Skip to content

12 nov - zondag
Hele dag

Plaats:
Geen

Van


Josafat (in het westen ook Josef) Kuncewycz van Polotsk (of Polock; ook van Vladimir) osb.bas., Rome, Italië; aartsbisschop &martelaar; † 1623.

Afbeelding H. Josafat
Drie grote missionarissen: links Sint Josafat;
(midden Franciscus Xaverius [ + 1552, feest 3 december);
rechts Théophane Vénard, martelaar in Viëtnam [+ 1861, feest 24 november).
ca 1990, steenreliëf. Frankrijk, Lisieux, Basiliek.

http://www.heiligen.net/afb/11/12/11-12-1623-josafat_2.jpg

Feest 12 november.

Hij werd in 1580 (of 1584) geboren als zoon van oosters-orthodoxe ouders in het Russische Vladimir of Wlodzimierz. Op twintigjarige leeftijd werd hij monnik volgens de byzantijnse ritus. Enige tijd later werd hij tot abt gekozen. Hij ijverde in het bijzonder voor de eenwording van de christenen en probeerde de oosterse schismatieken weer met de Heilige Stoel in Rome te verzoenen. Op zijn 39e werd hij aartsbisschop van Polotsk, destijds in Polen, tegenwoordig in Wit-Rusland. Onverminderd zette hij zijn verzoeningspogingen voort, waarbij hij elke politieke stellingname vermeed. Tenslotte werd hij toch op een visitatiereis door een groep heetgebakerde ketters te Witebsk, Wit-Rusland, gedood.

Verering & Cultuur

Twintig jaar later werd hij zalig verklaard en in 1867 heilig. Hij is de eerste van de oosters-geünieerde kerken die door Rome officieel heilig werd verklaard. Zijn stoffelijke resten werden in 1916 naar Wenen en in 1949 naar Rome overgebracht.