Skip to content

08 apr - zaterdag
Hele dag

Van


Julie Billiart (ook Biliart), Namen, België; stichteres; † 1816.

Afbeelding H. Julie Billiart
>1960. Hout, ontvangsthal. België, Namen, Maison Julie Billiart.

http://www.heiligen.net/afb/04/08/04-08-1816-julie_2.jpg

Feest 8 april.

Zij wordt op 12 juli 1751 geboren te Cuvilly bij Compiègne. Zij is twintig als een van haar vaders schuldeisers, die zojuist een flinke financiële strop heeft moeten verwerken, het huis onder vuur neemt.

Julie houdt er een blijvende verlamming aan over. Zij besluit haar leven verder te wijden aan gebed.
Terwijl buiten de Franse Revolutie woedt tegen de kerk en de geestelijken, leidt zij in het verborgene haar religieuze leven achtereenvolgens te Compiègne en Amiens. Zij ontvangt een visioen waarin haar de bedoeling van haar leven getoond wordt. Ze moet ervoor zorgen dat arme kinderen goed onderwijs krijgen door vakbekwame, gelovige onderwijzeressen. In 1803 sticht ze de Congregatie van de Zusters van Onze Lieve Vrouw. Het betekent de definitieve genezing van haar verlamming.
Zelf wordt ze de eerste algemeen overste. Ze opent scholen in Picardië, Noordwest-Frankrijk. Maar in 1809 wordt haar Congregatie in Frankrijk verboden. De rector van het moederhuis in Amiens drukt haar op het hart Frankrijk te verlaten. Ze verhuist naar het Belgische Namen en begint in datzelfde jaar, 1809, een schooltje in St-Hubert in de Ardennen.

Verering & Cultuur.

In 1816 sterft ze. Intussen groeit en bloeit haar Congregatie. In de jaren daarna worden er scholen geopend in Bastogne (1836), Marche (1843) en Arlon (1844).
Ze wordt in 1969 heilig verklaard.