Agenda - 21 nov 2020

datum/tijd evenement

21 nov - zaterdag

- Hele dag Feestdag van de Opdracht van de H. Maagd Maria

– Geen, -

Maria’s Opgang naar de Tempel, Jeruzalem, Palestina; † ca 12 vóór Christus.

Afbeelding Maria’s opgang naar de Tempel

ca 1925. Schilderij België, Brugge, Huize Iñigo.

http://www.heiligen.net/afb/11/21/11-21-00--12-maria_1.jpg

Feest 21 november.

Dit feest berust op oeroude legenden.
Maria’s vader en moeder, Joachim en Anna, hadden beloofd dat ze hun kind aan God zouden toewijden.

Toen het van de borst af was, Maria was toen drie, kwam het moment die gelofte gestand te doen.

Ze werd door haar ouders naar de tempel gebracht. Zo klein ze ook was, op het moment dat ze boven aan de trap de hogepriester zag staan, snelde ze naar boven zonder ook nog maar één keer om te kijken naar haar vader en moeder: zo verlangde ze ernaar in dienst van God te treden…

Vanaf dat moment aldus de legende – verbleef Maria in de tempel als een pikkende duif en zij ontving voedsel uit de hand van een engel.21 nov - zaterdag

Sneek Hele dag I.v.m. Corona geen openbare viering

Ielânen, woonzorgcentrum Sneek Ielânen, woonzorgcentrum, Sneek

Wij steken een kaarsje aan:

Ter ere van Maria,

voor alle bewoners,

alle slachtoffers van het Corona virus, de nabestaanden en allen die helpen,

Pier Ruiter, Jan en Corry Bouma-van Gool,

Yvonne van Schagen-Paddenburg,

Jogemien Huiting,

Truus Visser-Weitenberg21 nov - zaterdag

Sneek 17:00 Eucharistieviering

Sint Martinuskerk aan de Singel, Sneek

M.m.v. een aantal koorleden21 nov - zaterdag

Roodhuis 19:30 - 20:30 Eucharistieviering door pastoor van der Weide

Sint Martinuskerk – Roodhuis, Roodhuis

Christus Koning21 nov - zaterdag

Heeg 19:30 - 20:30 Woord- en Communieviering, Pastor L. Foekema

Sint Josephkerk – Heeg, Heeg

voor leden en overleden leden van het Cecilia Koor;                                                
voor overleden fam. Fokke Flapper;                                                                      
voor Bernard de Jong en overleden familie.

St. Cecilia
De novembermaand is ook de maand van het feest van St. Cecilia, de patroonheilige van ons koor. Zij kwam volgens de legende uit een voorname Romeinse familie en werd op zeer jonge leeftijd gedwongen te trouwen met iemand uit een andere adellijke Romeins familie. Ze vond troost in muziek en stierf de marteldood omstreeks 230. Ze werd patrones van de muziek, instrumentmakers, en zangers. Haar naamdag is 22 november, die feestdag voor de leden van ons koor nemen we in de viering van 21 november.

Vieringen in coronatijd
Het is ook in de coronatijd belangrijk om samen te komen voor een moment van bezinning, om te bidden en een kaarsje op te steken. Maar we willen ons daarbij graag aan de regels van de corona houden:

– In het portaal van de kerk moeten we onze naam laten opschrijven met telefoonnummer  – We dragen een mondkapje als we de kerk binnenkomen en als we weer vertrekken. Mondkapjes zijn evt. aanwezig in het portaal van de kerk.
– We nemen plaats in de kerk op de met kaartjes aangewezen plaatsen.
– We houden 1,5 meter afstand van elkaar ook als we ter communie gaan.
– We zingen niet, dat laten we aan het koorgroepje over.
– We willen ons graag aan het maximaal aantal bezoekers van 30 houden.

Maar ervaring leert ons dat aanmelden voor de St. Josephkerk niet altijd nodig is. Voor gewone vieringen hoeft dit dus niet. Wel voor speciale vieringen zoals bijvoorbeeld Allerzielen.                            

U kunt zich via de website aanmelden; https://www.sintantoniusparochie.nl/aanmelden-viering-heeg/ 

 


Powered by Events Manager