Skip to content

04 nov - zaterdag
19:30 - 20:30

Plaats:
Sint Josephkerk - Heeg
Sint Josephkerk - Heeg

Van


Zaterdagavond 4 november is in de St. Josephkerk in Heeg de viering van Allerzielen. In deze viering ontsteken we de kaarsen voor onze overledenen en we denken aan al diegenen die we moesten missen en die ons zo dierbaar waren. We zoeken steun bij elkaar en bij dat verhaal van licht en leven sterker dan de dood.

Daarnaast is er gelegenheid voor eenieder een kaars te laten branden voor hun dierbaar overledene(n). Voorganger in de viering Pastor Lucas Foekema en de liederen en de muziek worden verzorgd door het Sint Caeciliakoor. De viering begint om half 8. U bent van harte welkom.