Agenda - 29 nov 2020

datum/tijd evenement

29 nov - zondag

- Hele dag Gedenkdag H. Radboud, 14e bisschop van Utrecht

– Geen, -

Radboud (ook Radbod, Radbodus, Ratbod of Redbad) van Utrecht osb, Nederland; 14e bisschop van Utrecht; † 917.

Afbeelding H. Radboud van Utrecht
ca 1925, steensculptuur. Nederland, Denekamp, St-Nicolaas.

http://www.heiligen.net/afb/11/29/11-29-0917-radboud_4.jpg

Feest 29 november.

Hij moet rond 850 geboren zijn in het Zuid-Franse plaatsje Lomagne in het district Gascogne aan de voet van de Pyreneeën. Volgens zeggen was zijn moeder nog een afstammeling van de beruchte christenvijandige Friezenkoning Radboud. Waarschijnlijk is hij zelfs naar hem vernoemd… Misschien wel met de bedoeling deze naam te zuiveren? Op ongeveer tienjarige leeftijd werd hij naar de kloosterschool van Keulen gestuurd voor zijn opleiding; de broer van zijn vader Gunthar was daar aartsbisschop. Maar toen deze in 863 in opspraak raakte en door de paus in de ban werd gedaan, omdat hij het onwettig huwelijk van Lotharius II van Neder-Lotharingen had ingezegend, verhuisde Radboud naar de kloosterschool van Parijs. Daar stond op dat moment Manno uit Stavoren aan het hoofd: iemand die net als Radboud Fries bloed in de aderen had.

Nadat hij eerst in dienst had gestaan van een abt Hugo, was hijzelf abt geworden te Tours. Van daaruit werd hij in 900 tot bisschop van Utrecht benoemd. Zelf schrijft hij in zijn kroniek: “In hetzelfde jaar zijn Folco, metropolitaan van Reims († 900; feest 17 juni), en koning Zwentibold († 900; feest 13 augustus) vermoord. Weinige dagen tevoren ben ik, zondaar Radboud, ingeschreven onder de bedienaren van de Utrechtse kerk. Moge ik eens met hen de eeuwige vreugde genieten.” Omdat de bisschopsstad nog bezet werd door de Noormannen, koos hij Deventer als standplaats. De door Lebuïnus gebouwde Mariakerk stond er nog overeind.

Hij ijverde met grote kracht voor de wederopbouw van kerken en kloosters, alsmede voor de verdieping van geloof en wetenschap onder de kerkelijke bedienaren. Na verloop van tijd nam hij zijn intrek in Utrecht. Hij werd niet hartelijk ontvangen. Zo afwerend zelfs, dat de legende vertelt hoe hij met gestrekte arm in navolging van Christus uitriep: “Satan, ga achter mij!” Het verhaal wil dat er op dat moment velen werden getroffen door de pest en stierven. Hoe dit zij, het zegt in ieder geval iets van de vijandige stemming, die geheerst moet hebben onder de aanwezigen.

Tegen het einde van zijn leven trok hij zich weer terug te Deventer. Hij stierf te Ootmarsum en werd bijgezet in de St-Lebuïnuskerk van Deventer.

Verering & Cultuur
Tijdens de troebelen van de Reformatie in 1578 hebben trouwe gelovigen zijn relieken weten te redden; ze raakten verspreid over de kerken van Boerhaar, Deventer, Nijmegen en Utrecht.
Hij is patroon van het RK Hoger en Universitair Onderwijs en van de Sint-Radboudstichting in Nijmegen.
Hij wordt afgebeeld als bisschop (staf, mijter, tabberd).29 nov - zondag

Heeg 09:30 - 10:30 Eucharistieviering, Pastoor P. v.d. Weide  

Sint Josephkerk – Heeg, Heeg

voor Jitte en Tietsje Flapper – Jellesma;                                                                
voor Jelle en Marie Jellesma – Jongstra.

Vieringen in coronatijd

Het is ook in de coronatijd belangrijk om samen te komen voor een moment van bezinning, om te bidden en een kaarsje op te steken.

Maar we willen ons daarbij graag aan de regels van de corona houden:

– In het portaal van de kerk moeten we onze naam laten opschrijven met telefoonnummer  – We dragen een mondkapje als we de kerk binnenkomen en als we weer vertrekken. Mondkapjes zijn evt. aanwezig in het portaal van de kerk.
– We nemen plaats in de kerk op de met kaartjes aangewezen plaatsen.
– We houden 1,5 meter afstand van elkaar ook als we ter communie gaan.
– We zingen niet, dat laten we aan het koorgroepje over.
– We willen ons graag aan het maximaal aantal bezoekers van 30 houden.

