Skip to content

23 mei - dinsdag
Hele dag

Van


Hieronymus Savonarola op, Lucca, Italië; als ketter verbrand; † 1498.

Afbeelding Hiëronimus Savonarola
1498, paneelschildering. ItalIë, Florence, San Marco.
Terechtstelling Savonarola.

http://www.heiligen.net/afb/05/23/05-23-1498-hieronymus_2.jpg

Sterfdag 23 mei.

Savonarola werd op 21 september van het jaar 1452 te Ferarra geboren. In 1474 trad hij in bij de dominicanen van Bologna. (Hij moet dus de heilige glasschilder Jacopo Alemanno, die ook vandaag gevierd wordt, gekend hebben).

Vanaf 1484 was hij vooral in de buurt van Florence te vinden, waar hij vlammende boetepredikaties hield tegen de wufte levenswijze van paus Alexander VI en tegen de Medici’s.

Hij heeft geprobeerd een soort godsstaat in te richten in Florence, maar die poging mislukte.

In 1491 wordt hij prior in het dominicaner klooster van Florence. Daar probeert hij het oorspronkelijke armoede-ideaal weer tot leven te brengen. In 1497 volgt zijn veroordeling als ketter en excommunicatie. Op 23 mei 1498 wordt hij op een openbaar schavot te Florence ter dood gebracht.

Verering & cultuur.

Vanaf zijn dood zijn er in de geschiedenis herhaaldelijk pogongen ondernomen om hem te rehabiliteren. Dat heeft paus Johannes Paulus II inderdaad gedaan in de laatste jaren van zijn pontificaat.

Hij wordt als heilige vereerd in de kerk van San Romano te Lucca.