Agenda - 10 jan 2021

datum/tijd evenement

10 jan - zondag

- Hele dag Gedenkdag Guillaume van Bourges, abt & bisschop

– Geen, -

Guillaume (ook Gulielmus, Wilhelmus of Willem) van Bourges (ook van Châlis, van Donjeon, van Fontaine-St-Jean of van Pontigny) o.cist., Frankrijk; abt & bisschop; † 1209.

Afbeelding H. Guillaume

1939. Tekening door Ries Mulder.
Nederland, Utrecht, boek De Windroos.

http://www.heiligen.net/afb/01/10/01-10-1209-guillaume_1.jpg

Feest 10 januari.

Hij werd in 1150 geboren in de Franse stad Nevers als Guillaume de Donjeon. Kort na zijn priesterwijding werd hij benoemd tot kanunnik te Soissons en vervolgens te Parijs. Hij trad in bij de monniken van Grandmont in Auvergne, maar ging niet lang daarna, in 1167, over tot de pasgestichte orde de cisterciënzers in Pontigny. In 1184 werd hij abt van Fontaine-St-Jean bij Sens en in 1186 van Châlis bij Senlis, totdat hij in 1199 (of 1200) werd benoemd tot aartsbisschop van Bourges. Een van zijn verdiensten bestond erin dat hij vele ketterse Albigenzen tot de moederkerk wist terug te brengen.
Er wordt van hem verteld, dat hij tot tranen toe bewogen was, telkens wanneer hij mensen zonden zag begaan.
In het politieke leven verdedigde hij de rechten van de kerk tegenover koning Filips II August

Verering & Cultuur

Hij werd heilig verklaard in 1218.

Patronaten
Hij is patroon van kinderen die moeilijk leren lopen.10 jan - zondag

Heeg 09:30 - 10:30 Eucharistieviering, Pastoor P. v.d. Weide 

Sint Josephkerk – Heeg, Heeg

voor Bernard de Jong en overleden familie;                                                           
voor Rein van der Wey.

De vieringen
Aanmelden kan via of telefonisch 0515 444 850 – Marjo Wezenberg.
De rechtstreeks televisie uitzending is te vinden via: www.kerkdienstgemist.nl. Vul bij het veld “Zoek Kerk” Heeg in en kies vervolgens op het volgende scherm voor de Antonius van Paduaparochie Heeg.
Terugkijken is ook mogelijk.10 jan - zondag

Sneek 11:00 Eucharistieviering

Sint Martinuskerk aan de Singel, Sneek

M.m.v. leden van het Caeciliakoor o.l.v. F. Haaze


Powered by Events Manager