Close
Skip to content

Agenda - 3 apr 2021

datum/tijd evenement

03 apr - zaterdag

Hele dag Gedenkdag H. Pancratius van Taormina, bisschop & martelaar

Pancratius (ook Pancras) van Taormina (ook van Tauromenium), Sicilië, Italië; bisschop & martelaar; † 1e eeuw.

Afbeelding Sint Pancratius
ca 1950, glasschilderkunst.
Frankrijk, Pont-St-Esprit, St-Saturnin.

http://www.heiligen.net/afb/04/03/04-03-0100-pancratius_1.jpg

Feest 3 april.

Hij was oorspronkelijk afkomstig uit Antiochië in Syrië. Als kind was hij door zijn vader meegenomen naar Jeruzalem. Die was nieuwsgierig geworden naar Jezus van Nazareth over wie zoveel vreemde verhalen de ronde deden.

Later werd Pancratius een leerling van de apostel Petrus, met o.a. Marcellus en Filagrius. Zij werden door Petrus tot bisschop gewijd en uitgezonden om het evangelie te verkondigen: Filagrius naar Cyprus en Marcellus en Pancratius naar Sicilië.

Volgens zeggen bracht Pancratius er velen tot het geloof. Maar toen hij eens het beeld van een veel vereerde Romeinse god in zee wierp, werd hij door een woedende menigte dood gestenigd.

Verering & Cultuur

Na de invallen van de Saracenen begon zijn verering pas populair te worden.

Hij wordt afgebeeld als bisschop (mijter, staf, tabberd) met een baard. Op sommige afbeeldingen is te zien, hoe hij aan zijn heidense belegeraars op een muur afbeeldingen toont van Jezus en Maria.03 apr - zaterdag

Sneek Hele dag I.v.m. Corona geen openbare viering

Ielânen, woonzorgcentrum Sneek Ielânen, woonzorgcentrum, Sneek

Wij steken een kaarsje op voor:

Alle bewoners, allen die werken in de zorg,

Pier Ruiter,

Jan en Corry Bouma- van Gool,

Jogemien Huiting,

Yvonne van Schagen-Paddenburg,

Truus Visser-Weitenberg03 apr - zaterdag

Hele dag Paaswake: Geen viering.03 apr - zaterdag

Blauwhuis 19:00 - 20:00 Paaswake

aanmelden Vituskerk Blauwhuis Sint Vituskerk – Blauwhuis, Blauwhuis

Voorganger pastor Foekema

M.m.v. het Ceacilliakoor03 apr - zaterdag

Sneek 19:00 Paaszaterdag - Paaswake

Sint Martinuskerk aan de Singel, Sneek

M.m.v. het Caeciliakoor o.l.v. F. Haaze

Onder voorbehoud van coronamaatregelen zullen zij o.m. zingen:

  • St. Canisiusmesse van Johann Kircher
  • Vidi Aquam, gregoriaans
  • Haec Dies van Johan Algra
  • Regina Coeli van Antonio Lotti
  • U zij de Glorie van G.F. Händel

Powered by Events Manager