Skip to content

07 jun - woensdag
Hele dag

Van


Anna van Sint-Bartholomeus (oorspronkelijk García; ook van St.-Barthélemy) ocd, Antwerpen, België; kloosterlinge; † 1626.

Afbeelding Zalige Anna van Garcia
Anna van St Bartolomeus: ‘medewerkster van Teresia [van Avila] ; heeft al meer dan 100 wonderen op haar naam staan’. Compleet met reliek (draadje).
Op de achtergrond Antwerpen (links) en de Karmel (rechts).
Uit de hemel het verzoek om ‘meer, meer, meer’.
ca 1783, L. Fruytiers, gravure. Nederland, Delft, privé.

http://www.heiligen.net/afb/06/07/06-07-1626-anna_3.jpg

Feest 7 juni.
Anna García werd op 1 oktober 1549 in de Spaanse plaats Armendral geboren. Zij was de jongste van zeven kinderen. Haar vader, Fernando, en moeder, Maria Mancanas, waren welgestelde boeren. Op tienjarige leeftijd verloor zij haar ouders. Nu werd zij toevertrouwd aan de zorgen van haar oudere broers en zussen. Dezen keken voor haar uit naar een geschikte huwelijkspartner. Maar zij gaf te kennen liever carmelites te worden. Zo trad zij in 1572 toe tot de Karmel van Avila, waar de grote Teresa op dat moment priorin was. In haar nieuwelingentijd legde zij zich toe op een leven van versterving en opoffering uit liefde voor de zielen die verloren dreigden te gaan. Na haar noviciaat werd zij secretaresse van Teresa. Tussen hen groeide een intense vriendschapsband. Nadat Teresa in 1582 in haar armen was gestorven, brak er voor haar een rusteloos leven aan. Ze verbleef enige tijd te Avila, Madrid en Ocaña; in 1604 – toen was ze dus al 55! – vertrok ze met enkele gezellen naar Parijs; het jaar daarna was zij te Pontoise en in 1608 te Tours. Overal werden nieuwe kloostervestigingen gesticht. In 1611 kwam ze naar de Zuidelijke Nederlanden; eerst naar Bergen (= Mons), vervolgens naar Brussel en uiteindelijk naar Antwerpen (6 november 1612); daar werd ze voor de rest van haar leven priorin. Van daaruit stond zij mede aan de wieg van de vestigingen in Doornik (26 oktober 1614) en Brugge (7 maart 1626).
 
Cultuur & verering
Het schijnt dat zij door haar gebed de stad Antwerpen twee keer voor een inval over water door Prins Maurits heeft behoed; resp, in 1622 en 1624.Sindsdien geldt zij als beschermster van de stad Antwerpen.
Ze werd zalig verklaard in 1917.

Patronaten
Beschermheilige van Antwerpen.