Skip to content

30 okt - maandag
Hele dag

Plaats:
Geen

Van


Marcellus van Tanger (ook de Centurio of van León, Spanje), Noord-Afrika; martelaar met zijn zoons 12 zoons: Claudius, Lupercus & Victorius van León; Facundus & Primitivus van Sahagun († ca 300; feest 27 november); Hemiterius (ook Emeterius, Emiterius of Hemeterius) & Cheledonius (ook Celedonius of Chelidonius) van Calahorra (” 300; feest 3 maart); Servandus & Germanus van Cadiz († ca 300; feest 23 oktober); Faustus, Januarius & Marcialis (ook Martialis) van Cordova († ca 304; feest 13 oktober); † 298.

Afbeelding van Marcellus

Marteldood Sint Marcellus.
vóór 1667, schilderij. Spanje, Valencia, Museo Belles Artes.

http://www.heiligen.net/afb/10/30/10-30-0298-marcellus_1.jpg

Feest 30 oktober.

Marcellus was afkomstig uit de Spaanse stad León en diende als honderdman in het Romeinse leger. Tijdens de feestelijkheden ter gelegenheid van de verjaardag van keizer Maximinianus (284-305) weigerde hij deel te nemen aan de offerrituelen: hij was christen, alleen aan Christus bracht hij offers. Hij wierp zijn wapens weg en rukte de soldateninsignes van zijn kleding. Dat was heiligschennis en voor een soldaat hoogverraad. Op last van de toenmalige stadsprefect Agricolaus werd hij berecht, gefolterd en uiteindelijk met het zwaard onthoofd.

De klerk Cassianus († 298; feest 3 december), die de gang van zaken moest vastleggen in Acta (= verslagen), was diep onder de indruk van Marcellus’ standvastigheid, en de rust en blijdschap die hij uitstraalde. Tegelijk ergerde hij zich aan de oneerlijkheid waarmee de rechter te werk ging. Toen Marcellus onterecht ter dood werd veroordeeld, smeet hij zijn lei en griffel neer en riep uit dat ook hij christen was. Hij werd gearresteerd en op zijn beurt aan verhoren en folteringen onderworpen. Enkele weken na Marcellus stierf hij de marteldood.

Verering & Cultuur
Volgens de overlevering had Marcellus twaalf zonen, die allen de marteldood stierven: Claudius, Lupercus & Victorius van León; Facundus & Primitivus van Sahagun († ca 300; feest 27 november); Hemiterius (ook Emeterius of Emiterius) & Cheledonius (ook Celedonius) van Calahorra († ca 300; feest 3 maart); Servandus & Germanus van Cadiz († ca 300; feest 23 oktober); Faustus, Januarius & Marcialis van Cordova († ca 304; feest 13 oktober).

Na de verovering van Tanger werden Marcellus’ relieken overgebracht naar León.

Hij wordt vereerd als hoofdpatroon van León.
Claudius en zijn beide broers zijn de patroonheiligen van de benedictijner abdij St-Claudius in Galicië, Noord-West-Spanje.