Agenda - 10 okt 2020

datum/tijd evenement

10 okt - zaterdag

Roodhuis Hele dag De viering van zaterdagavond 10 oktober komt te vervallen

Sint Martinuskerk – Roodhuis, Roodhuis

De viering van zaterdagavond 10 oktober om 19.30 uur komt i.v.m. de viering van “Heerlijkheid en lof” te vervallen. De intenties worden meegenomen naar de volgende zaterdag10 okt - zaterdag

- Hele dag Gedenkdag H. Daniel Comboni, stichter en bisschop

– Geen, -

Daniel Comboni, Khartoem, Soedan; stichter & bisschop; † 1881.

Afbeelding Daniel Comboni

http://www.heiligen.net/afb/10/10/10-10-1881-daniel-combini_1.jpg

Feest 10 oktober.

Hij werd op 15 maart 1831 in het Italiaanse plaatsje Limone geboren.

In 1867 stichtte hij te Verona de missiecongregatie van de Goede Herder. Nog in datzelfde jaar opende hij een vestiging in de Egyptische stad Cairo. Het was zijn ideaal om heel Afrika voor Christus te winnen.

Hij stichtte ook een afdeling voor zusters. Daarnaast richtte hij een tijdschrift op. In 1877 werd hij benoemd tot Apostolisch Vicaris voor Centraal-Afrika. Vier jaar later stierf hij.

Hij wordt beschouwd als de redder van de missie in Centraal-Afrika. Hoewel ze in zijn dagen nagenoeg was opgegeven, werken er tot op de dag van vandaag honderden Comboni-missionarissen in Afrika en Midden-Amerika.

Hij werd door paus Johannes Paulus II op 17 maart 1996 zalig en op 5 oktober 2003 heilig verklaard.10 okt - zaterdag

Sneek Hele dag I.v.m. Corona geen openbare viering

Ielânen, woonzorgcentrum Sneek Ielânen, woonzorgcentrum, Sneek

We steken een kaarsje op voor:

Jogemien Huiting,

Pier Ruiter,

Jan en Corry Bouma-van Gool,

zuster Marijke Brouwer die vandaag professie doet in Megen,

Yvonne van Schagen-Paddenburg10 okt - zaterdag

Roodhuis 14:30 - 17:00 HEERLIJKHEID EN LOF

Sint Martinuskerk – Roodhuis, Roodhuis

Zoals al aangekondigd in het vorige parochieblad zijn de senioren van de St. Antonius van Paduaparochie uitgenodigd naar Reahûs te komen voor de viering van Heerlijkheid en Lof ( wel opgeven)
Het programma begint om 14.30 en wordt om 17.00 uur afgesloten (Zie voor het gehele programma het vorige parochieblad)  

Het Maria-lof begint om 16.00 uur.

De avondviering in Reahusvan 10 oktober om 19.30 uur gaat niet door.10 okt - zaterdag

Blauwhuis 19:30 - 20:30 Woord- en Communieviering

aanmelden Vituskerk Blauwhuis Sint Vituskerk – Blauwhuis, Blauwhuis

Voorganger pastor Foekema

M.m.v. het Ceacilliakoor


Powered by Events Manager