Close
Skip to content

Agenda - 28 mrt 2021

datum/tijd evenement

28 mrt - zondag

Hele dag Gedenkdag H. Stefanus Harding, abt

Stefanus Harding o.cist., Cîteaux, Bourgondië, Frankrijk; abt; † 1134.

Afbeelding H. Stefanus Harding
Bij gebrek aan voedsel zond Stefanus een monnik naar het dorp om te bedelen. De medebroeder kwam terug met een overladen kar.
ca 1900, gravure. Frankrijk.

http://www.heiligen.net/afb/03/28/03-28-1134-stefanus-harding_3.jpg

Feest 28 maart.

Hij was afkomstig uit de Engelse landstreek Somerset. Daar moet hij halverwege de 11e eeuw geboren zijn. Hij trad in bij de monniken van Sherborne in Dorset. En studeerde achtereenvolgens in Ierland, Parijs en Rome.

Hij sloot zich aan bij de vernieuwingsbeweging van Robertus van Molesme († 1110; feest 29 april) en trok met hem en Albericus († 1109; feest 26 januari) in 1089 naar Cîteaux. Hij zou er na Robertus en Albericus de derde abt worden.

Hij schreef een ordesregel en hij was het ook die Sint Bernardus de Grote († 1153; feest 20 augustus) met zijn gezellen opnam in de cisterciënzer orde. Op zijn aanwijzing begon Bernardus zijn beroemde nieuwe vestiging in Clairvaux.

Verering & Cultuur.

Stefanus werd heilig verklaard in 1623.28 mrt - zondag

Blauwhuis 09:30 - 10:30 Eucharistieviering

aanmelden Vituskerk Blauwhuis Sint Vituskerk – Blauwhuis, Blauwhuis

Voorganger pastoor van der Weide

M.m.v. het Ceacilliakoor28 mrt - zondag

Sneek 11:00 Eucharistieviering - Palmzondag

Sint Martinuskerk aan de Singel, Sneek

M.m.v. Young Angels o.l.v. mevr. K. Zwerver en het Caeciliakoor o.l.v. F. Haaze

Onder voorbehoud van Corona zullen zij o.m. zingen:

  • Hosanna Filio David, gregoriaans
  • Delen uit de Vasten- en Adventsmis van Herman Strategier
  • Sanctus uit de Messe des Peuples van Jean-Paul Lecot

Powered by Events Manager