Skip to content

20 mrt - maandag
Hele dag

Van


Archippus van Kolosse (ook Apostel), Klein-Azië (= het huidige West-Anatolië, Turkije); apostel & martelaar; † ca 70.

Afbeelding H. Archippus van Kolosse
ca 1750, maandicoon (detail).
Nederland, Amsterdam, Tóth (iconenkalender).

Feest 20 maart.

Hij zou behoord hebben tot de (tweeën)zeventig, die de Heer destijds op zijn tocht naar Jeruzalem voor zich uit had gestuurd (Lukas 10,01) om zijn komst voor te bereiden. Later moet hij zich dan bij Paulus hebben aangesloten. Deze maakt melding van Archippos in zijn brief aan de Kolossenzen (04,17) en in zijn brief aan Filemon (vers 2), waar hij hem ‘onze wapenbroeder’ noemt. Waarschijnlijk is dat geloofstaal: Paulus en zijn medehelpers moeten de goede strijd strijden om straks in de hemel uit handen van de Heer de overwinningskrans te kunnen ontvangen.

Paulus’ brief aan Filemon begint als volgt: ‘Paulus, gevangene van Christus Jezus, en Timoteus, onze broeder, aan onze beminde medewerker Filemon, Appia, onze zuster, Archippus, onze wapenbroeder, en de gemeente die bij u aan huis samenkomt.’ Op basis van deze tekst gaat de traditie ervan uit dat Archippus toezichthouder (= episkopus = bisschop) is geworden van de gemeente in Kolosse, die in het huis van Filemon en zijn vrouw Appia bijeen kwam. Filemon zelf zou rondtrekkend bisschop zonder zetel geweest zijn, terwijl Appia thuis bleef om de gemeente met vasten en gebed te ondersteunen.

Naar verluidt zouden de drie tenslotte de marteldood gestorven zijn. Zoals gewoonlijk was de gemeente bijeengekomen op het feest van de godin Artemis, dat elk jaar door de heidense wereld werd gevierd. Plotseling vielen de heidenen binnen en namen alle aanwezige christenen te pakken. Omdat Archippus, Filemon en Appia de leiding hadden, werden zij gegeseld, tot hun middel in de grond begraven en vervolgens gestenigd. Filemon en Appia stierven aan hun verwondingen, maar Archippus leefde nog. Hij werd door zijn folteraars weer uit de grond gehaald en aan de kinderen gegeven om er hun wrede spelletjes mee te spelen. Zij haalden messen tevoorschijn waarmee zij hem over het hele lijf toetakelden tot ook hij aan zijn verwondingen bezweek.