Skip to content

20 okt - vrijdag
Hele dag

Plaats:
Geen

Van


Sindulfus (ook Sandou, Sindulf, Syndulphe of Syndulphus) van Aussonce (ook van Reims), Frankrijk; kluizenaar; † ca 660.

Afbeelding van Sindulfus

ca 1900. Gips. Frankrijk, Hautvillers, abdijkerk.

http://www.heiligen.net/afb/10/20/10-20-0660-sindulfus_1.jpg

Feest 20 oktober.

Hij was afkomstig uit Zuid-Frankrijk (Gascogne of Aquitanië) en vestigde zich als kluizenaar te Aussonce, even ten oosten van Reims in de Franse Ardennen. Zo wijdde hij zich geheel en al toe aan de dienst van God. Maar op een goed moment verliet hij zijn cel en begon aan de mensen in de omgeving het evangelie te verkondigen, in woord en daad. Hij hielp de armen, troostte de bedroefden en genas de zieken. Zo leefde hij tot aan zijn dood.

Verering & Cultuur
Hij werd begraven op de plek van zijn cel. Boven zijn graf verrees een kerk, waar vele bedevaartgangers naartoe trokken om zijn voorspraak te vragen in hun noden en gebeden. Herhaaldelijk gebeurde het dat hun gebeden werden verhoord wat soms gepaard ging met opzienbarende wonderen. Vandaar dat bisschop Hincmar van Reims († 882; feest 21 december) zijn relieken liet opgraven en plaatste ze in een passende schrijn op het altaar, zodat ze door iedereen konden worden vereerd.

Dat stond in die tijd gelijk met een officiële, kerkelijke heiligverklaring. Een gedeelte van de kostbare relieken schonk hij aan het beroemde nabijgelegen klooster Hautvillers. Ook tijdens deze overbrenging zouden er vele wonderen gebeurd zijn: toen de stoet met de heilige voorwerpen was langsgetrokken, bleek dat een blinde vrouw weer kon zien, een stomme begon te spreken en iemand die vanaf zijn geboorte verlamd was geweest, kon lopen.