Skip to content

10 sep - zondag
Hele dag

Plaats:
Geen

Van


Menodora (ook Minodora) van Bythinië (ook van Nicomedië), Klein-Azië; martelares met Metrodora (ook Mitrodora) en Nymfodora; † ca 305.

Afbeelding Menodora, Metrodora en Nymfodora
Marteldood Meno-, Metro- en Nymfodora. 16e eeuw, plafondschildering. Griekenland, Meteora, Transfiguratieklooster.

http://www.heiligen.net/afb/09/10/09-10-0305-menodora-bythinie_3.jpg

Feest 10 september.

Zij waren drie zussen die zich in de eenzaamheid hadden teruggetrokken om zich als maagden aan de Heer toe te wijden door middel van vasten en gebed. Zij leefden in de buurt van de hete bronnen in het noordwesten van het huidige Turkije. Toch wisten de mensen hen te vinden; ze kwamen om raad of baden om genezing voor de zieken die ze bij de drie heilige vrouwen brachten.
Van hun martelgang is een verslag bewaard dat volgens wetenschappers geen geschiedkundige waarde heeft; hooguit geeft het een  geïdealiseerde gelovige visie weer van de schrijver(s?). Wat wordt er verteld?

Tijdens de christenvervolgingen onder keizer Galerius (293-311) werden de drie vrouwen voor de plaatselijke stadhouder gebracht. Naar het schijnt heette hij Fronto. Hij was verrast door hun schoonheid. Ze mochten dan mager zijn door hun vastenpraktijken, hun gezicht straalde van innerlijke vrede. Hij sprak hun aanvankelijk vaderlijk toe, en drong er bij hen vriendelijk op aan een offer te brengen aan de keizerlijke godheid. Hij zou ervoor zorgen dat ze naar Rome werden gebracht, waar hun een eervol huwelijk wachtte met hooggeplaatste ambtenaren aan het keizerlijke hof. Maar zij weigerden even vriendelijk.
Toen Fronto bemerkte dat zij onvermurwbaar waren, liet hij Metrodora en Nymfodora gevangen zetten, en onderwierp Menodora aan gruwelijke folteringen. Fronto zou haar toegebruld hebben: ‘Maar breng dan een offer!’ Waarop zij – half hangend aan een martelpaal – teruggekreund zou hebben: ‘Ik doe niets anders. Ziet u dat dan niet?’ Uiteindelijk is zij aan haar verwondingen bezweken. De beul liet haar naakt en toegetakeld liggen. De andere twee werden uit de gevangenis gehaald en geconfronteerd met het lot van hun zus. Hoe geschrokken ze ook waren, het bracht hen niet van hun stuk. Ook zij stierven tenslotte de marteldood.