Skip to content

21 feb - dinsdag
Hele dag

Van


Petrus Damiani osb, Faenza, Italië; bisschop; † 1072.

Afbeelding H. Petrus Damiani
ca 1890, devotieprentje.
België, Brugge, uitg. Desclée De Brouwer.

http://www.heiligen.net/afb/02/21/02-21-1072-petrus_1.jpg

Feest 21 februari.

Hij werd in 1006 of 1007 geboren in de Italiaanse stad Ravenna.

Zijn naam Damiani dankt hij waarschijnlijk aan een weldoener (‘geestelijke broeder’) Damianus die hem in staat stelde te studeren.

In 1035 trad hij in bij de benedictijner eremieten te Fonte Avellana. Daar werd hij in 1043 tot prior benoemd. In die functie ijverde hij voor een waardig kloosterleven. Daarnaast schreef  hij boeken om kerkelijke misstanden te bestrijden. Vooral de morele losbandigheid van geestelijken en de simonie (= het verhandelen van geestelijke zaken en ambten door geestelijke en wereldlijke leiders) bij priesters en bisschoppen.
De paus vroeg hem naast zich als zijn persoonlijk raadsman en benoemde hem tot bisschop van Ostia.

Hij stierf  te Faenza op de terugweg van een pauselijke missie naar zijn geboortestad Ravenna. Hij ligt begraven in de dom van Faenza.

Verering en cultuur.

Hij is nooit officieel heilig verklaard. Desondanks werd hij in 1828 door paus Leo XII († 1829) uitgeroepen tot kerkleraar.

Patronaten
Zijn voorspraak wordt ingeroepen tegen hoofdpijn en slapeloosheid.