Hoogfeest van Pinksteren – I.v.m. Corona geen openbare viering

31 mei - zondag
Hele dag

Plaats:
Sint Martinuskerk aan de Singel
Sint Martinuskerk aan de Singel

Van


We steken een kaarsje op voor:

Het tijdelijk en geestelijk welzijn van alle parochianen,
voor onze Nederlandse missionarissen,
missionaire werksters en werkers,

voor het bruidspaar Taron van het Bolscher en Angela Paiva Azevedo,

Leo Potma,

voor onze kinderen en kleinkinderen,

Pater Henk Brouwer,

Louise Wierdsma-de Bruin,

Eelke Bootsma, Catharina Bootsma-Landman, Sien
Kazimier-Bootsma, Ate Bootsma,

Ruurd Silvius en Anna Silvius-Zijlstra,

Marijke Mulder-Nota, Erik Jan Mulder,

Aukje de Ruiter-Elsinga,

Rob Remeus,

Trees Adema,

Lenie Dooper-van der Pol,

Janke Bouwhuis-Feenstra