Skip to content

19 apr - woensdag
Hele dag

Van


Expeditus (ook Elpidius) van Melitene, Armenië; soldaatmartelaar; † ca 300

Afbeelding van H. Expedtus van Meliten
Expeditus met in de linkerhand de palmtak van het martelaarschap; met de rechter wijst hij op klok (zonnewijzer); onder de klok: ‘Hodie’ (‘vandaag nog’).
ca 1750, schilderij. Oostenrijk, Wenen, St-Peter

http://www.heiligen.net/afb/04/19/04-19-0300-expeditus-melitene_1.jpg

Feest 19 april

Over hem is weinig bekend. Alleen het feit dat hij als soldatenmartelaar gestorven is in de Armeense stad Melitene.
In sommige handschriften wordt Expeditus’ naam geschreven als Elpidius.

Hij stierf samen  met nog vier medesoldaten: Hermogenes, Gaius, Aristonicus en Rufus.

Ondanks het feit dat er niets naders over hem staat opgetekend, nam zijn verering in de 17e eeuw een grote vlucht. Vooral op het eiland Sicilië en in Zuid-Duitsland. Wellicht vanwege de betekenis van zijn naam: ‘Bereid’, ‘Toegerust (om onmiddellijk er op uit te gaan)’.

Zo werd hij patroon van dringende zaken die ‘geen uitstel’ dulden; vandaar ook van scheepvaart en handel, en niet in het minst van het voorbereid-zijn op de dood.
Hij wordt afgebeeld als Romeins soldaat met een palmtak in de linkerhand. In de rechter houdt hij een kruis naar voren waarop vaak het woord ‘; hodie’ geschreven staat (‘vandaag nog’).