Skip to content

09 jun - vrijdag
Hele dag

Van


Ephraim de Syriër, Edessa, Syrië; diaken; † 373.

Afbeelding H. Ephraïm van Syrië
Dood van Sint Efraïm in Edessa.
Van alle kanten komen woestijnmonniken er op af:
links onder: één op een leeuw; daarboven: één op de schouders van een sterke man;
daar tegenover: één in een draagstoel; daarachter staat er één – voor de deur van zijn cel – op van zijn les aan een vrouw;
in het midden wordt er één van zijn zuil naar beneden geroepen.
Daarboven scènes uit het leven van een woestijnmonnik.
9e eeuw, Tzanfurnari, icoon.  Italië, Rome, Vaticaan.

http://www.heiligen.net/afb/06/09/06-09-0373-efraim_3.jpg

Feest 9 juni.

Hij werd rond 306 geboren in plaats Nisibis. Voor het jaar 338 moet hij de diakenwijding ontvangen hebben.

Toen deze stad in 363 werd veroverd door de Syriërs week hij uit naar Edessa dat nog juist tot het Romeinse Rijk behoorde. Daar opende hij een theologische school. Hij schreef een vloed aan vooral moralistische en mystieke werken.
Tijdens een hongersnood in 372 wist hij de rijken ertoe te bewegen hun voorraadschuren te openen voor armen.
Paus Benedictus XV riep hem in 1920 uit tot kerkleraar.

Op basis van de talrijke theologische tractaten en liederen die alle in metrische vorm zijn geschreven, draagt hij als bijnaam ‘citer (of harp) van de Heilige Geest’.