Skip to content

28 sep - donderdag
Hele dag

Plaats:
Geen

Van


20Laurentius Ruiz, Okinawa, Japan; Filippijns martelaar met veertien anderen; † tussen 1633 en 1637.

Afbeelding van Laurentius Ruiz
1981, Lourdes Oben Santos, schilderij. Filippijnen, Manila(?).

http://www.heiligen.net/afb/09/28/09-28-1637-laurentius_2.jpg

Feest 28 september

Op wereldmissiedag, 18 oktober 1987, sprak paus Johannes-Paulus († 2004) de heiligverklaring uit van een groep martelaren die hun leven voor Christus gaven tijdens de christenvervolgingen in Japan in de jaren 1633-1637. Op dat moment waren er vele bisschoppen in Rome bijeen om te vergaderen over de zending van de leek in de moderne kerk. Om die reden werd de jonge Filippijnse huisvader Laurentius Ruiz vóór aan deze lijst van martelaren geplaatst.

Hij leeft in een periode dat Japanse vorsten de maatregelen tegen ‘de vreemdelingen en hun verachtelijke godsdienst van het christendom, alsmede de verraderlijke landgenoten die zich daartoe bekennen’ almaar verscherpen. Gelovigen die opgepakt worden, stelt men bloot aan hoe langer hoe pijnlijker en gemener folteringen. Zo worden ze bijvoorbeeld met wijd gespreide armen aan een balk bevestigd waarbij zij vanaf hun middel in een beerput hangen…

Laurentius Ruiz was geboren op de Filppijnen als zoon van een Chinese vader en een Tagala-moeder. In 1587 waren de dominicanen daar de missie begonnen van de Heilige Rozenkrans. Zo was hij met Christus in aanraking gekomen. Hij had zich aangemeld, toen de dominicanen te kennen gaven een clandestiene missiereis te maken naar de vervolgde geloofsgenoten in Japan. Het hele gezelschap bestond uit dominicaner priesters Antonio González, Guillaume Courtet en Michael de Aozaraza, de dominicaner broeder Vincentius Shiwozuka en de leek Lazarus van Kyoto die wel als tolk zal zijn meegegaan.

Ze hadden geen andere bedoeling dan het evangelie te brengen ‘onder armen, onschuldigen en alwie het maar horen en aannemen wil’ – zoals Guillaume Courtet het straks voor de rechter zal samenvatten. Door een storm drijven ze af naar de kust bij Okinawa. Ze worden herkend als christenen en prompt opgebracht.

Voor de rechter legt Laurentius getuigenis af van zijn rotsvast geloof in Christus. Hij bekent volmondig dat hij christen is en dat hij bereid is zijn leven voor Christus te geven: “Als ik duizend levens had, zou ik ze alle duizend aan Christus geven. Nooit zal ik mijn geloof verloochenen. Als u mij wilt doden, ga uw gang. Het is mijn verlangen voor God te sterven.”

Hij wordt beschouwd als de eerste martelaar van Filippijnse bodem.

Met hem worden zijn gezellen van de mislukte missiereis herdacht, plus nog tien anderen die bij verschillende gelegenheden op vaak heldhaftige wijze hun leven gaven voor Christus.

Naam Jaar Mnd.Dag
Laurentius Ruiz 1637 09.26?
Domingo Ibáñez de Erquicia
Dominicaans priester, afkomstig uit de Noord-Spaanse stad San Sebastián;
overste van de Japanse dominicaner missie.
   
Franciscus Shoyemon
Japans bekeerling en dominicaner broeder
1633 08.14
Jacobus Kyushei Gorobioye
Tomonaga
Japans bekeerling en dominicaner priester
   
Michael Kurobioye
Japans bekeerling en dominicaner broeder
1633 08.17
Lucas Alonso Gorda
Spaans dominicaner priester
   
Matthaeus Kohioye
Japans bekeerling en dominicaner broeder
1633 10.19
Magdalena van Nagasaki
Zij was lid van de derde orde der dominicanessen en had
om zich geheel aan God toe te wijden – de eeuwige gelofte van zuiverheid afgelegd.
1634 10.15
Marina van Omura
Zij was lid van de derde orde der dominicanessen en had
om zich geheel aan God toe te wijden – de eeuwige gelofte van zuiverheid afgelegd.
1634 11.11
Giordano Hyacinthus Ansalcone
Italiaans dominicaner priester
   
Thomas Hioji Rokuzayemon Nishi
Japans bekeerling en dominicaner priester
1634 11.17
Antonio González o.p.
Dominicaan en priester.
Stond de clandestiene missiereis vanuit de Filppijnen naar Japan onder zijn leiding?
1637 09.24
Michael de Aozaraza
Spaanse dominicaner priester; gezel van Laurentius Ruiz.
   
Guillaume Courtet
Franse dominicaner priester; gezel van Laurentius Ruiz
   
Lazarus van Kyoto
Japanse leek; diende waarschijnlijk als tolk; gezel van Laurentius Ruiz
1637 09.29
Vincentius Shiwozuka
Japans bekeerling; dominicaans priester; gezel van Laurentius Ruiz
   

_______________________________________________________________________________________________

Wenceslaus de Heilige

Wenceslaus de Heilige (ca. 905 – Stará Boleslav 28 september 929 of 935) was hertog van Bohemen en is een heilige van de Katholieke Kerk.

Hij werd in 903, 908 of 910 geboren als zoon van Vratislav I van Bohemen. Zijn grootmoeder, de Heilige Ludmilla, gaf hem een christelijke opvoeding. Na de dood van Wenceslaus’ vader werd zijn heidense moeder Drahomíra regentes van het hertogdom. Zij voerde een antichristelijk bewind.

Het Boheemse volk smeekte Wenceslaus de macht over te nemen. Dat deed hij omstreeks 925 en plaatste het hertogdom onder de protectie van het Duitse Rijk. Op zijn gezag vierde de Kerk in Bohemen de liturgie niet langer in de Byzantijnse ritus, maar in de Latijnse. Wenceslaus was een vroom en deugdzaam man. Zijn liefde voor de eucharistie is legendarisch: het verhaal ging dat hijzelf de tarwe voor hosties zaaide en de druiven voor de miswijn zelf perste.

Wenceslaus had de gelofte van maagdelijkheid afgelegd.

In een samenzwering van zijn moeder en zijn broer Boleslav werd hij vermoord op 28 september 935. Zijn lichaam werd in stukken gehakt en begraven op de plaats van de moord. Zijn broer volgde hem op als Boleslav I maar kreeg berouw over zijn misdaad, deed boete en beval de relieken van zijn broer over te brengen naar de Sint-Vituskerk in Praag.

Wenceslaus is de beschermheilige van Bohemen en van Tsjechië. Hij wordt herdacht op 28 september.

Het Wenceslausplein in Praag draagt sinds 1848 zijn naam. De zogenaamde Heilige Wenceslaskroon werd pas eeuwen na zijn dood gesmeed.

Over de heilige is een Engels kerstlied gemaakt met de naam Good King Wenceslas.