Skip to content

07 apr - vrijdag
Hele dag

Van


Jean-Baptiste de la Salle, Rouen, Frankrijk; stichter; † 1719.

Afbeelding H. Jean-Baptiste de la Salle

ca 1880. Houtsnijwerk. Altaarretabel. Jean-Baptiste geeft geld aan armen.
België, Mons, collegiale kerk Ste.-Waudru.

http://www.heiligen.net/afb/04/07/04-07-1719-jean_1.jpg

Feest 7 april

Hij werd geboren te Reims in 1651. Voordat hij in 1678 priester werd gewijd, was hij kanunnik aan het kathedraal kapittel in zijn geboortestad.

Zijn leven lang heeft hij gewerkt vanuit een grote liefde voor Christus. Zijn aandacht ging vooral uit naar de jeugd. En dat alles in weerwil van ontzettend veel tegenwerking.

Hij stichtte de Congregatie van de Broeders van de Christelijke Scholen.

Na een arbeidzaam leven trok hij zich terug in de eenzaamheid van St.-Yon. Daar stierf hij in 1719.

Patronaten
Hij is o.a. patroon van het christelijk onderwijs en sinds 1950 ook van de opvoeders en leerkrachten (leraren en onderwijzers).