Close
Skip to content

07 jul - woensdag
13:30 - 14:30

Plaats:
Sint Martinushuis
Sint Martinushuis

Van


Elke eerste woensdagmiddag van de maand is er in het Martinushuis in Sneek van 13.30 – 14.30 uur
leerhuis rond de H. Schrift. Pastoor Peter van der Weide verzorgt deze bijeenkomsten.

Aan de hand van de lezingen van afgelopen zondag of van de komende zondag gaan we met elkaar in gesprek.
Hoe leest u een Bijbelverhaal?
Wat staat er nu precies?
En al sprekend met elkaar ontstaat er zo Geloofscommunicatie.