Close
Skip to content

Agenda - 11 mei 2021

datum/tijd evenement

11 mei - dinsdag

Hele dag Gedenkdag H. Mamertus van Vienne, bisschop & 1e ijsheilige

Mamertus (Mammes of Mammès) van Vienne, Frankrijk; bisschop; † 477.

Afbeelding Sint Mamertus
< 1800. Houtsculptuur. Frankrijk, Bretagne, Notre-Dame-du-Haut-Moncontour.
In Bretagne behoort hij tot de zogenaamde ‘Saint Guérisseurs’ (Geneesheiligen).
Zijn specialiteit zijn de ingewandsziekten. De maker van het beeld heeft hem dan ook afgebeeld met een keurig opgerolde streng darmen.

http://www.heiligen.net/afb/05/11/05-11-0477-mamertus_4.jpg

Feest 11 mei.

Hij was bisschop van de stad Vienne aan de Rhône, Zuid-Frankrijk, waarschijnlijk van 461 – 477.

Tijdens zijn bisschopsperiode kreeg hij ruzie met de toenmalige paus Hilarius († 468; feest 28 februari). Hij was namelijk nogal eigenmachtig opgetreden door de kerkelijke indeling van zijn streek te wijzigen. Hij had zelfs een bisschop, ene Marcellus in wie hij veel vertrouwen had, geïnstalleerd in de naburige stad Die. Dat kwam hem op een stevige reprimande van de paus te staan. Mamertus gaf ruiterlijk toe dat de paus gelijk had.

Intussen was de paus niet blind voor Mamertus’ kwaliteiten. Hij nodigde hem uit op een bisschoppenconferentie te Arles. Daar moest Mamertus de overtuiging bestrijden, die bij een aantal collega’s had post gevat: dat Christus alleen maar voor een paar uitverkorenen gestorven zou zijn, en niet voor alle mensen, met name de armen.

Als bisschop heeft Mamertus ruimschoots de gelegenheid gehad deze overtuiging waar te maken. Hij had hart voor al zijn mensen. Zijn tijd had veel te lijden van allerlei rampspoed: invallen van Hunnen en Goten, aardbevingen, hongersnood en ziekten en al of niet aangestichte grote branden. Er zijn minstens twee verhalen bekend waarin verteld wordt hoe Mamertus een geweldige brand die in zijn stadje woedde, wist te bedwingen door in de kerk voor het altaar neer te knielen en te bidden om redding en uitkomst.

Omdat hij van de overtuiging was, dat goed voorbeeld ook goed gevolgd moest worden, voerde hij de zogeheten ‘kruisdagen’ in: drie boetedagen voorafgaand aan het feest van ‘s Heren Hemelvaart. De gelovigen hielden dan bedevaartprocessies, waarbij allerlei litanieën werden gebeden: o.a. de grote litanie met aanroepingen als:
‘van bliksem en noodweer: verlos ons, Heer!
‘van de gesel der aardbeving: verlos ons, Heer!
‘van pest, hongersnood en oorlog: verlos ons, Heer!…
enz.

Het gebruik van de kruisdagen verspreidde zich vanuit het bisdom Vienne over geheel Frankenland, Spanje en Italië; en werd tenslotte in de 10e of 11e eeuw officieel ingevoerd voor de gehele wereldkerk.

Mamertus stierf uiteindelijk in 477

Mamertus wordt vaak tot de ijsheiligen gerekend (= heiligen die hun feest hebben in de periode van 11 t/m 14 of 15 mei, welke vaak wordt gekenmerkt door een koudegolf).

Patronaten
Hij is patroon van minnen en zogende moeders, omdat de klank van zijn naam doet denken aan het Latijnse woord ‘mamma” = moederborst; zijn voorspraak wordt ingeroepen bij brand, droogte en koorts.

Zijn specialiteit zijn de ingewandziekten.

In Bretagne behoort hij tot de zogenoemde “Saint Guérisseurs” = de Geneesheiligen.

Afgebeeld
Hij wordt afgebeeld als bisschop (mijter, staf, tabberd enz..) met boek; met een streng opgerolde darmen; maar ook wel met een brandend licht (zowel symbool voor waakzaam geloof als voor al de branden die hij met gebed succesvol bestreed).

Weerspreuk(en)
Een franse weerspreuk zegt:

“Les saints Servais, Pancras, Mamert:
font à eux trois un petit hiver.”

Vrij vertaald betekent dat zoveel als:
“De heilige Servatius (13 mei), Pancratius (12 mei) en  Mamertus
doen met zijn drietjes de winter nog eens  dunnetjes over.”11 mei - dinsdag

Sneek 08:45 - 09:15 Eucharistieviering

Sint Martinuskerk aan de Singel, Sneek


11 mei - dinsdag

Sneek 16:00 - 16:30 Rozenkransgebed

Sint Martinuskerk aan de Singel, Sneek

Powered by Events Manager