Eucharistieviering – speciale viering tgv Adventproject – 3e zondag

zondag - 16 dec
09:30

Plaats:
Sint Martinuskerk - Roodhuis
Sint Martinuskerk - Roodhuis

Van


3e zondag van de advent
Speciale viering t.g.v het Adventproject
Eucharistieviering met Pastoor van der Weide

Tijdens deze viering wordt aan deze actie speciale aandacht besteed
en in week 51 wordt het envelopje bij u opgehaald.

De opbrengst van de actie is bestemd voor :
OPLEIDING, OPVANG EN HET VERSTREKKEN VAN MICROKREDIETEN VOOR ARME VROUWEN IN BURKINA FASO
Deze vrouwen leven in armoede, hebben last van seksueel geweld en uitbuiting. De Zusters van de congregatie van Liefde van de Goede Herder bieden opvang en scholing o.a aan alleenstaande moeders en kinderen. Het beschikbaar stellen van een Microkrediet is daar een onderdeel van. Dit is in onze parochie de gezamenlijke adventsactie van dit jaar. 
Voor meer informatie klik hier >>

Wij willen onze website graag verbeteren

Daarvoor verzoeken wij u ons toe te staan gebruik te maken van cookies. Deze cookies betreffen geanonimiseerde gegevens voor Google-Analytics. Indien u deze cookies afwijst kunt u toch onze gehele website bekijken zonder dat enige data aan een derde partij wordt verzonden.