Agenda - 30 jan 2021

datum/tijd evenement

30 jan - zaterdag

- Hele dag Gedenkdag Sint Mutien-Marie Viaux, kloosterling

– Geen, -

Mutien-Marie (geboren Alois Josèph) Viaux, Frère des Écoles Chrétiennes, Malonne, België; † 1917.

Afbeelding H. Mutien-Marie
Zeldzame “Sint Mutien-Marie Wiaux: bescherm ons” verzilverde medaille hanger

Mutien-marie.JPG

Feest 30 januari.

Hij behoorde tot de congregatie van de Broeders van de Christelijke Scholen. Daar was hij als 15-jarige jongen uit een eenvoudig gezin ingetreden. Na zijn noviciaat werd hij naar de in 1841 opgerichte school van Malonne gestuurd, in de provincie Namen, Beligië. Al gauw bleek dat hij voor de klas geen succes was. Zijn oversten lieten hem eenvoudige klusjes opknappen: huishoudelijk werk, en assistentie in de teken- en muzieklessen. Hij speelde contrabas in het schoolorkestje. Hij surveilleerde op de speelplaats en dat deed hij altijd met de rozenkrans in de hand. Hij had een grote devotie voor Maria, wat tot uitdrukking kwam in de kloosternaam die hij na zijn geloften had gekregen: Mutien-Marie.

Vijftig jaar lang behoorde broeder Mutien-Marie tot het vertrouwde meubilair van de school. De leerlingen noemden hem de altijd-biddende broeder. Onopvallend. Maar hij was er altijd, en wat hem werd opgedragen, voerde hij uit met toeleg en trouw. Broeders die hem goed hebben gekend zeiden van hem dat de leefregel van de congregatie zijn houvast was: hij zocht nooit de grenzen op, integendeel, de regel gaf hem zekerheid en hij liet zich daar in alle eenvoud door gezeggen op indrukwekkende wijze.

Verering en Cultuur.

Toen paus Johannes-Paulus II († 2005, 4 april) hem op 10 december 1989 heilig verklaarde, zei hij: “Deze religieus was een man die zich aan zijn woord hield. Je kon van hem op aan en wat je hem vroeg, kwam altijd voor elkaar. Wie hem opzocht, werd hartelijk ontvangen; hij hielp zoveel als in zijn vermogen lag. Eigen voordeel zocht hij nooit; integendeel, hij stelde zich in dienst van de anderen. Hij was klein van stuk en men liet hem de allereenvoudigste dingen doen. Maar in hem herkennen wij een van die kleinen die zó kostbaar zijn in de ogen van de Heer dat hij ze in zijn Koninkrijk op de eerste plaats zet.”30 jan - zaterdag

Sneek Hele dag I.v.m. Corona geen openbare viering

Ielânen, woonzorgcentrum Sneek Ielânen, woonzorgcentrum, Sneek

Wij steken een kaarsje op voor:

Pier Ruiter,

Yvonne van Schagen-Paddenburg,

Truus Visser-Weitenberg,

voor alle bewoners,

voor allen die werken in de zorg30 jan - zaterdag

Heeg 19:30 - 20:30 Eucharistieviering, Pastoor P. v.d. Weide 

Sint Josephkerk – Heeg, Heeg

 voor Jitte en Tietsje Flapper – Jellesma;                                                                
voor Jelle en Marie Jellesma – Jongstra;                                                                
voor Piet en Thea de Jong – Lenes.

De vieringen

Aanmelden kan via of telefonisch 0515 444 850 – Marjo Wezenberg.
De rechtstreeks televisie uitzending is te vinden via: www.kerkdienstgemist.nl. Vul bij het veld “Zoek Kerk” Heeg in en kies vervolgens op het volgende scherm voor de Antonius van Paduaparochie Heeg.
Terugkijken is ook mogelijk.
De Oecumenische vieringen kunt u volgen/terugkijken via www.kerkdienstgemist.nl – zoek kerk Heeg – kies Protestantse gemeente Heeg.

 


Powered by Events Manager