Agenda - 30 aug 2020

datum/tijd evenement

30 aug - zondag

- Hele dag Feestdag H. Rebecca, aartsmoeder

– Geen, -

Rebecca, aartsmoeder, Kanaän; † 17e eeuw vóór Christus.

Afbeelding Rebecca
1662. Schilderij door Gerbrand van Eeckhout. Nederland (?)
Eliëzer en Rebecca.

http://www.heiligen.net/afb/08/30/08-30-00--1700-rebekka_2.jpg

Feest 30 augustus

Over haar wordt verteld in het bijbelboek Genesis, de hoofdstukken 22-27 en hoofdstuk 49.

Zij was een dochter van Betuël en een zus van Laban, de oom bij wie Jakob 14 jaar moest werken om diens door hem beminde Rachel te verwerven. Uitvoerig wordt verteld hoe zij de vrouw van Isaak is geworden. Zijn vader, Abraham, had zijn dienaar, Eliëzer, naar zijn land van herkomst, Haran, gestuurd om daar een vrouw voor zijn zoon uit te kiezen uit zijn eigen volk. Deze vatte post bij een put. Het eerste meisje dat hem eigener beweging te drinken aan zou bieden, zou zijn kandidate zijn. Zo maakte hij kennis met Rebekka. Zij was mooi en lieftallig. Opvallend in het verhaal is het feit dat zij uiteindelijk zelf mag beslissen of zij op het huwelijksaanzoek ingaat. Zij besluit met Abrahams dienaar mee te gaan. Zodra Isaak haar ziet, is hij verliefd. Zij werd voor hem een troost na het verlies van zijn moeder.

Na twintig jaar kinderloos te zijn gebleven schenkt zij het leven aan de tweeling Esau en Jakob. De jongste, Jakob, hield bij de geboorte de hiel van zijn eerstgekomen broertje vast: dat schijnt ook de betekenis te zijn van de naam Jakob. Rebekka zou een heerszuchtige natuur hebben gehad; ze zou ook licht geïrriteerd zijn geweest. Zij hield het meest van haar jongste zoon. Tezamen weten zij door middel van bedrog Esau de vaderlijke zegen en het eerstgeboorterecht afhandig te maken. Door een slim huwelijk in de familie regelt zij het zo dat Jakob gespaard blijft voor de wraak van Esau.

Zij werd tenslotte begraven naast haar man.30 aug - zondag

Heeg 09:30 - 10:30 Woord- en Communieviering, Pastor L. Foekema

Sint Josephkerk – Heeg, Heeg

Misintenties voor;
Jitte en Tietsje Flapper-Jellesma;
voor Jelle en Marie Jellesma-Jongstra.

Deurcollecte Miva:

In het weekend van 29/30 augustus vraagt MIVA onze financiële steun voor het bereikbaar maken van medische zorg in Bangladesh voor Rohingya vluchtelingen.

Op een klein stuk land in Bangladesh op de grens met Myanar “leven” bijna 1 miljoen Rohingya in een vluchtelingenkamp. Ze zijn verdreven uit Myanmar. Veel mannen zijn vermoord, veel vrouwen verkracht, hun huizen zijn platgebrand. Ze mogen Bangladesh niet verder in, terug naar Myanmar kunnen ze niet. Hun kleine onderkomens zijn gemaakt van rieten schuttingen, de regen houden ze tegen met zeil.

Pionier Anwar, 43 jaar oud en zelf afkomstig uit Bangladesh, wil voor deze vluchtelingen medische zorg beschikbaar maken. Gegeven het grote aantal vluchtelingen een enorme opgave. De organisatie van Anwar werkt in twee van de 34 kampen, die elk tienduizenden ontheemden tellen. Dankzij de steun van donateurs heeft Miva voor kamp 19 een ambulance kunnen financieren waarmee zieke mensen naar de door internationale hulporganisaties gebouwde kleine klinieken kunnen worden vervoerd en indien nodig naar ziekenhuizen buiten het kamp.

Ook kamp 20 wacht met smart op een ambulance. Geen ambulance, geen medische zorg. Onze bevoorrechte positie gaat, zeker als christen, gepaard met een grote verantwoordelijkheid met name ten aanzien van de kwetsbare medemens. Kunnen de vluchtelingen van kamp 20 op uw hulp rekenen?

Dit kan middels de collecte in of na de weekendviering of op bankrekeningnummer NL42INGB 0000 0029 50 tnv MIVA ‘s-Hertogenbosch of via website miva.nl, alwaar u ook meer informatie kunt vinden.30 aug - zondag

Sneek 11:00 Eucharistieviering

Sint Martinuskerk aan de Singel, Sneek

M.m.v. leden van het Caeciliakoor o.l.v. F. Haaze


Powered by Events Manager