Maar ervaring leert ons dat aanmelden voor de St. Josephkerk niet altijd nodig is. Voor gewone vieringen hoeft dit dus niet. Wel voor speciale vieringen zoals bijvoorbeeld Allerzielen.                            

U kunt zich via de website aanmelden; https://www.sintantoniusparochie.nl/aanmelden-viering-heeg/ 

 29 nov - zondag

Roodhuis 09:30 - 10:30 Woord- en communieviering met Jan Mulder

Sint Martinuskerk – Roodhuis, Roodhuis

1e zondag van de Advent29 nov - zondag

Sneek 11:00 Eucharistieviering

Sint Martinuskerk aan de Singel, Sneek

M.m.v. de Mannenschola o.l.v. F. Haaze29 nov - zondag

Sneek 12:30 - 15:00 SOEP EN ZIN WANDELING SNEEK

Leger des Heils – Sneek, Sneek

Vier samenwerkende kerken in Sneek organiseren op zondag 29 november 2020 een 
SOEP EN ZIN WANDELING .

Deze wandeling is geschikt voor jong en oud en zal de deelnemers langs een aantal mooie plekken met een verhaal in Sneek leiden. We gaan deze middag per gezin of twee aan twee op pad . Het gaat deze middag niet zozeer om de afgelegde afstand maar meer  om de ontmoeting en het gesprek.

De kerken organiseren deze wandeling omdat ze merken dat er juist in deze tijd behoefte is aan verbinding en aan onderling contact. Deze wandeling wordt georganiseerd met inachtneming van alle coronamaatregelen.

Halverwege de wandeling wordt er een kop erwtensoep geserveerd  zodat daarna de wandeling weer voldaan kan worden voortgezet. Er zijn geen kosten verbonden aan het meedoen aan deze soep en zin wandeling.

Wel vragen wij u om zich van te voren op te geven.
Dit kan door het sturen van een mailtje naar 
 
of door contact op te nemen met Esther Geertsma op 06-50168524.

De wandeling start op 29 november om 12.30 uur
bij het Leger des Heils aan de Worp Tjaardastraat 336 te Sneek.29 nov - zondag

Heeg 17:00 - 18:00 Taizeviering

Sint Josephkerk – Heeg, Heeg

Zondagmiddag 29 november Taizeviering St. Josephkerk om 17.00 uur.
Op zondagmiddag willen wij graag een Taizeviering houden.

De oecumenische broedergemeenschap in het Franse Taizé is al een halve eeuw bekend als belangrijke ontmoetingsplek voor jongeren en ook volwassenen uit heel Europa. Er is een jaarlijkse jongerendag in een van de Europese steden. De stijl en de sfeer van de vieringen van Taizé wordt gekenmerkt door de karakteristieke liederen op korte teksten, de verstilling en het grote accent op meditatie en aanbidding.

De viering op 29 november is in de stijl van Taize. De liederen van Taize worden gezongen door het koorgroepje. Er is gelegenheid een kaarsje aan te steken. Er is geen preek. Wel lezen wel enkele teksten uit de bijbel.

Natuurlijk willen we ons ook in deze Taizeviering houden aan de Coronaregels en de limiet van 30 personen.
 Als U wilt komen en in deze Coronatijd is het misschien wel heel mooi om zo in de stilte samen te zijn en een kaarsje op te steken, neem dan van te voren even contact op met:

Marjo Wezenberg: 0515 444850
Cees van der Tol: 0515 443272
Mailadres:

Vieringen in coronatijd
Het is ook in de coronatijd belangrijk om samen te komen voor een moment van bezinning, om te bidden en een kaarsje op te steken. Maar we willen ons daarbij graag aan de regels van de corona houden:

– In het portaal van de kerk moeten we onze naam laten opschrijven met telefoonnummer 
– We dragen een mondkapje als we de kerk binnenkomen en als we weer vertrekken. Mondkapjes zijn evt. aanwezig in het portaal van de kerk.

– We nemen plaats in de kerk op de met kaartjes aangewezen plaatsen.
– We houden 1,5 meter afstand van elkaar ook als we ter communie gaan.
– We zingen niet, dat laten we aan het koorgroepje over.
– We willen ons graag aan het maximaal aantal bezoekers van 30 houden.                   


Powered by Events Manager