Skip to content

19 feb - zondag
Hele dag

Van


Filothea Venizelou (ook van Athene), Athene, Griekenland; abdis & martelares; † 1589.

Afbeelding H. Filothea van Athene
>1990. Wandschildering. Roemenië, Dumbraveni, kerk exterieur.

http://www.heiligen.net/afb/02/19/02-19-1589-filothea_1.jpg

Feest 19 februari.

Filothea werd in 1522 geboren als enig kind van de rijke familie Venizelou in Athene. Het liefste was zij in een klooster gegaan. Maar omdat zij wist dat ze daarmee haar ouders groot verdriet zou doen, volgde zij hun wens, en huwde met de man, die zij voor haar op het oog hadden. Het werd geen gelukkig huwelijk. Maar reeds na drie jaar stierf haar man.

Nu was zij vrij om alsnog haar oorspronkelijke verlangen te volgen en kloosterling te worden. De kloostergemeenschap die zij stichtte, trok vele meisjes en vrouwen uit de christenmilieus. Naast het gebed en de geestelijke oefeningen besteedden Filothea en haar zusters ook veel zorg aan armen en verdrukten. Dat maakte, dat zij tot in de wijde omgeving bekend raakten.
Omdat in die tijd de Turken de baas waren in Griekenland, hadden zij vele christen-slavinnen, die niet zelden – wanneer dat zo uitkwam – door hun meesters ongenadig werden afgeranseld. Aangetrokken door de geruchten over de menslievendheid van Moeder Filothea en haar zusters vonden meerderen van die meisjes en vrouwen de moed om aan hun hardvochtige meester te ontsnappen en hun toevlucht te nemen tot Filothea. Zij wist ze dan onder te brengen op allerlei schuilplaatsen. Dit kon natuurlijk niet goed blijven gaan. Filothea werd gearresteerd en verhoord. Maar voor haar rechters verklaarde zij, dat zij liever de marteldood zou ondergaan dan de schuilplaats van haar meisjes te verraden.

Toch ontkwam Filothea aan haar beulen. Terwijl haar zaak diende voor het gerecht, brachten enkele rijke christen-families voldoende geld bij elkaar om de eigenaars van de slavinnen schadeloos te stellen en Filothea af te kopen. Zo kon zij dus naar haar klooster terugkeren.
Maar de Turken wilden wraak voor de vernedering die hun door de christenvrouw was aangedaan. Toen de zusters eens hun gebeden zongen in de kloosterkerk, deden ze er een inval, en ranselden Filothea zo ongenadig af, dat zij enige tijd later aan haar verwondingen bezweek. Op dat moment was zij 67 jaar oud.

Patronaten
Zij is een van de beschermheiligen van Athene. Elk jaar worden op haar feest tijdens de kerkelijke plechtigheden haar relieken rondgedragen door een lid van de familie Venizelou.