Skip to content

11 dec - maandag
Hele dag

Plaats:
Geen

Van


Damasus, Rome, Italië; paus; † 384.

Afbeelding Damasus

Hiëronymus (rechts) overhandigt aan paus Damasus zijn Latijnse vertaling van het Nieuwe Testament.
Bijschrift: ‘Hiëronymus aan paus Damasus’.
12e eeuw, handschriftverluchting. Frankrijk, Dijon, Bibliotheek.

http://www.heiligen.net/afb/12/11/12-11-0384-damasus_1.jpg

Feest 11 december.

Damasus was van Spaanse afkomst en werd waarschijnlijk rond het jaar 305 te Rome geboren. Op 1 oktober 366 werd hij gekozen als opvolger van paus Liberius († 366), die hij nog als diaken had vergezeld toen deze in ballingschap was gestuurd. Bij hun terugkeer had hij zelfs nog even de kant gekozen van de tegenpaus Felix II († 365), maar spoedig had hij zijn vergissing ingezien en zich weer verzoend met Liberius.

Op zijn beurt had hij veel te stellen met een tegenpaus: Ursinus († 367). Toen deze werd vermoord, werd Damasus officieel aangeklaagd. Zowel keizer Valentinianus II (375-392) als een in 378 te Rome bijeengeroepen bisschoppenvergadering sprak hem echter vrij van elke beschuldiging.

Damasus was een verfijnd man; hij voerde een aantal wijzigingen door in de liturgie, die hij aan de oosterse kerk had ontleend en hij gaf de kerkvader Hiëronymus († 420; feest 30 september) de opdracht tot de Latijnse bijbelvertaling, de Vulgaat. Hieronymus noemde paus Damasus respectvol: “Een man die zijn weerga niet kent…”