Skip to content

24 sep - zondag
Hele dag

Plaats:
Geen

Van


Gerardus (ook Collert, Gellert, Gellért) van Hongarije (ook van Bedapest, van Chunad, van Csanád of Sagredo) osb, Boedapest, Hongarije; bisschop & martelaar; † 1046.

Afbeelding van Gerardus van Hongarije
Gerardus preekt.
vóór 1910, Bertalan Székely, schilderij. Hongarije, Pécs, kathedraal.

http://www.heiligen.net/afb/09/24/09-24-1046-gerardus_2.jpg

Feest: 24 september.

Hij stamde uit het Venetiaanse adellijke geslacht Sagredo. In zijn geboortestad was hij abt van klooster San Giorgio Maggiore, toen hij als pelgrim onderweg naar het Heilig Land door koning Stefanus I van Hongarije († 1038; feest 16 augustus) werd gevraagd om in zijn land onder de Magyaren het christelijk geloof te verbreiden. Hij wilde niet aan het hof wonen, maar bouwde zich in de eenzaamheid een kluizenaarswoninkje, waar hij met zijn gezel Maurus voor zeven jaar zijn intrek nam. Nadat Stefanus zijn vijanden had overwonnen, ging hij Gerardus halen om te beginnen met de kerstening van zijn volk. Hij benoemde hem daarnaast tot persoonlijk leermeester van zijn zoon prins Emmerich, die later heilig verklaard zou worden († 1031; feest 4 november). In 1035 werd hij benoemd tot eerste bisschop, zetelend in Chunad (= Scanád). Tijdens de onlusten die uitbraken na Stefanus’ dood werd hij door de heidenen op de naar hem genoemde Gerardsberg bij Buda gruwelijk vermoord en in de Donau gesmeten.

Met hem stierven de bisschoppen Bugterd en Buld. Gerardus werd plechtig begraven in de Mariakerk te Csanád. Tot 21 september werden in de kerk van Santa Maria di Murano te Venetië zijn relieken vereerd; ze waren daar in 1083 naartoe gebracht.

In dat jaar werd hij door Paus Urbanus II heilig verklaard.

In 1992 werden zijn relieken in aanwezigheid van alle bisschoppen en vele politici met plechtig vertoon teruggebracht naar de kathedraal van Szeged in Hongarije. Deze gebeurtenis werd op dat moment – vlak na de val van het Communisme – door de Hongaarse kerk beleefd als het feest van de herwonnen vrijheid.

Hij wordt vereerd als ‘De Apostel van Hongarije’ en patroon van de opvoeders.