Close
Skip to content

Agenda - 29 aug 2021

datum/tijd evenement

29 aug - zondag

- Hele dag Gedenkdag Marteldood H. Johannes de Doper

– Geen, -

Dood van Johannes de Doper, Jeruzalem, Palestina; martelaar; † ca 30.

Afbeelding Dood van Johannes
ca 1460. Schilderij door Jan Memling. Nederland (?)
Onthoofding van Johannes de Doper.

http://www.heiligen.net/afb/08/29/08-29-0030-johannes_1.jpg

Feest 29 augustus.
Viert de kerk op 24 juni Johannes’ geboorte; op 29 augustus wordt zijn dood herdacht. Daarover wordt verteld in de synoptische evangelies.
Daar horen wij hoe Johannes optreedt als doper bij de Jordaan en de nabijheid van het Rijk Gods aankondigt. Hij roept op tot bekering van het hart; en wijst zijn gelovige toehoorders erop dat geloven niet erfelijk is, maar bestaat in een relatie tussen God en ieder persoonlijk, waar ieder ook zijn of haar eigen antwoord op moet geven door middel van een passende levenswijze.
Herodes laat Johannes arresteren, wanneer hij kritiek levert op diens relatie met Herodias, de vrouw van zijn broer. Vanuit zijn gevangenis laat Johannes een keer aan Jezus vragen of Hij nu werkelijk de Messias is. Spreekt daar twijfel of zelfs vertwijfeling uit? Had Johannes gehoopt dat Jezus als Messias hem zou komen bevrijden? Jezus laat aan Johannes antwoorden, dat hij op de tekenen van de Messiaanse tijd moet letten: doven horen, blinden zien, zieken worden genezen en aan armen wordt het Koninkrijk gegeven. En aan zijn toehoorders zegt Jezus, dat Hij in Johannes de Voorloper ziet. Het volk meende dat de Messias niet zou verschijnen, zonder dat Elia eerst zou terugkeren om voor Hem uit te gaan. Welnu, aldus Jezus, Elia ís teruggekeerd… En we herinneren ons dat Johannes destijds bij zijn optreden aan de Jordaan werd getekend, zoals Elia getekend wordt in de oude boeken: verblijvend in de woestijn; gehuld in een kleed van kameelhaar; een leren riem om zijn gordel; zich voedend met sprinkhanen en wilde honing.
Herodes luisterde graag naar hem. Kennelijk liet hij hem geregeld uit zijn gevangenis halen en voor zich optreden? Of schreeuwde Johannes van onder uit zijn kerker zo hard dat het door het paleis schalde? Dat alles zal Herodias extra verontrust hebben. Zij grijpt dan ook de eerste de beste kans die haar geboden wordt. Als hun dochter Salome een verleidelijke dans opvoert bij een banket waar een aantal grootmogende heren bij aanliggen, belooft haar vader haar elke beloning die ze vraagt. Op aandringen van haar moeder vraagt ze het hoofd van Johannes de Doper op een schotel. Herodes zit ermee in, maar kan niet meer terug. Als Johannes’ leerlingen ervan horen komen ze zijn lijk halen voor een eerbiedige begrafenis.
Voor meer gegevens over Johannes de Doper: zie 24 juni.


29 aug - zondag

Heeg 09:30 - 10:30 Oecumenische viering, Pastor L. Foekema en Ds. A. Warner

Sint Josephkerk – Heeg, Heeg

Zondag 29 augustus: dit jaar geen tentfeesten en dus ook geen tentdienst. We vieren gezamenlijk een oecumenische viering. De viering zal plaatsvinden in de St. Josephkerk te Heeg.

Thema van deze dienst is: de sprong wagen. Pastoraal werken Lucas Foekema en ds. Annelieke Warnar gaan voor. Muzikale medewerking is er van een blazersgroepje van Crescendo onder leiding van Sjoerd van der Veen.

voor Jitte en Tietsje Flapper-Jellesma;
voor Jelle en Marie Jellesma-Jongstra;
voor Bernardus en Jacoba Zijlstra-de Jong.29 aug - zondag

Sneek 11:00 - 12:15 Eucharistieviering

Sint Martinuskerk aan de Singel, Sneek

M.m.v. het Caeciliakoor.

Onder voorbehoud zullen zij voor ons o.m. zingen:

  • Missa in honorem St. Nicolai van Leopold Rombach
  • Cantate Domino van Aleksander Gretchaninov

MIVA-zondag Help mee – MIVA


Powered by Events Manager