josephkerk, Heeg

Powered by Events Manager