Close

Agenda - 17 feb 2021

datum/tijd evenement

17 feb - woensdag

Hele dag Gedenkdag H. Alessio de’Falconieri en gezellen, stichters

Zeven Stichters van de Servietenorde; stichters; † vóór 1310.

Afbeelding H. Alessio en andere stichters van de Servietenorde
halverwege 20e eeuw, devotieprentje. Italië.

http://www.heiligen.net/afb/02/17/02-17-1310-stichters_1.jpg

Feest 17 februari (sterfdag van Alessio de’Falconieri, de langst levende).

De Servieten vormen een religieuze orde, die in 1233 op grond van een gezamenlijk Maria-visioen door zeven vooraanstaande burgers van Florence als bedelorde in het leven werd geroepen.

De zeven waren:

Jaar Mnd.Dag Naam
1257   08.31         Giovanni di Buonagiunta (ook Bonajuncta). Hij stierf, terwijl hij stond te preken. 
1262  01.01          Buonfiglio (ook Bonfilius) dei Monaldi. Hij was generale overste in Florence 
1266  04.18          Bartolomeo degli Amidei (ook Amideus)
1268 08.20          Benedetto (ook Manettus) dell’ Antella. Hij was de vierde generale overste 
1282 05.03          Ricoverino dei Lippi-Uggocioni (ook Hugo)
1282 05.03          Gherardino di Sostegno
1310 02.17           Alessio de’Falconieri

Zij vormden een reactie op de materialistische mentaliteit en de teloorgang van religieus besef zoals die steeds meer zichtbaar werden in het rijke Florence van hun dagen.
Aanvankelijk bewoonden zij een burgerhuis in de stad. In 1234 trokken zij zich als kluizenaars terug op de Monte Senario bij Florence. Hun regel ontleenden zij aan de geschriften van Sint Augustinus († 430; feest 28 augustus), waar ze een aantal elementen aan toevoegden uit de regel van de dominicanen. De officiële naam van hun orde luidt: ‘Servi Beatissimae Mariae Virginis’ (= ‘Slaven van de Allerzaligste Maagd Maria’ of ‘Ordo Servorum Mariae’ (= ‘Orde van Slaven van Maria’), afgekort als s.b.m.v. of o.s.m. Paus Innocentius IV († 1254) gaf in 1249 en 1252 officieel zijn goedkeuring aan hun regel.

Er is ook een contemplatieve vrouwelijke tak en een derde orde, de mantellaten of mantellatinnen. Zij werden eveneens te Florence gesticht door Juliana Falconieri in 1341.17 feb - woensdag

Sneek Hele dag I.v.m. Corona geen openbare viering

Bonifatiushuis, in de kapel, Sneek

We steken een kaarsje op voor:

Nel Rentmeester,

Arnold en Folkert Terveer17 feb - woensdag

Sneek 09:30 Eucharistieviering - Aswoensdag: Vasten- & onthoudingsdag

Sint Martinuskerk aan de Singel, Sneek

Let op : afwijkende aanvangstijd

M.m.v. het koor Intermezzo o.l.v. F. Haaze17 feb - woensdag

Blauwhuis 11:00 - 12:00 Aswoensdag

aanmelden Vituskerk Blauwhuis Sint Vituskerk – Blauwhuis, Blauwhuis

I.s.m. Sint Gregoriusschool17 feb - woensdag

Heeg 19:30 - 20:30 Aswoensdag; Woord- en Communieviering, Pastor L. Foekema

Sint Josephkerk – Heeg, Heeg

De vieringen

Aanmelden kan via of telefonisch 0515 444 850 – Marjo Wezenberg.
De rechtstreeks televisie uitzending is te vinden via: www.kerkdienstgemist.nl. Vul bij het veld “Zoek Kerk” Heeg in en kies vervolgens op het volgende scherm voor de Antonius van Paduaparochie Heeg.
Terugkijken is ook mogelijk.


Powered by Events Manager