Skip to content

21 mei - zondag
Hele dag

Van


Cristobal Magallánes, Colotlàn, México; priester & martelaar met 24 gezellen; † 1927;

Afbeelding H. Cristobal Magallánes
1925, portretfoto.

http://www.heiligen.net/afb/05/21/05-21-1927-cristobal_1.jpg

Feest 21 mei.

Op 21 mei worden tweeëntwintig wereldheren en drie leken herdacht die het slachtoffer werden van de kerkvervolgingen aan het eind van de jaren twintig van de 20e eeuw in México.

Rodrigo Aguilar Alemán
*1875; pastoor in Unión de Tula; gearresteerd en opgehangen

Unión de Tula

1927

10.28

Luis Batis Sainz
*1870; pastoor; jeugdaalmoezenier; met drie leken (zie onder: nrs 23-25) gearresteerd en doodgeschoten

 

1926

08.15

Mateo Correa
*1866; pastoor te Valparaíso; tijdens bediening opgepakt; kreeg van generaal Ortiz toestemming bij ter dood veroordeelden biecht te horen. Toen hij biechtgeheim niet wenste te schenden door de generaal persoonlijk doodgeschoten

Valparaíso

1927

02.06

Justino Orona Madrigal
*1877; pastoor; oefende met zijn kapelaan Cruz clandestien zielzorg uit; ze werden verraden; door de naderende soldaten doodgeschoten, toen hij ze begroette met de kreet: “Leve Jezus Christus!”

?

1928

07.01

Atilano Cruz Alvarado
*1901; kapelaan bij Justino Madrigal.

?

1928

07.01

Miguel de la Mora
*1874; plebaan in de kathedraal van Colima; werd gedwongen een schismatieke kerk te beginnen; nam de vlucht om eraan te ontkomen; op de vlucht doodgeschoten, terwijl hij zijn moordenaars zegende.

?

1927

08.07

Pedro Esqueda Ramírez
* 1874; kapelaan in het Mariabedevaartoord Jalisco; gearresteerd en vier dagen gepest.

Teocaltitlán

1927

11.22

Margarito Flores
*1899; pastoor; wist zijn arrestatie te ontlopen; dook onder in México-City; bleef pastoraal actief; in juni ’27 gearresteerd; vrijgelaten, maar op weg naar zijn nieuwe standplaats doodgeschoten

Tulimán Guererro

1927

11.12

José Isabel Flores
*1866; pastoor; econoom van het bisdom; stichtte een zustercongregatie; kende geen angst tijdens de vervolging; op weg naar een mis door voormalig seminarist verraden; gearresteerd en omgebracht.

 

1927

06.26

David Galván Bermúdez
*1881; pastoor; stond tijdens gevechten van het leger gewonden en stervenden terzijde; door soldaten te pakken gekregen en doodgeschoten

 

1925

01.15

Pedro de Jesús Maldonado
*1892; pastoor, in 1931 gearresteerd; uitgeweken naar de V.S.; na terugkeer in zijn pastorie opgepakt; op het stadhuis van San Isabel zo hard geslagen door de burgemeester zelf dat hij er het leven bij liet.

 

1937

02.11

Jesús Mendez Montoya
*1880; pastoor in Valtierilla; opgepakt toen hij de mis deed; doodgeschoten

 

1928

02.05

Sabas Reyes Salazar
*1883(1889?); kapelaan; drie dagen hardvochtig gefolterd omdat hij niet wou zeggen waar zijn pastoor zat ondergedoken; doodgeschoten

 

1927

04.13 of 04.14

José Maria Robles
*1888; pastoor; stichtte een zustercongregatie; aalmoezenier van de pers; bij een razzia opgepakt, even buiten zijn standplaats aan een boom opgehangen

 

1927

06.26

Toribio Romo Gonzáles
*1900; pastoor in Tequila; in zijn schuilplaats opgepakt; doodgeschoten

Tequila

1928

02.25

Jenaro Sanchez
*1866; pastoor; op weg naar pastorale bestemming in zijn parochie aangehouden; opgehangen

 

?

01.18

David Uribe Velasco
*1888; pastoor; gearresteerd en ter dood veroordeeld; vrijgelaten op voorwaarde dat hij een schismatieke geloofsgemeenschap wilde leiden; antwoordde: “Ik ben bereid mijn leven te geven voor de trouw aan de paus.”

 

1927

04.12

Tranquilino Ubiarco
*1899; zeer sociaal ingestelde pastoor; richtte gaarkeuken op; aalmoezenier van de pers; opgehangen aan een eucalyptusboom

 

1928

10.05

Drie lekenassistenten van pastoor Luis Batis Sainz

     

Salvador Lara Puente
*1905; met zijn broer David Roldán naaste medewerker van pastoor Luis Batis Sainz; tegelijk met hem doodgeschoten; 21 jaar oud

 

1926

08.15

Manuel Morales
* 1898; echtgenoot en vader van drie kinderen; bakker; lid van de Kath. Actie; voorzitter van de Vereniging ter Bescherming van de Godsdienstvrijheid; met zijn pastoor doodgeschoten

 

1926

08.15

David Roldán Lara
*1907; arbeider in de kopermijnen; lid van de Kath. Actie; vice-voorzitter van de Vereniging ter Bescherming van de Godsdienstvrijheid; met zijn pastoor doodgeschoten; stierf 19 jaar oud – met de kreet op zijn lippen: “Leve Christus Koning en de Heilige Maagd van Guadelupe!” (1531; feest 12 december)