Skip to content

16 nov - donderdag
Hele dag

Plaats:
Geen

Van


Margareta van Schotland, Edinborough, Schotland; koningin, stichteres & weduwe; † 1093.

Afbeelding van Margareta
Illustratie Duitse heiligenkalender.

http://www.heiligen.net/afb/11/16/11-16-1093-margareta_1.jpg

Feest 16 november.

Margareta was de dochter van de Engelse koning Edward Atheling en de Hongaarse prinses Agatha. Zij werd in Hongarije geboren, omdat haar ouders door de Noormannen verdreven waren: 1046. Onder haar grootvader, de latere heilige koning Edward de Belijder († 1066; feest 5 januari), verhuisde de koninklijke familie weer naar Engeland. Daar leefde ze in betrekkelijke rust tot 1066, toen Edward de Slag bij Hastings verloor. Weer moest de koninklijke familie vluchten.

Nu belandde Margareta in Schotland, en maakte daar kennis met de rauwe vorst, Malcolm III. Deze raakte volkomen vertederd van de jonge prinses. We horen van dat moment niets meer over de vrouw met wie hij tot dat moment getrouwd was. Margareta nam volledig bezit van zijn leven: “Hij kwam steeds prompt tegemoet aan al haar wensen en verstandige adviezen; wat haar niet aanstond, stond hem niet aan; waar zij van hield, daar hield hij ook van, puur uit liefde voor haar.” Aldus haar biechtvader Prior Turgot van Durham. Van dat ogenblik af was het dus uit met het platbranden van kerken en kloosters: daar was Malcolm namelijk mee bezig op het moment dat hij zijn jonge bruid leerde kennen. Zij was het liefste een klooster ingegaan, maar nu ze eenmaal op deze plek zat, zorgde ze ervoor dat er nieuwe kerken werden gebouwd, kloosters gesticht en scholen opgericht. Zij was een royaal weldoenster voor de armen. En zij droeg persoonlijk zorg voor de christelijke opvoeding van haar kinderen, daarin bijgestaan door haar geestelijke leidsmannen, de reeds genoemde Turgot en Lanfranc († 1089; feest 28 mei), de aartsbisschop van Canterbury.
Tot haar belangrijkste stichting behoort het klooster van Dunfermline, de plaats waar zij als vluchteling landde en waar Malcolm toen juist de kerk had verwoest. Voor zichzelf richtte zij in haar koninklijk verblijf een soort kloostercel in – deze is onlangs teruggevonden bij opgravingswerkzaamheden. Daar moet zij vol overgave geschreven hebben aan haar persoonlijke Evangelieboek; het wordt tot op de dag van vandaag bewaard in de Bodleian-bibliotheek te Oxford.

Zij stierf op het moment dat één van haar zoons, Edgar, haar het verschrikkelijke nieuws kwam melden dat haar man en haar oudste zoon waren omgekomen in één van de vele slagen die zij te leveren hadden.

Verering & Cultuur
Haar reliekschrijn werd opgesteld in ‘haar’ kloosterkerk te Dunfermline. Er begonnen wonderen te geschieden; men zag een licht dwalen rond haar grafmonument; soms waren het vonken. Men meende dat de heilige op deze manier te kennen gaf dat ze graag als heilige vereerd wilde worden. Paus Innocentius IV († 1254) verklaarde haar tenslotte officieel heilig in 1251. Haar schrijn werd voorwerp van grote verering.
Tijdens de troebelen van de Reformatie (halverwege de 16e eeuw) wist de laatste abt van Dunfermline haar stoffelijke resten in veiligheid te brengen. Ze werden naar Frankrijk gesmokkeld, maar daar gingen ze verloren tijdens de Franse Revolutie  (1789-1792).
De plaats waar Margareta in Schotland aan land kwam, staat nog steeds bekend als St-Margaret’s Hope. Lange tijd bezat het kasteel van Edinborough een St- Margaret’s Tower en -Gate. Aan de voet van de rots is er nog steeds een bron naar haar genoemd. Volgens de overlevering zou zij die hebben doen ontspringen bij haar aankomst in Schotland.

Patronaat

Zij is patrones van Schotland.
Zij wordt afgebeeld in koninklijke kledij, vaak met een kroon aan haar voeten; soms ook in kloosterkleding met armen en zieken om zich heen. London heeft een (neo-)gotische Margaretakerk, gelegen vlak achter de parlementsgebouwen.

__________________________________________________________________________________________________________________________________

Geertruida (ook Gertrud) de Grote (ook van Eisleben of van Helfta) o.cist., Helfta, Duitsland; abdis & mystica; † ca 1302.

Afbeelding H. Geertruida

ca 1850 (?). Gasschilderkunst
Frankrijk, Bretagne, Douarnene, Église Sacré Coeur
De Heilige Maagd zendt de geloften van het Kind Jezus naar Gertrud.

https://www.heiligen.net/afb/11/16/11-16-1302-geertruida_1.jpg

https://www.google.com/images/cleardot.gif

Feest 16 november.

Ze werd geboren op 6 januari 1256, waarschijnlijk in het Duitse stadje Eisleben.

Vanaf haar vijfde jaar verbleef ze in het cisterciënzerinnenklooster van het naburige Helpede of Helfta. Op dat moment was Geertruida van Hackeborn abdis († 1292; feest 16 november); Sint Mechthildis van Hackeborn was haar lerares († 1299; feest 19 november).

Ze kreeg van hen een voortreffelijke vorming gezien de kwaliteit van haar theologie en de elegantie van haar Latijn in haar geschriften.
Op haar twintigste ging ze door een diepe geestelijke crisis.
Enige tijd later werd zij gekozen tot abdis; zij bleek een begenadigd mystica met veel devotie voor de eucharistie en het Heilig Hart van Jezus. Zij ontving tijdens haar leven bijzondere genadegaven; zo kreeg zij verschijningen van Jezus zelf.

Zij stelde haar ervaringen te boek; dat maakte haar tot een van de invloedrijkste mystica’s in de middeleeuwen; zij wordt genoemd de ‘profetes van het innerlijk leven’. Toen ze stierf was ze 46 jaar.

Ze moet niet verward worden met haar abdis Gertrudis van Hackeborn.

Verering & Cultuur
Hoewel ze nooit officieel is heilig verklaard, wordt ze vanaf 1738 genoemd in Romeinse heiligenkalenders.
Zij wordt afgebeeld als kloosterzuster, in gebedshouding, met kruisbeeld, soms met brandend hart (symbool van haar liefde voor Christus); ook wel met boek en pen.
Zij wordt vereerd als één der patronessen van Perú, van Tarragona en van West-Indië.