Agenda - 3 okt 2020

datum/tijd evenement

03 okt - zaterdag

- Hele dag Gedenkdag H. Gerardus van Brogne, abt

– Geen, -

Gerardus (ook Gebhard) van Brogne (ook van Bronium of van Namen) osb, België; abt & kloosterhervormer; † 959.

Afbeelding van Gerardus van Brogne

Gerardus ontvangt uit handen van de bisschop het monnikskleed.
1959, steenreliëf. België, St-Gérard (Ardennen).

http://www.heiligen.net/afb/10/03/10-03-0959-gerardus_3.jpg

Feest 3 oktober.

Hij werd geboren rond 895 en was een zoon van graaf Stance en gravin Plectrudis. Op jonge leeftijd kwam hij in dienst van graaf Berengar van Namen, Zuid-België. Het liefst was hij monnik geworden. In het bos van Marlaigne op het landgoed van zijn vader bevonden zich de vervallen resten van een klooster, dat tweehonderd jaar eerder ten tijde van Pepijn van herstal († 714) gesticht was door Sint Lambertus († 705; feest 17 september). In 914 begon hij met de hulp van zijn beschermheer de kerk te restaureren.
Na de dood van zijn vader besloot hij zijn verlangen te volgen en monnik te worden. Hij maakte van een diplomatieke missie in Frankrijk gebruik om in te treden bij de benedictijner monniken van St-Denis bij Parijs. Hij was diep onder de indruk geraakt van de vroomheid der monniken daar; dat was in 922. Na elf jaar keerde terug als abt om op zijn geboortegrond te Brogne een klooster te stichten.

In het jaar 928 kwam hij in botsing met bisschop Stefanus van Luik. Gerardus wilde de relieken van bisschop Eugenius naar zijn kerkje halen; Eugenius lag begraven te St-Denis vlakbij Parijs. Hij had natuurlijk over hem gehoord gedurende zijn verblijf daar. Bisschop Stefanus weigerde; hij wist niets van deze Eugenius. Maar toen werd hij ziek. Hij liet daarop twee waskaarsen maken die hetzelfde gewicht en dezelfde omvang hadden als hijzelf. Deze liet hij op het graf van genoemde Eugenius opbranden. Wat prompt genezing bracht. Nu was hij ervan overtuigd dat Eugenius wel degelijk een heilige was. Hij gaf een monnik opdracht om Eugenius’ levensbeschrijving te komen voorlezen op de plaatselijke bisschoppenvergadering. Vervolgens voegde hij er zijn eigen wonderbaarlijke genezing aan toe. Reden genoeg om alsnog zijn toestemming aan Gerardus te geven om de relieken in zijn kerkje te plaatsen en te vereren.

In opdracht van graaf Arnulf van Vlaanderen voerde Gerardus gedurende 22 jaar kloosterhervormingen door in de abdijen van St-Ghislain, St-Bavo, St-Blandin, St-Bertin, Mouzon en St-Amand; wat hij er precies tot stand bracht, weten we niet, maar hem gebeurde niet wat zijn collega abt Erlwin van het naburige Gembloers overkwam die de monniken van Lobbes tot strengere tucht wilde brengen: zij staken hem de ogen uit en stuurden hem naar zijn eigen klooster terug!

Verering & Cultuur
Gerardus stond bekend om zijn grote mildheid en zachtmoedigheid…
Hij wordt vereerd als patroon tegen koorts, geelzucht en kliergezwellen. In de Ardennen is de berberis vulgaris (‘épine-vinette’) naar hem genoemd: ‘Bwès d’sint Djèrâ’. In de plaatsjes Noville en Recogne dronk men een uur voor de maaltijd wijn, die getrokken was uit de tweede schors van dit kruid; deze was dan vermengd met een liter Moezelwijn. Dit drankje heette Sint-Gerard-thee en hielp tegen de geelzucht.03 okt - zaterdag

Sneek Hele dag I.v.m. Corona geen openbare viering

Bonifatiushuis, in de kapel, Sneek

We steken een kaarsje op voor:

Jan Brouwer, fam. Brouwer-Palsma03 okt - zaterdag

Heeg 19:30 - 20:30 Woord- en Communieviering, Pastor L. Foekema

Sint Josephkerk – Heeg, Heeg

viering in het teken van dierendag                                                               

voor Rein van der Wey,                                                                                  
voor Bernardus en Jacoba Zijlstra-de Jong

Zaterdag 3 oktober  Dierendag in de kerk

Op dierendag zijn we extra lief voor onze hond en kat en cavia.

Maar waarom is het dierendag?                                                                  
Omdat heel lang geleden St. Franciscus dat aan de mensen vroeg. 

St. Franciscus leefde in Italie en vond de natuur het mooiste wat er is. Hij was heel blij met de vogels in de hemel en zelfs met de wolf. Hij zei: God heeft ze allemaal heel mooi gemaakt. Zorg er goed voor, zei hij tenslotte.

Zaterdagavond 3 oktober willen een Franciscusviering houden. Dan mag je je lieve huisdier meenemen. We leven natuurlijk ook in de coronatijd. Dus misschien is verstandig niet al te grote dieren mee te nemen. De kleine dieren gaan dit jaar even voor. Als je daar vragen over hebt bel dan berust even op. Je mag natuurlijk ook je knuffel meenemen. We vertellen een mooi verhaal over Sint Franciscus en de dieren. En in de viering gaan we de dieren dan ook ‘zegenen’. Dan besprenkelen we ze met wijwater. ‘Zegenen’ is iets wat we vaker in de kerk doen. En dat is omdat we ze heel lief vinden en blij dat ze er ook voor ons willen zijn.

De Kerkdienst is op avond om half 8. Het is een gezinsviering voor jong en oud. Natuurlijk op 1,5 meter afstand, maar we met elkaar en onze dieren verbonden.

KOM JE OOK !!!!!!!

Pastor Lucas Foekema


Powered by Events Manager