Hoogfeest van Pinksteren – geen openbare viering, maar Live stream eucharistieviering (Zie facebook pagina)

31 mei - zondag
09:30

Plaats:
Sint Martinuskerk - Roodhuis
Sint Martinuskerk - Roodhuis

Van


We steken een kaarsje op voor:

Andries en Regina Siemensma-van der Weij,

Minne en Sybrich Poelsma-Aukes,

Tjerkje Huitema en overleden fam,

Tom Slooter.