Skip to content

02 aug - woensdag
Hele dag

Plaats:
Geen

Van


Pierre-Julien Eymard, La Mure d’Isère / Parijs, Frankrijk; stichter; † 1868.

Afbeelding van Pater Eymard

1992, Tummers, glasschilderkunst. Nederland, Nijmegen.

http://www.heiligen.net/afb/08/02/08-02-1868-pierre_3.jpg

Feest 2 augustus.

Hij werd op 4 februari 1811 geboren in het Franse plaatsje La Mure d’Isère, niet ver van Grenoble. Op zijn drieëntwintigste ontving hij de priesterwijding en werkte een aantal jaren als parochiepastoor. Op een goed moment trad hij in bij de Maristen.

Hij werkte vooral als volksmissionaris, maakte naam als predikant en had een druk bezochte biechtstoel. Stilaan ontwikkelde hij een steeds grotere devotie voor Christus’ tegenwoordigheid in de eucharistie.

Hij vroeg en kreeg toestemming de Congregatie van de Maristen te verlaten om een nieuwe priestercongregatie te beginnen: de Congregatie van de Priesters van het Heilig Sacrament. Dat gebeurde in 1856. Zij leggen zich toe op de verspreiding van de devotie tot het Heilig Altaarsacrament. Twee jaren later stichtte hij ook een vrouwelijke tak: Dienaressen van Heilig Sacrament; zij leggen zich vooral toe op de aanbidding van de eucharistie. Hij werd bij dit alles krachtig gesteund door zijn geestverwant Pastoor van Ars († 1859; feest 4 augustus).

Hij stierf in zijn geboorteplaats La Mure d’Isère. In 1877 werden zijn stoffelijke resten tegen de zin van zijn dorpsgenoten – overgebracht naar de nieuwe kapel van het moederhuis van de Congregatie aan de Avenue Friedland in Parijs.

Hij werd heilig verklaard op 9 december in 1962.