Skip to content

11 apr - dinsdag
Hele dag

Van


Stanislaus van Kraków, Polen; bisschop & martelaar; † 1079.

Afbeelding Sint Stanislaus van Krakow
ca 1900. Boekverluchtiging, Gravure. Nederland.
Dood bisschop Stanislas.

http://www.heiligen.net/afb/04/11/04-11-1079-stanislaus_2.jpg

Feest 11 april.

Hij werd rond 1030 geboren in het Poolse plaatsje Szczepanów bij Kraków. Hij studeerde theologie in Gniezno en Parijs en was pastoor in Czembocz. In 1072 kreeg hij zijn benoeming tot bisschop van de Poolse stad Kraków. Hij verweet koning Boleslaw II Smialy (de Stoute) van Polen zijn verdorven levenswijze en excommuniceerde hem. De koning zwoer wraak. Terwijl de bisschop de mis opdroeg in de St.-Michaëlskerk, bracht de koning hem eigenhandig met het zwaard om het leven.

Verering & Cultuur
In 1088 werden zijn relieken plechtig overgebracht naar de kathedraal van Kraków. Mede door toedoen van Sint Kinga van Polen († 1292; feest 24 juli) werd hij in 1253 te Assisi door paus Innocentius IV heiligverklaard.
Ook Stanislaus’ moeder, Bogna († 11e eeuw; feest 13 juni), is heilig verklaard.

Patronaten
Hij is patroon van Polen en van het aartsbisdom Kraków. Zijn voorspraak wordt ingeroepen bij strijd.

Afgebeeld
Hij wordt afgebeeld als bisschop (tabberd, mijter, staf); met zijn moordwerktuig het zwaard; voor het altaar de doodssteek ontvangend; als naakt lichaam, bewaakt door vier adelaren.