Skip to content

12 jul - woensdag
Hele dag

Van


Menou (ook Meno, Menolf, Menoux, Menovius, Menulfus, Menulphus of Nolf) van Quimper, Bretagne Frankrijk; bisschop; † na 600.

Afbeelding H. Menou van Quimper

Buste en relikwieënkastje van Sint Menou. Kerk van Saint-Menous.

Feest 12 juli.

Menou was van Ierse afkomst en leidde aanvankelijk het teruggetrokken leven van een kluizenaar. Maar bisschop Corentin II van het naburige Quimper, in het uiterste westen van Bretagne, kwam hem herhaaldelijk opzoeken. Hij bewonderde zijn wijsheid en godsvrucht. Hij bevestigde hem in zijn godgewijde levenswijze, wijdde hem priester en gaf hem onbewust de best denkbare vorming om hem straks op te volgen. Toen Corentin gestorven was, werd Menou dan ook door alle stemgerechtigde aanwezigen uitgeroepen tot nieuwe bisschop.

Er schijnt eens een gevangene geweest te zijn die beloofde christen te worden, als bisschop Menou ervoor kon zorgen dat hij vrijgelaten zou worden. De bisschop kreeg dat inderdaad bij de overheid voor elkaar, en de gevangene hield woord: hij liet zich door Menou zelf dopen. Met een aantal geestelijken uit zijn omgeving bezocht Menou de graven van de apostelen in Rome. Op de terugweg stierf hij in de buurt van Bourges te Mouilly, dat sindsdien naar hem is genoemd: St-Menoux. Hij werd begraven op de meeste eenvoudige plek van het plaatselijke kerkhof.

Verering & Cultuur

Maar door een wonder dat op zijn graf gebeurde besloot een plaatselijke heer, Arcadius, er een kerk te bouwen ter ere van de overleden bisschop. Er werd een vrouwenklooster naast gebouwd. In de negende eeuw verhief de derde abdis, Adalgise, Menou tot de eer der altaren. Hoewel het klooster reeds lang verdwenen is, worden de relieken van de heilige bisschop nog altijd vereerd in de oude kerk, die thans dienst doet als parochiekerk.

In Bretagne zelf is hij vrijwel onbekend, waarschijnlijk omdat hij buiten de streek is overleden. Wel herinneren een aantal namen van Bretonse plaatsen aan hem, zoals Pont Menou, Le Vau-Meno en Kermeno. Waarschijnlijk gaat ook de parochiekerk St-Nolf in het bisdom Vannes op hem terug.