Skip to content

28 mrt - dinsdag
Hele dag

Van


Stefanus Harding o.cist., Cîteaux, Bourgondië, Frankrijk; abt; † 1134.

Afbeelding H. Stefanus Harding
Bij gebrek aan voedsel zond Stefanus een monnik naar het dorp om te bedelen. De medebroeder kwam terug met een overladen kar.
ca 1900, gravure. Frankrijk.

http://www.heiligen.net/afb/03/28/03-28-1134-stefanus-harding_3.jpg

Feest 28 maart.

Hij was afkomstig uit de Engelse landstreek Somerset. Daar moet hij halverwege de 11e eeuw geboren zijn. Hij trad in bij de monniken van Sherborne in Dorset. En studeerde achtereenvolgens in Ierland, Parijs en Rome.

Hij sloot zich aan bij de vernieuwingsbeweging van Robertus van Molesme († 1110; feest 29 april) en trok met hem en Albericus († 1109; feest 26 januari) in 1089 naar Cîteaux. Hij zou er na Robertus en Albericus de derde abt worden.

Hij schreef een ordesregel en hij was het ook die Sint Bernardus de Grote († 1153; feest 20 augustus) met zijn gezellen opnam in de cisterciënzer orde. Op zijn aanwijzing begon Bernardus zijn beroemde nieuwe vestiging in Clairvaux.

Verering & Cultuur.

Stefanus werd heilig verklaard in 1623.