Close

Agenda - 20 feb 2021

datum/tijd evenement

20 feb - zaterdag

Hele dag Gedenkdag H. Eucherius van Orléans, bisschop

Eucherius van Orléans osb (ook van Jumièges of van Sint-Truiden), Frankrijk; bisschop; 743.

Afbeelding H. Eucherius
ca 1800. België, St-Truiden, St-Maartenskerk.

http://www.heiligen.net/afb/02/20/02-20-0743-eucherius-orleans_2.jpg

Feest 20 februari.

Hij was afkomstig uit Orléans en genoot een zorgvuldige opvoeding.

Rond 714 trad hij in bij de benedictijnen van klooster Jumièges aan de Seine in het bisdom Rouen. In 721 werd hij bisschop van zijn geboortestad.

Omdat hij zich te weer stelde tegen de wijze waarop Karel Martel met kerkelijke goederen omsprong, werd hij in 737 naar Keulen verbannen. Daar werd hij al gauw een geliefd man. Vervolgens werd hij naar Luik gestuurd en bracht zijn laatste jaren door in de abdij van Sint-Truiden, België.

Hij stond in zo’n hoog aanzien, dat hij naast de stichter van het klooster Sint Trudo, begraven werd.

Hun beider gebeente werd tot tweemaal toe verheven; de eerste keer op 11 augustus 880, en voor de tweede keer op 11 augustus 1169.

Geschiedkundigen menen, dat zijn verering er de oorzaak van is geworden, dat zijn naam terecht is gekomen op de lijst van Maastrichtse bisschoppen, en dat hij sindsdien wordt aangezien voor achtste bisschop van die stad.20 feb - zaterdag

Sneek Hele dag I.v.m. Corona geen openbare viering

Bonifatiushuis, in de kapel, Sneek

We steken een kaarsje aan voor:

Marietje Terbraak-Foekema,

Pier Ruiter,

Yvonne van Schagen – Paddenburg,

Jan en Corry Bouma – van Gool,

Truus Visser – Weitenberg,

Jogemien Huiting,

allen die werken in de zorg en alle bewoners20 feb - zaterdag

Roodhuis 19:30 - 20:30 Eucharistieviering door Pastoor van der Weide

Sint Martinuskerk – Roodhuis, Roodhuis

7de zondag door het jaar


Powered by Events Manager