Close
Skip to content

Agenda - 31 mei 2021

datum/tijd evenement

31 mei - maandag

Hele dag Feestdag van Maria Visitatie

Maria.Visitatie (= Bezoek van Maria, Moeder van Jezus, aan haar nicht Elisabeth).

Afbeelding Maria Visitatie
Nederland, Den Bosch, St-Jan kathedraal.
Detail Lijdensaltaar. Maria en Elisatbeth, beiden in verwachting. De eerste van Jezus en de tweede van Johannes de Doper.

http://www.heiligen.net/afb/05/31/05-31-0000-maria_1.jpg

Feest 31 mei.

Wij horen over deze ontmoeting in het eerste hoofdstuk van Lukas’ evangelie. Elisabeth stamde af van de hogepriester Aäron en was getrouwd met de priester Zacharias uit de klasse van Abia. Zij waren rechtvaardig in Gods ogen, maar hun huwelijk was kinderloos gebleven. Toen Zacharias de dienst had in de tempel, verscheen hem naast het wierookaltaar de engel Gabriël met de boodschap, dat hij en zijn vrouw op hun oude dag toch nog een zoon zouden krijgen. Er was een grote toekomst voor de jongen weggelegd: hij zou in de geest van Elia de weg bereiden voor de komst van de Messias.

Maar Zacharias vroeg waaraan hij dat allemaal zou kunnen zien. Daarop antwoordde de engel, dat hij, Zacharias, geen woord meer zou kunnen uitbrengen, tot het zover zou zijn.

Het volk had al die tijd buiten staan wachten. En toen het zag dat de priester zich alleen nog maar met gebaren kon uiten, begreep het dat hij een verschijning gehad moest hebben. Hij ging naar huis en na enige tijd raakte zijn vrouw Elisabeth inderdaad in verwachting.

Toen zij zes maanden zwanger was, kreeg zij bezoek van haar nichtje Maria uit Nazareth. Zodra zij de klank van haar stem hoorde, reageerde het kind in haar schoot. Dat beschouwde zij als een teken van God. In een oogwenk begreep zij hoe Maria ook een kind verwachtte, dat een nog meer grotere opdracht van God had ontvangen, en zij riep uit: ‘Jij bent de meest gezegende onder de vrouwen, en gezegend is het kind in je schoot! Waaraan heb ik het te danken, dat de moeder van de Heer zelf naar mij toekomt…?’ Maria was daarop in een jubelzang uitgebarsten: ‘Ik zing van ganser harte voor de Heer. Want hoe onbetekenend ik ook ben, Hij heeft op mij zijn oog laten vallen…!” De ontmoeting van beide vrouwen wordt als het Feest van Maria Visitatie gevierd op 31 mei.

Maria bleef bij haar oudere nicht tot de geboorte van Elisabeth’s kind achter de rug zou zijn.

[Lukas 1,05-25.39-45.57-66.80]

Maria en Elisabeth zijn samen patrones van de houtzagers, omdat de bewegingen die zagers maken, als zij getweeën een boom omzagen, in de verte lijken op de bewegingen die behoren bij de begroeting van de twee vrouwen.31 mei - maandag

Sneek Hele dag I.v.m. Corona geen openbare viering

Bonifatiushuis, in de kapel, Sneek

Wij steken een kaarsje op voor:

Een jarige,

ter ere van Maria bij afsluiting van de meimaand,

Lize Hooghiemstra,

Regina Gaarman-van der Meer


Powered by Events Manager