Skip to content

17 feb - vrijdag
Hele dag

Van


Zeven Stichters van de Servietenorde; stichters; † vóór 1310.

Afbeelding H. Alessio en andere stichters van de Servietenorde
halverwege 20e eeuw, devotieprentje. Italië.

http://www.heiligen.net/afb/02/17/02-17-1310-stichters_1.jpg

Feest 17 februari (sterfdag van Alessio de’Falconieri, de langst levende).

De Servieten vormen een religieuze orde, die in 1233 op grond van een gezamenlijk Maria-visioen door zeven vooraanstaande burgers van Florence als bedelorde in het leven werd geroepen.

De zeven waren:

Jaar Mnd.Dag Naam
1257   08.31         Giovanni di Buonagiunta (ook Bonajuncta). Hij stierf, terwijl hij stond te preken. 
1262  01.01          Buonfiglio (ook Bonfilius) dei Monaldi. Hij was generale overste in Florence 
1266  04.18          Bartolomeo degli Amidei (ook Amideus)
1268 08.20          Benedetto (ook Manettus) dell’ Antella. Hij was de vierde generale overste 
1282 05.03          Ricoverino dei Lippi-Uggocioni (ook Hugo)
1282 05.03          Gherardino di Sostegno
1310 02.17           Alessio de’Falconieri

Zij vormden een reactie op de materialistische mentaliteit en de teloorgang van religieus besef zoals die steeds meer zichtbaar werden in het rijke Florence van hun dagen.
Aanvankelijk bewoonden zij een burgerhuis in de stad. In 1234 trokken zij zich als kluizenaars terug op de Monte Senario bij Florence. Hun regel ontleenden zij aan de geschriften van Sint Augustinus († 430; feest 28 augustus), waar ze een aantal elementen aan toevoegden uit de regel van de dominicanen. De officiële naam van hun orde luidt: ‘Servi Beatissimae Mariae Virginis’ (= ‘Slaven van de Allerzaligste Maagd Maria’ of ‘Ordo Servorum Mariae’ (= ‘Orde van Slaven van Maria’), afgekort als s.b.m.v. of o.s.m. Paus Innocentius IV († 1254) gaf in 1249 en 1252 officieel zijn goedkeuring aan hun regel.

Er is ook een contemplatieve vrouwelijke tak en een derde orde, de mantellaten of mantellatinnen. Zij werden eveneens te Florence gesticht door Juliana Falconieri in 1341.