Skip to content

26 jun - maandag
Hele dag

Van


Vigilius van Trente, Italië; bisschop & martelaar; † 405.

Afbeelding H. Vigilius van Trente

< 1800. Steensculptuur.
oostenrijk, Wenen, St-Stefansdom.

http://www.heiligen.net/afb/06/26/06-26-0405-vigilius_2.jpg

Feest 26 juni.

Volgens zeggen stamde hij af van een oud Romeins geslacht. Zijn scholing ontving hij in Rome en Athene. Op twintigjarige leeftijd zou hij al bisschop van de Noord-Italiaanse stad Trente geworden zijn.

Hij stond in hoog aanzien niet alleen vanwege zijn kennis en wijsheid, maar ook om zijn nederigheid. Intussen begaf hij zich onvermoeibaar onder de heidenen om hen tot Christus te bekeren. In de taltijke gebieden waar hem dit lukte, bouwde hij overal kerkjes.

De kerk in zijn bisschopsstad Trente wijdde hij toe aan de Milanese martelaren Gervasius en Protasius. Daar zullen de betrekkingen die hij onderhield met bisschop Ambrosius van Milaan wel niet vreemd aan geweest zijn.

Een van zijn missiereizen onder de heidenen werd hem noodlottig. Aan de bovenloop van de Sarca in het Rendenadal weigerde de bevolking naar hem te luisteren.

Toen hij desondanks zover ging om hun Saturnusbeeld voor hun ogen in stukken te slaan, stormde de menigte op hem af en bracht hem ter dood met stenen, die daar op de berghelling in groten getale voorhanden waren. Volgens sommigen deden ze het met hun klompen.

Hij is patroon van de bisdommen Trente en Bolsano-Bressanone (Bozen-Brixen)

Hij wordt afgebeeld als bisschop (mijter, tabberd, staf); soms met een kerkmodel, of met een klomp.